Top

Revizuirea. Calea de atac în cazul retragerii cererii

Domeniu: REVIZUIRE

Tip: sentinta

Nr. 1454/16.10.2009

Autor: Judecătoria Focşani

1.Revizuirea. Calea de atac în cazul retragerii cererii.

Prin sentinţa penală nr.1454/16.10.2009 a Judecătoriei Focşani s-a luat act de renunţarea la cererea de revizuire înregistrată la nr. 10652/231/2009 formulată de revizuientul-condamnat M.P.A., în prezent deţinut în Penitenciarul Focşani, faţă de manifestarea de voinbţă exprimată de revizuient la termenul de judecată din 16.10.2009.

Cu privire la natura hotărârii ce se pronunţă în situaţia în care se ia act de manifestarea de voinţă a titularilor cererilor de revizuire, dispoziţiile art. 246 C.p.c. prevede pronunţarea unei încheieri, având în vedere că dispoziţiile art.403 şi următoarele Cod procedură penală reglementează expres pronunţarea unei încheieri doar în cazul admiterilor în principiu.

Se consideră că în astfel de cazuri instanţa de fond pronunţă sentinţe prin care se ia act de retragerea/renunţarea la cererea de revizuire, fiind aplicabile dispoziţiile art. 311 C.p.p. şi nu ale prevederilor art.246 C.p.c.

Cât priveşte calea de atac pentru astfel de cazuri instanţa apreciază că este ,,recursul” şi nu ,,apelul”, nefiind incidente disp.art. 407 C.p.p., deşi hotărârea la care se referă revizuirea de faţă a fost supusă apelului.

În sprijinul acestei susţineri se are în vedere următoarele:

Dispoziţiile Codului de procedură penală nu reglementează expres situaţii în care revizuienţii îşi retrag sau renunţă la judecată la judecarea cererilor de revizuire.

În aceste cazuri devin aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă în materie, respectiv art.246 C.p.c., având în vedere că, potrivit art.721 Cod procedură civilă, Codul de procedură penală se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, în măsura în care acestea nu cuprind dispoziţii potrivnice.

Aşa fiind, în situaţia dată, îşi găsesc aplicarea dispoziţiile art.246 C.p.c., conform cărora renunţarea la judecată se constată fără drept de apel, putând fi exercitată doar calea de atac a recursului.

De altfel, dispoziţiile art. 407 C.p.p. reglementează expres calea de atac împotriva soluţiilor date potrivit art.403 al.3 C.p.p.( încheierile de admitere în principiu a cererilor de revizuire şi sentinţele de respingere ca neîntemeiate a acestor cereri), respectiv art.406 al.1 C.p.p.(soluţiile după rejudecare).

Etichete: