Top

Recidivă postcondamnatorie. Condiţii

Săvârşirea unei infracţiuni în termenul de încercare stabilit conform art. 305 alin. 4 Cod penal, printr-o hotărâre anterioară, prin care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 305 alin. 1 lit. c Cod penal atrage în sarcina inculpatului starea de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal, chiar dacă nu se revocă suspendarea condiţionată.

Prin sentinţa penală nr. 408/5.06.2007 Judecătoria Suceava l-a achitat pe inculpatul M.I. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzută de art. 78 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b1 Cod proc. penală şi art. 181 Cod penal.

În baza art. 91 Cod penal a aplicat inculpatului sancţiunea amenzii administrative în sumă de 1.000 lei.

Inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în noaptea de 1/2.01.2006, în jurul orelor 20,00 inculpatul a condus pe D.J. 178 A autoturismul cu nr. de înmatriculare SV-15-YYY, fără a poseda permis de conducere.

Instanţa a apreciat că această faptă nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni întrucât inculpatul nu a urmărit comiterea faptei pentru care a fost trimis în judecată.

Prin decizia penală nr. 368/8.10.2007 Tribunalul Suceava a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, a desfiinţat în tot sentinţa penală şi în rejudecare l-a condamnat pe inculpatul M.C. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 78 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, cu aplicarea art. 74, 76 lit. d Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare.

Inculpatului i-au fost interzise drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a lit. b Cod penal.

În baza art. 81, 82 Cod penal şi art. 71 al. 5 Cod penal s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei principale şi a celei accesorii pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni.

Inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat de la instanţa de fond.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a motivat că inculpatul a avut o atitudine procesuală corectă, are o situaţie familială deosebită, considerente pentru care a reţinut în favoarea lui circumstanţe atenuante.

Referitor la starea de recidivă prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal, s-a constatat că inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 990 din 12.10.2004 a Judecătoriei Suceava, definitivă la 25.10.2004, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 305 lit. c Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei în temeiul art. 305 alin. 4 Cod penal.

În aceste condiţii, chiar dacă inculpatul a săvârşit fapta din speţă în termenul de încercare, nu poate fi reţinută starea de recidivă prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal întrucât, conform art. 305 alin. 5 Cod penal „revocarea suspendării condiţionate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul săvârşeşte din nou, infracţiunea de abandon de familie”.

Reţinând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 Cod penal, s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, criticând-o pentru nelegalitate.

Astfel, s-a motivat că instanţa de apel a înlăturat starea de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal, fără a schimba încadrarea juridică în acest sens şi a motivat că inculpatul nu este recidivist, deoarece prezenta infracţiune a fost comisă în interiorul termenului de încercare, stabilit prin sentinţa penală nr. 990/2004 a Judecătoriei Suceava, prin care inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art. 305 lit. c Cod penal, situaţie în care sunt aplicabile prevederile art. 305 alin. 5 Cod penal.

Infracţiunea din prezenta cauză a fost comisă la data de 1.01.2006, înlăuntrul termenului de încercare stabilit, iar în cauză se impunea reţinerea stării de recidivă postcondamnatorie, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 37 al. 1 lit. a Cod penal (inculpatul a fost condamnat anterior la o pedeapsă mai mare de 6 luni şi a săvârşit din nou o infracţiune cu intenţie, infracţiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 1 an). Este adevărat că, în conformitate cu dispoziţiile art. 305 alin. 5 Cod penal, revocarea suspendării condiţionate aplicate în condiţiile art. 305 alin. 4 Cod penal, nu are loc decât în cazul când în cursul termenului de încercare condamnatul săvârşeşte din nou infracţiunea de abandon de familie, dar acest aspect nu înlătură starea de recidivă pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. În aceste condiţii, instanţa de control judiciar, în mod corect, trebuia să dispună condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 78 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, la o pedeapsă privativă de libertate, în cauză nefiind aplicabile prevederile art. 81Cod penal, privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei, urmând să menţină suspendarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală anterioară.

Curtea a constatat că recursul este întemeiat.

Astfel, în mod greşit s-a înlăturat starea de recidivă postcondamnatorie prevăzută de art. 37 lit. a Cod penal,în condiţiile în care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 990/12.10.2004 a Judecătoriei Suceava, la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei conform art. 305 alin. 4 Cod penal, iar infracţiunea din speţă a săvârşit-o în termenul de încercare. Această hotărâre nu intră în cazurile prevăzute de art. 38 Cod penal, în care sunt menţionate condamnările care nu atrag starea de recidivă. Pe cale de consecinţă, în sarcina inculpatului vor fi reţinute dispoziţiile art. 37 lit. a Cod penal.

Potrivit art. 305 alin. 5 Cod penal, revocarea suspendării condiţionate dispuse conform alin. 4 din acelaşi articol nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul săvârşeşte din nou infracţiunea de abandon de familie.

În consecinţă, instanţa de apel trebuia să menţină suspendarea condiţionată dispusă în baza art. 305 alin. 4 Cod penal prin sentinţa penală nr. 990/2004, iar la individualizarea pedepsei pentru infracţiunea din speţă, să verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 Cod penal, privind suspendarea condiţionată.

Curtea, analizând aceste condiţii, constată că ele nu sunt îndeplinite, întrucât inculpatul a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, condamnarea neintrând în vreunul din cazurile prevăzute de art. 38 Cod penal, iar infracţiunea din speţă este intenţionată.

Condiţiile prevăzute la art. 81 Cod penal trebuie îndeplinite cumulativ, nefiind suficientă îndeplinirea doar a unora dintre ele.

Curtea a admis recursul Parchetului şi, în rejudecare, a înlăturat dispoziţiile art. 81 Cod penal, reţinând în sarcina inculpatului dispoziţiile art. 37 lit. a Cod penal.

Solicitarea apărătorului inculpatului, de a se suspenda sub supraveghere executarea pedepsei aplicate este neîntemeiată, întrucât fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice un autovehicul fără a poseda permis de conducere, provocând un accident, anterior consumând băuturi alcoolice, prezintă un grad ridicat de pericol social.

În aceste condiţii, se apreciază că pronunţarea condamnării fără a se dispune şi executarea pedepsei nu îşi va atinge scopul prevăzut de lege, acela al reeducării şi prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni.

Etichete: