Top

Intocmirea unui supliment de certificat de mostenitor

DOMNULE NOTAR PUBLIC,

 

Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in …………., mostenitor al defunctului(ei) …………, decedat(a) la …………, in …………., cu ultimul domiciliu in ………., succesiune dezbatuta si in urma careia s-a eliberat certificatul de mostenitor nr. …….. din ………. din care au fost omise urmatoarele bunuri: ……………………………….

De aceea, in temeiul art. 86 alin 2 din Legea nr. 36/1995, va rog sa fixati un termen la care sa fie citati ceilalti mostenitori si anume:


1. ………….;


2. …………., etc, carora sa li se ceara consimtamantul in vederea eliberarii unui supliment de certificat de mostenitor, in care sa fie cuprinse si bunurile succesorale omise.

Depun cererea in …… exemplare, pentru a se trimite tuturor mostenitorilor si chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de ………..lei.

 

Data depunerii

…………..

Semnatura,

……….

DOMNULUI NOTAR PUBLIC ………………..