Top

Acceptare expresa a succesiunii

DOMNULE NOTAR PUBLIC,

 

 

Subsemnatul(a) …………., domiciliat(a) in ……………………………………………………………………………….

 

In temeiul art. 689 C. civ., declar ca:

 

ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA

 

defunctului(ei) …………, decedat(a) la data de …….., cu ultimul domiciliu in ……….., al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt.

 

Va rog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor.

 

 

Data depunerii                         Semnatura,

……….                              …………..

 

 

 

 

 

DOMNULUI NOTAR PUBLIC ………………..