Top

Actiune posesorie

ACTIUNE POSESORIE ( 950 din 10.06.08)

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Gura Humorului, reclamanta SC HP SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC ET SRL ca prin hotarârea ce se va pronunta pârâta sa fie obligata sa respecte posesia societatii reclamante asupra terenului în suprafata de 12 128 mp situat în orasul GH. Instanta a constatat ca în speta sunt întrunite conditiile prevazute de art. 671 alin. 1 cod procedura civila, deposedarea facându-se prin violenta, fapt dovedit de declaratiile martorilor NA si GA, procesul verbal întocmit cu ocazia cercetarii locale si decizia administratorului societatii pârâte, motiv pentru care a admis actiunea.

Etichete: