Top

Contestatie la executare.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CONTESTATIE LA EXECUTARE

Dosar nr. 9864/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 10791/09.11.2009
TITLU: Contestatie la executare.

1. Prin sentinta civila nr. 10791/245/2009 instanta a admis contestatia la executare
formulata de contestatoare si a anulat somatia nr. 100047286/02.04.2009 si titlul
executoriu nr.100047285/ 02.04.2009, emise de intimat în dosarul de executare silita
nr.671E/02.10.2007.
În motivare a aratat contestatoarea faptul ca, prin înscrisurile mentionate a fost
somata sa achite catre intimata suma totala de 800,93 lei cu titlu de impozit pe cladiri
juridice, însa F.E.G este persoana juridica de drept privat lipsita de scop patrimonial,
conform art.1 al OG nr.26/2000, modificata si completata, sub egida sa desfasurându-si
activitatea o serie de institutii ce functioneaza sub coordonarea directa a Ministerului
Educatiei, Cercetarii si Inovarii, fiind incidente disp.art.285 alin.1, care o exclud de la
plata acestui impozit.
Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a avut în vedere urmatoarele :
Conform art.2 din Ordinul nr.3924/05.05.2008 al Ministerului Educatiei, Cercetarii
si Tineretului Scoala Postliceala F.E.G., acreditata potrivit art.1 din prezentul ordin, este
persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de
învatamânt si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege, începând
cu anul scolar 2008-2009.”
Pe de alta parte, prin adresa de raspuns nr. 2134575/23.04.2007 a Mun.B. – Directia
de Impozite si Taxe locale, catre F.E.G., se atesta faptul ca aceasta institutie este scutita
de la plata impozitului pe cladiri, pe teren, asupra mijloacelor de transport, taxa pentru
eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor precum si alte taxe locale precizate la
art.282 si art.283, dupa cum prevede art.285 alin.1 pct.a din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, aceste taxe si impozite platindu-se doar de incintele institutiilor sau
unitatilor ce functioneaza sub coordonarea M.E.C.T. care desfasoara activitati
economice.
În conditiile în care din declaratiile fiscale pe anul 2007-2008 (f.22-24) reiese faptul
ca spatiul apartinând F.E.G, pentru care a fost emisa somatia nr.100047286/02.04.2009
respectiv titlul executoriu nr.100047285/02.04.2009, nu face parte din categoria acelora
care desfasoara activitati economice, fiind scutita asadar de la plata impozitului pe
cladiri, instanta apreciaza faptul ca prezenta contestatie, întemeiata pe disp. art.171-174
C.pr fiscala este întemeiata, motiv pentru care o va admite si va anula ambele înscrisuri
mentionate, emise de intimata în dosarul de executare silita nr.671E/ 02.10.2007.

Etichete: