Top

Actiune posesorie

R O M A N I A

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr.2009, reclamanta SC D I SRL B a chemat in judecata paratii C C, P G, A G. V, T M, C N si A I, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

– sa fie obligati paratii sa lase reclamantei in deplina folosinta, suprafata de 7,58 ha teren agricol, situata in tarlaua 55 din pct. „S” din com. B, jud. V, astfel: P G suprafata de 4,5 ha; C C suprafata de 0,6 ha; A V suprafata de 0,65 ha; T M suprafata de 0,3 ha; C N suprafata de 0,7 ha; A I suprafata de 1,08 ha;

– sa fie obligati paratii la plata catre reclamanta de despagubiri constand in c/valoarea arendei, a subventiilor neplatite de catre stat din vina paratilor si a productiei cuvenite pe ultimii 3 ani, sume ce vor fi precizate dupa efectuarea unei expertize judiciare de specialitate.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca ea are ca obiect de activitate de exploatarea terenurilor agricole pentru care a incheiat contracte de arendare a unor suprafete de terenuri situate pe raza comunelor Y si B, jud. V. Intre aceste terenuri se afla si terenul din tarlaua 55 din pct. „S”, pentru care detin titluri de proprietate numitii D M, R A, T G, S I si N L. Aceste terenuri au fost luate in arenda de reclamanta inca din anul 2006, prin contracte incheiate cu proprietarii terenurilor, carora reclamanta le plateste arenda. Desi paratii nu poseda titluri de proprietate pentru aceste terenuri, ei au ocupat suprafetele de teren in cauza si refuza sa le elibereze.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar, in copie, contractele de arenda inregistrate la Primaria com. B cu nr. 793/4.04.2006, nr. 794/4.04.2006, nr. 787/4.04.2006, nr. 789/4.04.2006, nr. 790/4.04.2006, nr. 775/4.04.2005; titlurile de proprietate nr. 999/46855/30.09.2002, nr. 1321/49162/20.09.2002, nr. 998/46855, nr. 997/46855/30.09.2002, nr. 996/46855/30.09.2002, nr. 995/46855/30.09.2002 si a folosit proba cu martori, proba cu expertiza th. judiciara topografica, proba cu expertiza judiciara agricola.

Paratul A G. V a formulat intampinare, prin care a aratat ca nu este de acord cu actiunea reclamantei, deoarece, in anul 1945, suprafata de 46 ari teren a fost data de zestre sotiei sale defuncte A A, de catre parintii ei si aceasta suprafata de teren este situata in com. P, iar nu in com. B sau in com. Y, cum sustine reclamanta.

La termenul din 14.01.2010, paratul A G. V a sustinut ca el ocupa o suprafata de 0,46 ha teren din pct. „Deal”, din satul/com. P, inca din anul 1989, pana in prezent, pentru care nu poseda titlu de proprietate – fila 60 dosar.

Paratul P G a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, ca inadmisibila. Paratul a aratat ca el lucreaza suprafata de 4,5 ha teren inca din anul 1999, deoarece acest teren a fost proprietatea bunicului sau P S. G. Paratul P G a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei (fila 49 dosar), exceptie motivata prin aceea ca revendicarea imobiliara trebuie solicitata de persoana care detine titlul de proprietate pentru acest teren.

La termenul de judecata din 17.12.2009, paratul P G a aratat ca nu poseda titlu de proprietate pentru terenul pe care el il ocupa- incheierea de sedinta din 17.12.2009, fila 38 dosar.

La termenul de judecata din 14.01.2010, reclamanta a precizat ca actiunea dedusa judecatii este o actiune posesorie – fila 55 dosar.

Paratii C C, C N, A I nu au formulat intampinare.

Parata C C a aratat in instanta ca ocupa o suprafata de 0,6 ha teren din pct. „Sohodau”, inca din anul 1999, pana in prezent, fara sa aiba titlu de proprietate – fila 60 dosar.

Paratul C N a aratat in instanta ca el ocupa o suprafata de 0,6 ha teren din pct. „Sohodau” din com. B, incepand din anul 1989 pana in prezent, fara sa aiba titlu de proprietate.

Paratul A I a aratat in instanta ca el ocupa o suprafata de un ha teren din pct. „Deal” din satul/com. P, incepand cu data desfiintarii CAP si pana in prezent.

Paratii au folosit in proces proba cu inscrisuri, interogatoriu si martori.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Potrivit titlului de proprietate nr. 999/46855/30.09.2002, R A este proprietarul suprafetei de 10 ha teren situata in pct. „S”, in tarlaua 55, parcela 811/2, din extravilanul satului D, com. B, jud. V.

Prin contractul de arenda inregistrat la Primaria com. B cu nr. 793/4.04.2006, R A, in calitate de arendator, a arendat catre reclamanta SC D I SRL B, pentru o perioada de 7 ani, o suprafata de 50 ha teren situata in com. B, in tarlaua 78, parcela 1253/2 si in tarlaua 55, parcela 811/2.

Potrivit titlului de proprietate nr. 1321/49162/20.09.2002, R A este proprietarul suprafetei de 10 ha teren situata in pct. „S”, in tarlaua 56, parcela 814/4 si tarlaua 55, parcela 811/1, din extravilanul satului D, com. B, jud. V.

Prin contractul de arenda inregistrat la Primaria com. B cu nr. 794/4.04.2006, R A, in calitate de arendator, a arendat catre reclamanta SC D I SRL B, pentru o perioada de 7 ani, o suprafata de 10 ha teren situata in com. B, in tarlaua 56, parcela 814/4 si in tarlaua 55, parcela 811.

Potrivit titlului de proprietate nr. nr. 998/46855, T G este proprietarul suprafetei de 2 ha 5000 m.p. teren situata in pct. „S”, in tarlaua 55, parcela 811/3, din extravilanul satului D, com. B, jud. V.

Prin contractul de arenda inregistrat la Primaria com. B cu nr. 787/4.04.2006, T G, in calitate de arendator, a arendat catre reclamanta SC D I SRL, pentru o perioada de 7 ani, o suprafata de 2,5 ha teren situata in com. B.

Potrivit titlului de proprietate nr. 997/46855/30.09.2002, S I este proprietarul suprafetei de 2 ha 5000 m.p. teren situata in pct. „S”, in tarlaua 55, parcela 811/4, din extravilanul satului D, com. B, jud. V.

Prin contractul de arenda inregistrat la Primaria com. B cu nr. 789/4.04.2006, S M M, in calitate de arendator, a arendat catre reclamanta SC D I SRL, pentru o perioada de 7 ani, o suprafata de 2,5 ha teren situata in satul D, com. B, jud. V.

Potrivit titlului de proprietate nr. 996/46855/30.09.2002, M M V (decedat) este proprietarul suprafetei de 5 ha teren situata in pct. „S”, in tarlaua 55, parcela 811/5, din extravilanul satului D, com. B, jud. V.

Prin contractul de arenda inregistrat la Primaria com. B cu nr. 790/4.04.2006, M L, in calitate de arendator, a arendat catre reclamanta SC D I SRL, pentru o perioada de 7 ani, o suprafata de 5 ha teren situata in tarlaua 55 din com. B, jud. V.

Potrivit titlului de proprietate nr. 995/46855/30.09.2002, D M este proprietara suprafetei de 5 ha teren situata in pct. „S”, in tarlaua 55, parcela 811/6, din extravilanul satului D, com. B, jud. V.

Prin contractul de arenda inregistrat la Primaria com. B cu nr. 775/4.04.2005, D M, in calitate de arendator, a arendat catre reclamanta SC D I SRL, pentru o perioada de 7 ani, o suprafata de 50 ha teren situata in tarlaua satul D, com. B, jud. V, in tarlaua 55, parcela 811/6.

Prin declaratia data in instanta, martorul C P, audiat la propunerea reclamantei, a aratat ca, incepand din perioada 2003-2004, locuitori ai comunei P au ocupat fara drept terenuri din pct. „Sododou” de pe raza comunei B, jud. V. In pct. „Sohodau” exista o suprafata de 600 ha teren, suprafata aflata in folosinta reclamantei SC D I SRL B. Din totalul acestei suprafete de teren, reclamanta nu are in folosinta o suprafata de 7,60 ha teren, deoarece aceasta suprafata a fost ocupata de catre diferite persoane, prin violenta. Actele de violenta au constat in proferare de amenintari cu moartea la adresa administratorului SC D I. Din cauza ca suprafata de 7,60 ha teren a fost astfel ocupata, in anul 2008 reclamanta nu a mai primit subventie pentru aceasta suprafata de teren. Persoanele care au ocupat suprafata de 7,60 ha teren au efectuat lucrarile agricole pe acest teren si au ridicat recolta, constand in floarea-soarelui si porumb. Cu toate ca nu a avut posibilitatea sa cultive suprafata de 7,60 ha teren, in fiecare an, incepand din 2003 si pana la zi, reclamanta a platit arenda cuvenita arendatorilor, constand in 600 kg. grau/ha, fie contravaloarea in lei a acestei cantitati de grau. Martorul a mai declarat ca reclamanta a incheiat contracte de arenda pentru terenurile in cauza incepand din anii 2001-2002.

Prin declaratia data, martorul V I, propus de reclamanta, a aratat ca pana in anul 2004 reclamanta a lucrat integral terenurile pe care ea le-a luat in arenda. In anul 2004 martorul a vazut cum niste persoane au ocupat niste terenuri ce fusesera luate in arenda de catre reclamanta, marcand acele terenuri prin semne (tarusi), iar in zilele urmatoare acele persoane au inceput sa cultive terenurile astfel ocupate. Martorul nu a precizat cine sunt persoanele care au ocupat terenurile late in arenda de catre reclamanta.

Potrivit declaratiilor date in instanta de catre martorii B C si T V, propusi de parati, incepand din anul 1990 si pana in prezent posesia terenurilor din pct. „S” din com. B au avut-o paratii P G, A G. V, C N.

Martorul T V a declarat ca reclamanta nu a avut niciun moment in posesie terenurile din pct. „S”.

Despre faptul ocuparii terenurilor, reclamanta SC D I SRL a sesizat Postul de politie com. B, plangerea fiind inregistrata la Postul de politie B cu nr. 332113/26.03.2007.

In plangere, SC D I SRL a aratat ca, in perioada 2004-2007, ea nu a folosit o suprafata de 12 ha teren din tarlaua 55, din cauza ocuparii abuzive a acestei suprafete de teren de catre locuitorii comunei P.

Urmare a acestei plangeri, Postul de politie com. B a intocmit procesul-verbal de cercetare la fata locului din data de 4.04.2007, prin care s-a constatat ca, din terenurile pe care reclamanta le-a luat in arenda, terenul ocupat fara drept de alte persoane este situat in tarlaua 55, in pct. „S”, de pe raza satului D si invecinata la vest cu terenul comunei P. S-a mai constatat ca terenurile astfel ocupate erau cultivate cu diferite culturi.

Prin declaratia data la Postul de politie B, D G, asociat unic al SC D I SRL, a aratat ca suprafata de 12 ha teren a fost ocupata in mod abuziv in anul 2001 si ca anterior, pana in anul 2001, terenul s-a aflat in exploatarea SC P Y, care, in anul 2001, a predat terenul Primariei com. B.

In urma cercetarii penale efectuate, prin rezolutia nr.1198/P/2007 din data de 25.06.2007 data de Parchetul de pe langa Judecatoria B, s-a confirmat neinceperea urmaririi penale fata de numitii Petria G, T M, Brostic Ia, A I, A V, M G, B I, P I, H M, A I, C C, A Iel, C N, P G pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin.2 Cod penal.

In considerentele rezolutiei mentIate, s-a retinut ca in anul 2002 SC P SA Y a fost lichidata, iar susnumitii, care detineau terenuri in pct. „Livada”, care se invecineaza cu tarlaua 55, au ocupat fiecare cate o portiune de teren din aceasta tarla, deoarece inainte de cooperativizare ei detinusera terenuri in locul respectiv. Deoarece persoanele cercetate au avut in posesie suprafata de teren in litigiu, nu se poate retine infractiunea de tulburare de posesie.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de instanta (filele 142-143) reclamanta a sustinut ca ea a intrat in posesia terenurilor, ce fac obiectul judecatii, incepand cu data incheierii contractelor de arendare. Reclamanta a mai sustinut ca ea a posedat terenurile pana in anul 2005, cand paratii au ocupat abuziv terenurile si, incepand din anul 2005, pana in prezent, posesia terenurilor i-a fost tulburata continuu.

Pentru solutIarea cauzei deduse acum judecatii, s-a dispus efectuarea unei expertize th. judiciare topografice.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara topografica intocmit de expertul B I Ml, depus la dosarul instantei la data de 25.03.2010, filele 120-128, au fost identificate suprafetele de terenuri inscrise in contractele de arenda inregistrate la Primaria com. B, jud. V cu nr. 793/4.04.2006, nr. 794/4.04.2006, nr. 787/4.04.2006, nr. 789/4.04.2006, nr. 790/4.04.2006, nr. 775/4.04.2005, stabilindu-se urmatoarele:

-suprafetele de terenuri luate in arenda de catre reclamanta SC D I SRL sunt de categoria arabil si sunt amplasate pe teritoriul comunei B, jud. V, in tarlaua 55, parcela 811. Punerea in posesie cu aceste terenuri s-a facut de catre Comisia com. B;

-parcela 811 are o suprafata determinata analitic de 31 ha 4.183 m.p., din care: 31 ha 2.600 m.p. a fost pusa in posesie conform titlurilor de proprietate, iar 1.583 m.p. se afla in rezerva Comisiei;

-din suprafata de 6 ha 2600 m.p. teren, arendata prin contractul de arenda nr. 794/4.04.2006 (arendator R A), reclamanta SC D I SRL are in posesie suprafata de 4 ha 1.014 m.p. teren, iar diferenta de 2 ha 1.586 m.p. teren se afla in posesia urmatorilor:

– parata T M are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 4.493 m.p. teren, individualizata prin pct. 13-47-11-12-13 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– paratul A I (zis H) are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 3.623 m.p. teren, individualizata prin pct. 14-46-47-13-14 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– paratul A G. V (zis B) are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 2.492 m.p. teren, individualizata prin pct. 15-45-46-14-15 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– paratul A I (zis H) are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 3.073 m.p. teren, individualizata prin pct. 16-44-45-15-16 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– Budescu I si M A au in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 3.196 m.p. teren, individualizata prin pct. 17-43-44-16-17 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– Postolache I (zis G) are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 1.480 m.p. teren, individualizata prin pct. 18-42-43-17-18 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– mostenitorii lui A I (zis P) si mostenitorii lui H M au in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 2.895 m.p. teren, individualizata prin pct. 19-48-41-42-18-19 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– M I are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 334 m.p. teren, individualizata prin pct. 48-40-41-48 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

-din suprafata de 10 ha teren, arendata prin contractul de arenda nr. 793/4.04.2006 (arendator R A), reclamanta SC D I SRL are in posesie suprafata de 6 ha 3.433 m.p. teren, iar diferenta de 3 ha 6.567 m.p. teren se afla in posesia urmatorilor:

– mostenitorii lui A I (zis P) si mostenitorii lui H M au in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 575 m.p. teren, individualizata prin pct. 20-48-19-20 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– M I are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 1.276 m.p. teren, individualizata prin pct. 21-40-48-20-21 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– paratul C N are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 6.214 m.p. teren, individualizata prin pct. 22-39-40-21-22 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– parata C C are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 6.539 m.p. teren, individualizata prin pct. 23-38-39-22-23 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– mostenitorii lui A I (zis O) au in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 2.225 m.p. teren, individualizata prin pct. 24-37-38-23-24 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– D St. M are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 2.774 m.p. teren, individualizata prin pct. 25-36-37-24-25 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– paratul P G are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 1 ha 6.964 m.p. teren, individualizata prin pct. 26-35-36-25-26 din anexa nr.1 la raportul de expertiza;

-din suprafata de 2 ha 5.000 m.p. teren, arendata prin contractul de arenda nr. 787/4.04.2006 (arendator T G), reclamanta SC D I SRL are in posesie suprafata de 1 ha 7.045 m.p. teren, iar diferenta de 7.955 m.p. teren se afla in posesia urmatorilor:

– paratul P G are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 7.955 m.p. teren, individualizata prin pct. 27-34-35-26-27 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

-din suprafata de 2 ha 5.000 m.p. teren, arendata prin contractul de arenda nr. 789/4.04.2006 (arendator S M M), reclamanta SC D I SRL are in posesie suprafata de 1 ha 7.785 m.p. teren, iar diferenta de 7.215 m.p. teren se afla in posesia urmatorilor:

– paratul P G are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 7.215 m.p. teren, individualizata prin pct. 28-33-34-27-28 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

-din suprafata de 5 ha teren, arendata prin contractul de arenda nr. 790/4.04.2006 (arendator M L), reclamanta SC D I SRL are in posesie suprafata de 4 ha 429 m.p. teren, iar diferenta de 9.571 m.p. teren se afla in posesia urmatorilor:

– paratul P G are in posesie, fara a detine acte de proprietate, suprafata de 9.571 m.p. teren, individualizata prin pct. 30-33-28-29-30 din anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

-din suprafata de 5 ha teren, arendata prin contractul de arenda nr. 775/4.04.2006 (arendator D M), reclamanta SC D I SRL are in posesie intreaga suprafata de 5 ha teren, arendata.

Impotriva raportului de expertiza th. judiciara topografica a formulat obiectiuni paratul P G, sustinand ca exista neconcordante intre situatia existenta in teren si concluziile raportului de expertiza.

Raspunzand obiectiunilor formulate de catre parat, expertul th. judiciar a mentinut concluziile raportului de expertiza, asa cum a fost intocmit initial- raspunsul de la fila 138 dosar.

Prin raportul de expertiza th. judiciara agricola intocmit de expertul F S, depus la dosarul instantei la data de 20.05.2010, filele 173-177, s-a stabilit c/valoarea daunelor cauzate reclamantei SC D I SRL, de catre parati, in perioada ultimilor 3 ani, prin lipsa de folosinta a terenurilor. Pentru calcularea daunelor, expertiza a avut in vedere cultura de grau, cultura care este dominanta in zona. Pentru calculul daunelor s-a avut in vedere ca paratii au lucrat ei terenurile ocupate, c/valoarea cheltuielilor pentru infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor fiind scazuta din venitul brut realizat. Valoarea cheltuielilor de productie calculate pe baza de deviz reprezinta 60% din valoarea productiei obtinute. S-a luat ca baza de calcul pretul mediu de grau pe piata libera de in perioada celor trei ani, de 0,45 lei/kg. Astfel, s-au stabilit urmatoarele:

-prejudiciul cauzat de parata T M este de 546 lei (182 lei x 3);

-prejudiciul cauzat de paratul P G este de 5.067 lei (1.689 lei x 3);

-prejudiciul cauzat de parata C C este de 795 lei (265 lei x 3);

-prejudiciul cauzat de paratul A G. V este de 303 lei (101 lei x 3);

-prejudiciul cauzat de paratul A I este de 813 lei (271 lei x 39

-prejudiciul cauzat de paratul C N este de 756 lei (252 lei x 3).

Privitor la cuantumul subventiilor care ar fi trebuit sa fie incasate de catre reclamanta, prin acelasi raport de expertiza s-a stabilit ca, in functie de suprafetele de teren ocupate de catre parati, subventiile neincasate de catre reclamanta in anii 2007, 2008 si cele prevazute pentru anul 2009 sunt urmatoarele:

-pentru suprafata de 4.493 m.p. teren ocupata de parata T M, subventiile din anii 2007, 2008 si 2009 sunt in suma totala de 591,9 lei;

-pentru suprafata de 41.705 m.p. teren ocupata de paratul P G, subventiile din anii 2007, 2008 si 2009 sunt in suma totala de 4.817 lei;

-pentru suprafata de 6.539 m.p. teren ocupata de parata C C, subventiile din anii 2007, 2008 si 2009 sunt in suma totala de 755,20 lei;

-pentru suprafata de 2.492 m.p. teren ocupata de paratul A G. V, subventiile din anii 2007, 2008 si 2009 sunt in suma totala de 287,85 lei;

-pentru suprafata de 6.696 m.p. teren ocupata de paratul A I, subventiile din anii 2007, 2008 si 2009 sunt in suma totala de 773,35 lei;

-pentru suprafata de 6.214 m.p. teren ocupata de paratul C N, subventiile din anii 2007, 2008 si 2009 sunt in suma totala de 717,70 lei.

Raportul de expertiza judiciara agricola a mai stabilit ca suma platita cu titlu de arenda de catre reclamanta SC D I SRL catre arendatori a fost de 100 lei/ha in anul 2007; de 280 lei/ha in anul 2008; 200 lei/ha in anul 2009. In functie de suprafetele de teren ocupate, paratii au cauzat reclamantei daune, dupa cum urmeaza:

-pentru suprafata de 4.493 m.p. teren, in anii 2007, 2008, 2009 parata T M a cauzat daune in suma totala de 260,50 lei;

-pentru suprafata de 41.705 m.p. teren, in anii 2007, 2008, 2009 paratul P G a cauzat daune in suma totala de 2.418 lei;

-pentru suprafata de 6.539 m.p. teren, in anii 2007, 2008, 2009 parata C C a cauzat daune in suma totala de 379,30 lei;

-pentru suprafata de 2.492 m.p. teren, in anii 2007, 2008, 2009 paratul A G. V a cauzat daune in suma totala de 144,40 lei;

-pentru suprafata de 6.696 m.p. teren, in anii 2007, 2008, 2009 paratul A I a cauzat daune in suma totala de 388,30 lei;

-pentru suprafata de 6.214 m.p. teren, in anii 2007, 2008, 2009 paratul C N a cauzat daune in suma totala de 360,30 lei.

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, ridicata de paratul P G, in cauza sunt incidente prev. art. 676 din Codul de procedura civila, conform carora „Cererile posesorii pot fi facute si de cel care detine lucrul in interesul sau propriu, in temeiul unui contract incheiat cu posesorul, afara numai daca tulburatorul nu este cel pentru care el detine”.

Din acest text de lege rezulta ca poate avea calitate procesuala activa atat titularul dreptului de proprietate, cat si titularul altui drept real.

In cauza de fata, reclamanta SC D I SRL a incheiat contractele de arendare mai sus enumerate; potrivit art. 1454-1469 din Codul civil, contractul de arendare constituie o varietate a contractului de locatiune.

Doctrina si jurisprudenta in materie au statut ca daca tulburarea folosintei bunului inchiriat provine de la un tert (asa cum este cazul paratilor din proces), locatarul singur (in cazul de fata arendasul SC D I SRL), in numele sau personal, se poate apara contra tuburarilor de fapt, prin actiunea posesorie.

Rezulta astfel ca SC D I SRL B are calitate procesuala activa in cauza.

Fata de aceste considerente, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei SC D I SRL, ridicata de paratul P G, este neintemeiata, urmand ca, potrivit art. 137 Cod.proc.civ., sa fie respinsa.

Asupra fondului cauzei, sunt aplicabile prev. art. 674 alin.1-2 din Codul de procedura civila, conform carora:

„Cererile privitoare la posesiune vor fi admise numai daca:

1. nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare;

2. reclamantul dovedeste ca, inainte de aceasta data, el a posedat cel putin un an;

3. posesiunea lui intruneste conditiile cerute de art. 1846 si 1847 din Codul civil.

In cazul cand deposedarea sau tulburarea s-a facut prin violenta, reclamantul este scutit de a face dovada ceruta la punctele 2 si 3 din acest articol”.

Martorul Ceacaru Pavel, audiat in prezenta cauza, a declarat ca terenurile din pct. ‚S’ au fost ocupate incepand din perioada 2003-2004, de catre locuitori ai comunei P, prin violenta, care a constat in proferare de amenintari cu moartea la adresa administratorului SC D I SRL.

Doctrina si jurisprudenta au statuat ca „violenta”, in sensul art. 674 Cod.proc.civ., este un concept complex, care include in continutul sau orice mijloace contrare ordinii si bunelor raporturi in societate, astfel, insultele, amenintarile sunt considerate acte de violenta, ce pot da nastere unei actiuni posesorii. Pentru promovarea unei astfel de actiuni este suficient sa se faca dovada ca violenta savarsita fata de reclamant a fost de natura sa-i insufle acestuia o temere ce l-a determinat sa cedeze in fata tulburarii sau deposedarii.

Fata de declaratia acestui martor, apreciind ca tulburarea posesiei terenurilor s-a facut prin violenta, ramane de analizat de catre instanta daca este indeplinita prima conditie a actiunii posesorii prevazuta de art. 674 pct.1 Cod.proc.civ., adica conditia „de a nu fi trecut un an de la tulburare sau de la deposedare”.

Literatura juridica si jurisprudenta au statuat ca termenul de un an curge de la ultimul act de tulburare.

Privitor la aceasta conditie, din probele administrate rezulta ca la data de 13 nov.2009 – data la care actiunea posesorie a fost inregistrata pe rolul instantei-, se implinise un termen mai mare de un an de la tulburare sau deposedare.

Ca este asa, rezulta din probele administrate in prezenta cauza, coroborate cu lucrarile dosarului penal nr. 1198/P/2007 al Parchetului de pe langa Judecatoria B, atasat, cu titlu de proba, la dosarul acestei cauze.

Insasi pretentia reclamantei de a fi despagubita de catre parati pentru perioada de deposedare a ultimilor 3 ani, releva ca nu este indeplinita conditia de a nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare.

Nefiind indeplinita conditia prev. de art. 674 alin.1 pct.1 din Codul de procedura civila referitoare la cererile posesorii, actiunea posesorie formulata de reclamanta SC D I SRL B, impotriva paratilor C C, P G, A G. V, T M, C N si A I este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Consecinta a respingerii actiunii posesorii, se va respinge cererea prin care reclamanta a solicitat obligarea paratilor la plata de despagubiri constand in c/valoarea arendei, a subventiilor neplatite de catre stat din vina paratilor si a productiei cuvenite pe ultimii 3 ani.

Potrivit art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre reclamanta vor ramane in sarcina acesteia.

Actiunea a fost timbrata cu 633 lei taxa judiciara de timbru si cu 6,5 lei timbru judiciar.

Etichete:

Acţiune posesorie.

Prin sentinţa civilă nr. 1634/5.02.2010 pronunţată de Judecătoria Iaşi a admis în parte cererea formulata de catre reclamanta S.C. A. S.R.L., in contradictoriu cu paratul M. V.
A obligat paratul sa lase reclamantei in deplina posesie si folosintă suprafata de 11,450 mp teren situat in intravilanul Mun. Iasi, str. Ion Creangă, nr. 16 Bis, delimitată conform „Planului de situatie nr. 3 cât si Planului de detaliu” anexe la raportul de expertiza „M. I.”, ce face parte integranta din prezenta hotarare, prin punctele 24;1;12;23;24.
A respins cererea pentru diferenţa de suprafată, ca nefondată.
S-a disjuns cererea reconvenţională formulata de catre paratul M. V. in contradictoriu cu reclamanta SC A. SRL si dispune înregistrarea manuală la acelaşi complet de judecată şi formarea unui nou dosar. Fixează termen pentru soluţionarea cererii reconvenţionale la data de 16 martie 2010, pentru cand se vor cita partile: M. V. în calitate de reclamant si SC A. SRL în calitate de parata. Reclamantul va fi citat cu mentiunea sa precizeze valoarea pretentiilor deduse judecatii si sa achite taxa de timbru la valoare. Se vor face copii după înscrisurile aflate la filele: 12-14; 16-27; 44-47 dosar.
A obligat paratul la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in suma de 2.270,8 RON.
A obligat pârâtul la plata catre d-nul expert M. I. a sumei de 595 RON reprezentand diferenta de onorariu de expert. Executorie.
Instanţa de fond a constatat că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de 11.08.2008 sub nr. 15515/245/2008, având ca obiect „acţiune posesorie”, reclamanta S.C. A. S.R.L., a chemat în judecată pe paratul M. V. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului să lase în liberă posesie suprafata de teren de 13 mp situata în Iasi, str. I. Creanga, nr. 16 Bis, ocupata prin deplasarea liniei de hotar.
Reclamanta a arătat că in luna mai 2008 paratul M. V. cu care se invecineaza a mutat gardul ce despartea cele doua proprietati in interiorul proprietatii reclamantei, ocupand abuziv circa 13 mp din suprafata aflata in posesia reclamantei.
In drept, reclamanta a invocat disp. art. 674 Cod procedură civilă, art. 1846, 1847 Cod civil.
Paratul M. V. a formulat intampinare si cerere reconventionala.
Prin intampinare paratul a invocat exceptia lipsei coparticiparii procesuale pasive fiind proprietar in devalmasie cu sotia sa iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.
Prin cererea reconventionala, paratul-reclamant a solicitat obligarea reclamantei la plata jumatatii reprezentand contravaloarea gardului ce desparte cele doua proprietati, dat fiind ca paratii au avut acordul reclamantei pentru ridicarea gardului.
Reclamanta-parata a formulat intampinare la cererea reconventionala rpin care a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de granituire deoarece intre cele doua proprietati exista o suprafata de teren detinuta in posesie fara titlu de proprietate, exceptia lipsei coparticiparii procesuale active a reclamantului-parat deoarece paratul este coproprietar alaturi de sotia sa, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii reconventionale.
La termenele din 14.10.2008, respectiv 11.11.2008 instanta a respins exceptia lipsei coparticiparii procesuale pasive invocata de catre parat prin intampinare si exceptia lipsei coparticiparii procesuale active fata de cererea reconventionala avand ca obiect granituirea.
Analizând probele administrate în cauză, instanţa a retinut:
In fapt, instanta a retinut ca în luna mai 2008 paratul M. V. a refacut gardul ce desparte proprietatile partilor.
Astfel cum rezulta din raportul de expertiza M. I., cu ocazia construirii noului gard, paratul nu a respectat vechiul aliniament, intrand in interiorul proprietatii reclamantei pe o suprafata de 11,450 mp teren.
Articolul 674 Cod procedură civilă prevede conditiile de admisibilitate ale actiunii posesorii in complângere, si anume sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare, inainte de aceasta data reclamantul a posedat cel putin un an, iar posesiunea sa intruneste conditiile cerute de art. 1846 si 1847 Cod civil.
A constatat instanta ca toate cele trei cerinte sunt indeplinite in cauza.
Reclamanta a intrat in posesia terenului situat în Iasi, str. I. Creanga, nr. 16 Bis la data incheierii contractului de vanzare-cumparare 569/10.03.2006, cand a devenit proprietara terenului susmentionat ce face obiectul contractului.
In speta, actul de tulburare constand in deplasarea liniei de hotar in interiorul proprietatii reclamantei a avut loc in luna mai 2008.
Intrucat actiunea a fost introdusa la instanta de catre reclamanta la data de 11.08.2008, instanta a constatat ca aceasta a fost promovata in termenul legal de prescriptie de 1 an.
Prin urmare, fiind indeplinite conditiile impuse prin art. 674 Cod procedură civilă, reclamanta fiind tulburata in posesie prin faptul paratului, instanta va admite actiunea in parte si va obliga paratul sa lase in libera posesie reclamantei terenul in suprafata de 11,450 mp, delimitat de punctele 24;1;12;23;24 conform „Planului de situatie nr. 3 cât si Planului de detaliu” anexe la raportul de expertiza „M. I.”.
Avand in vedere disp. art. 135 coroborat cu art. 165 Cod procedură civilă, pentru a da posibilitate paratului-reclamant sa cuantifice pretentiile in cererea reconventionala, instanta a disjuns cererea reconventionala.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul M. V..
Recurentul a arătat că sentinţa instanţei de fond este nelegală deoarece nu ocupă terenul proprietatea intimatului iar ceea ce se contestă este, de fapt, deschiderea proprietăţii sale la str. Ion Creangă.
Se arată şi faptul că greşit s-a soluţionat excepţia lipsei de coparticipare pasiv ă deoarece el este proprietar împreună cu soţia sa care trebuia să stea judecată alături de el.
Recurentul susţine că instanţa de fond a calificat şi disjuns greşit cererea sa reconvenţională deoarece era esenţial a se stabili graniţa dintre cele două proprietăţi.
Un alt motiv de recurs îl constituie greşita pronunţare a instanţei pe o acţiune posesorie deoarece, la 23.09.2009, reclamantul a precizat că obiectul acţiunii este revendicare pentru ca ulterior să revină şi să susţină că este o acţiune posesorie. Astfel, cercetarea judecăţii s-a făcut din perspectiva acţiunii în revendicare iar hotărârea a fost pronunţată pentru acţiunea posesorie. Consideră recurentul că intimata a modificat tardiv acţiunea şi solicită respingerea acţiunii.
Pe fondul cauzei, recurentul critică faptul că instanţa de fond nu a motivat neluarea în considerare a probelor administrate la solicitarea sa, în speţă declaraţia martorului. Expertiza realizată de d-l expert M. este considerată nelegală deoarece nu s-au efectuat măsurătorile pe baza coordonatelor cadastrale.
Recurentul susţine că noul gard are o fundaţie mai lată decât cel vechi fiind construit jumătate pe terenul său şi jumătate pe terenul intimatei. Se invocă expertiza realizată de expert P. A. ce concluzionează că nu a ocupat terenul intimatei iar suprafaţa de teren ocupată conform expertizei Mangalagiu se înscrie în marja de eroare legală.
Recurentul apreciază că nu poate fi luată în considerare declaraţia martorului P. M. deoarece este în serviciul intimatei şi în mod evident nu este obiectiv.
Recurentul susţine că terenul în litigiu reprezint ă calea de acces auto spre proprietatea sa.
A solicitat admiterea recursului, rejudecând şi respingând acţiunea şi trimiterea dosarului la instanţa de fond pentru judecarea cererii reconvenţionale.
Legal citată, intimata a depus întâmpinare şi a solicitat respingerea acţiunii.
În recurs au fost depuse planşe fotografice.
Analizând sentinţa atacată în raport de motivele invocate cât şi din oficiu, conform art. 3041 Cod procedură civilă, Tribunalul constată recursul neîntemeiat.
Instanţa de fond a soluţionat corect excepţia lipsei coparticipării procesual pasive având în vedere faptul că este doar o acţiune posesorie iar motivul de coparticipare procesuală obligatorie îl constituie calitatea de coproprietar a persoanei indicate.
În legătură cu calificarea obiectului acţiunii formulată de reclamant, se constată că prin cererea introductivă de instanţă s-a solicitat obligarea pârâtului să lase în posesie şi folosinţă reclamantului suprafaţa de 13 m.p. teren. S-au invocat dispoziţiile art. 674 Cod procedură civilă, 1846, 1847 Cod civil.
Pârâtul a formulat întâmpinare şi cererea reconvenţională solicitând grăniţuirea celor două proprietăţi şi obligarea reclamantului la plata a jumătate din valoarea gardului ridicat.
La termenul din 23.09.2009, instanţa a pus în discuţia părţilor calificarea obiectului acţiunii respectiv revendicare ceea ce este contrar celor menţionate în acţiunea introductivă.
La 14.10.2009, reclamantul a depus întâmpinare la cererea reconvenţională şi a specificat că este o acţiune posesorie. La acelaşi termen, obiectul acţiunii a fost în mod definitiv calificat ca acţiune posesorie iar pârâtul (recurent) a fost de acord cu această calificare (file 24). Din actele dosarului rezultă că probatoriul a fost administrat din perspectiva unei acţiuni posesorie şi nu al unei acţiuni în revendicare astfel cum susţine recurentul.
La 11.11.2008 instanţa a acordat cuvântul la probe părţilor.
Din analiza actelor expuse anterior, se reţine că obiectul acţiunii a fost modificat în termenul legal, conform art. 132 Cod procedură civilă.
Critica privind disjungerea cererii reconvenţionale este neîntemeiată deoarece instanţa a interpelat partea, la termenul din 14.10.2008 (fila 24 dosar), cu privire la timbrajul cererii reconvenţionale. S-a depus la dosar taxa de timbru de 19 lei şi timbru judiciar 0,3 lei dar nu s-a precizat cuantumul pretenţiilor. Instanţa nu avea posibilitate de a calcula taxa de timbru datorată atât timp cât nu s-au indicat pretenţiile solicitate. Prin urmare, cererea reconvenţională având ca obiect grăniţuirea proprietăţilor părţilor, nu putea fi judecată separat de pretenţiile privind valoarea gardului ridicat, motiv pentru care a fost disjunsă în scopul acordării posibilităţii titularului de a indica valoarea pretenţiilor.
Pe fondul cauzei, se reţin e faptul că acţiunea posesorie este o acţiune pusă la dispoziţia posesorului pentru apărarea posesiei ca stare de fapt. Prin acţiune posesorie este ocrotită posesia bunului împotriva oricărei tulburări sau deposedări, chiar dacă ar proveni de la adevăratul proprietar, întrucât nu este pus în discuţie dreptul real asupra bunului.
Aceste este motivul pentru care sunt verificate doar condiţiile prevăzute de art. 674 Cod procedură civilă şi art. 1847 Cod civil fără a fi necesară dovedirea titlului de proprietate asupra imobilului.
Esenţa acţiunii de faţă este de a se stabili dacă pârâtul (recurent), în momentul edificării gardului a respectat vechiul amplasament al acestuia sau l-a mutat pe terenul ce era posedat de reclamant (intimat).
Din întâmpinarea depusă la dosar rezultă că pârâtul recurent deţine o suprafaţă de teren fără acte, teren ce l-a deţinut şi persoana de la care a cumpărat (conform contractului de vânzare – cumpărare fila 30 dosar).
Din declaraţia martorei V. C. (fila 46) rezultă că între cele două proprietăţi existau semne naturale de hotar. Ulterior părinţii martorei au plantat pe linia despărţitoare butuci de vie. Martora revine şi precizează că s-a plantat singur butuc ce s-a extins. Se mai arată că butucul era în interiorul proprietăţii. Martora susţine că în prezent nu ştie dacă butucul se află tot pe proprietatea sa sau a pârâtului deoarece nu a mai intrat pe teren.
Martorul P. M. declară că rec reclamantul s-a înţeles cu pârâtul pentru ridicarea gardului. Din declaraţie rezultă că martorul a fost împuternicit de reclamant să supravegheze ridicarea gardului. Martorul susţine că noul gard nu respectă vechiul amplasament ci a fost mutat spre interiorul suprafeţei de teren posedată de reclamant.
Martora V. C. a declarat că noul gard respectă vechiul aliniament dar nu poate preciza dacă butucul de vie, luat ca element de reper de pârâtul recurent, se află în prezent pe proprietatea ei sau a pârâtului.
Martorul P. M. a fost mai în măsură a declara că vechiul aliniament a fost mutat deoarece a supravegheat ridicarea gardului. Din declaraţia martorei V. C. nu rezultă până la urmă dacă vechiul aliniament era marcat de butucul de vie deoarece la sfârşitul declaraţiei afirmă că nu ştie pe care proprietate se află în prezent butucul de vie.
Faptul că martorul P. M. a fost delegat de reclamant să supravegheze lucrările, nu apreciem că afectează obiectivitatea declaraţiei în lipsa unor alte dovezi.
În privinţa expertizei, se constată că identificarea celor două proprietăţi s-a efectuat potrivit coordonatelor cadastrale, aspect susţinut de d-l expert. S-a constatat astfel că gardul a fost mutat spre interiorul terenului posedat de reclamant, aspect contestat de d-l expert P. A..
Din planşele foto depuse la filele 58 – 59 dosar fond rezultă clar că vechiul aliniament a fost modificat.
Din planşele foto depuse în recurs nu se poate stabili aceeaşi situaţie deşi rezultă că butucul de vie este încastrat în noul gard.
Se remarcă şi faptul că expertiza a identificat proprietăţile părţilor nu şi suprafaţa real posedată, aspect cu adevărat relevant în cauză.
Sunt astfel nerelevante susţinerile recurentului referitoare la marja de eroare a măsurătorilor efectuate, măsurători ce au avut în vedere doar limitele de proprietate şi nu cele de posesie (mai ales că există o suprafaţă de teren deţinută de pârât fără acte).
Din rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală a pârâtului recurent (fila 170 dosar fond) rezultă că fiind audiat cu privire la plângerea formulată de reclamant în baza aceluiaşi motiv, a recunoscut ocuparea respectivei suprafeţe de teren invocând apărare titlul de proprietate, mai precis menţiunea cu privire la suprafaţa de teren posedată fără acte.
Această recunoaştere a pârâtului în sensul nerespectării vechiului aliniament coroborată cu celelalte probe administrate în cauză conduce la concluzia că instanţa de fond a apreciat corect situaţia de fapt şi dispoziţiile legale aplicabile.
Potrivit considerentelor anterior expuse a fost respins ca nefondat recursul cu menţinerea sentinţei de fond.

Etichete:

Actiune posesorie

ACTIUNE POSESORIE ( 950 din 10.06.08)

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Gura Humorului, reclamanta SC HP SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC ET SRL ca prin hotarârea ce se va pronunta pârâta sa fie obligata sa respecte posesia societatii reclamante asupra terenului în suprafata de 12 128 mp situat în orasul GH. Instanta a constatat ca în speta sunt întrunite conditiile prevazute de art. 671 alin. 1 cod procedura civila, deposedarea facându-se prin violenta, fapt dovedit de declaratiile martorilor NA si GA, procesul verbal întocmit cu ocazia cercetarii locale si decizia administratorului societatii pârâte, motiv pentru care a admis actiunea.

Etichete: