Top

Înlocuire amendă penală

Pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr 5077/180/2010 a fost înregistrată sesizarea Biroului Executări Penale prin care se solicită instanţei înlocuirea amenzii penale aplicată condamnaţilor FT FP prin sent pen 2638/2007 a Judecătoriei Bacău întrucât acesta cu rea credinţă nu a achitat amenda în termenul legal prevăzut de lege .

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine :

Prin sent pen 2638 / 2007 a Judecătoriei Bacău , modificată prin dec pen 276/R/2009 a Tribunalului Bacău , s-a dispus condamnarea inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prevăzută de art. 180 alin. 2 Cod Penal la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 500 lei cu aplicarea dispoziţiilor art.631 Cod Penal.

În cursul judecării cauzei de faţă nu au rezultat dovezi din care să rezulte că cei doi condamnaţi se sustrag cu rea credinţă de la executarea amenzii penale aşa cum este prevăzut în mod expres în prevederile art. 631 alin. 1 Cod Penal , respectiv că deşi realizează venituri aceştia refuză să achite amenda penală .

Faţă de această situaţie urmează ca instanţa să respingă sesizarea ca rămasă fără obiect .

Etichete: