Top

TITLU: Fond funciar. Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenului.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comisia
Comunală Miroslava pentru aplicarea legii fondului funciar, ridicată din oficiu
de instanţă, este inoperantă şi va fi ca atare respinsă, deoarece această pârâtă are
atribuţii premergătoare emiterii hotărârii de reconstituire a dreptului de
proprietate funciară, respectiv întocmirea referatului de propunere a validării sau
invalidării cererii solicitanţilor.
Pe fondul pricinii, instanţa constată că acţiunea este în parte
întemeiată, respectiv cu privire la anularea hotărârii atacate şi obligaţia de a face
a celor două pârâte, deoarece, astfel cum rezultă din registrele agricole din anii
1958, autoarea reclamanţilor a avut în proprietate, pe raza comunei Miroslava
suprafaţa totală de 2,08 ha teren – a se vedea documentaţia, fila 28 dosar.
G. D. s-a înscris în C.A.P. Uricani, doar cu suprafaţa de 0,60 ha – a
se vedea cererea aflată la fila 26 dosar – şi, pentru această suprafaţă i s-a
reconstituit dreptul de proprietate comoştenitorului reclamanţilor C. V. – titlul
de proprietate nr. 85227/2.07.2001, fila 45 dosar.
Prin referatul întocmit de pârâta Comisia Comunală Miroslava – fila
17 dosar, aceasta însăşi recunoaşte implicit că autoarea reclamanţilor a avut mai
mult teren în proprietate, propunând validarea parţială a cererii lor, pentru
suprafaţa de 0,90 ha.
Expertul Răchieru Paul, constată de asemenea, că autoarea
reclamanţilor a deţinut suprafaţa de 2,08 ha, cu care a fost înscrisă în registrul
agricol şi suprafaţaţ de 1,48 ha se află în extravilan Miroslava, în locul denumit
„Podiş”, fiind deţinută de A.D.S. şi administrată de ferma SDE Ezăreni,
aparţinând Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad”.
În ce priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâtelor la plata
unei amenzi civile, instanţa constată că aceasta este neîntemeiată în această fază
procesuală, deoarece pârâtele nu se află în întârziere privind obligaţia de emitere
a unei noi hotărâri, astfel că ea va fi respinsă.

Etichete: