Top

Contestaţie la executare

Prin sentinţa civilă nr. 481/23.02.2010 a Judecătoriei Fălticeni s-a respins excepţia lipsei de obiect, s-a respins excepţia autorităţii de lucru judecat şi excepţia inadmisibilităţii cu respingerea ca nefondată a contestaţiei la executare formulată de contestatorul GC, în contradictoriu cu intimatul BI

S-a disjuns capătul de cerere formulat de intimatul BI, prin care solicită obligarea contestatorului la plata sumelor cu titlu de pretenţii şi s-a acordat termen la data de 22.03.2010.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 2316/227 la data de 06.08.2009, contestatorul GC a solicitat în contradictoriu cu intimatul BI, anularea tuturor formelor de executare din dosarul execuţional nr. 131/2004 al Biroului Executorului Judecătoresc TC – Suceava.

În fapt, contestatorul apreciază că executarea silită este perimată, întrucât a fost depăşită perioada de 6 luni, iar executarea silită pornită de executorul judecătoresc TC în dosarul execuţional nr. 131/2004 la cererea creditorului BI este nelegală. Prin sentinţa civilă nr. 1974/1998 definitivă şi irevocabilă, a fost obligat să predea posesia unei suprafeţe de 465 mp teren situată în satul S, loc. D, jud. Suceava şi să-şi ridice de pe acel teren grajdul cu şura, temelia beci şi un gard din scândură.

La data pronunţării hotărârii s-a avut în vedere faptul că intimatul-creditor justifica dreptul de proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 8239/06.05.2994, ulterior, a cumpărat de la VN suprafaţa de 1550 mp, devenind proprietar pe suprafaţa totală de 1800 mp, teren care nu se identifică sau suprapune cu suprafaţa de 8500 mp pentru care creditorul justifică dreptul de proprietate.

Din acest motiv, s-a ajuns la promovarea mai multor dosare pe rolul instanţei de judecată întrucât creditorul susţinea că o parte din terenul său, respectiv suprafaţa de 465 mp este inclusă în cei 1800 mp, proprietatea sa, mai precis în suprafaţă de 1550 mp teren ce i-a cumpărat de la numitul VN

Instanţa de fond a apreciat că excepţia lipsei de obiect a cauzei, instanţa urmează a o respinge întrucât prin prezenta contestaţie au fost contestate actele de executare îndeplinite în dosarul de executare nr. 131/2004 al Biroului Executorului Judecătoresc TC, excepţia autorităţii de lucru judecat va fi respinsă întrucât, prin prezenta cerere se atacă nelegalitatea actelor de executare emise ulterior celor care au făcut obiectul cauzei soluţionate prin sentinţa civilă nr. 430/2009 definitivă şi irevocabilă, excepţia inadmisibilităţii invocată de intimat la termenul din 16.02.2010 urmează a fi respinsă dat fiind faptul că dreptul şi pretenţiile contestatorului pot fi ocrotite pe calea procesuală aleasă, pe fond urmând a se stabili dacă sunt sau nu întemeiate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr. 1974/1998 a Judecătoriei Suceava rămasă definitivă şi irevocabilă, contestatorul a fost obligat să lase intimatului în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 465 mp şi să ridice construcţiile edificate pe teren.

Pentru punerea în executare a titlului executoriu, intimatul-creditor a început executarea silită ce face obiectul dosarului nr. 131/2004 al B.E.J. TC Contestatorul a promovat o serie de contestaţii la executare, ultima fiind soluţionată prin sentinţa civilă nr. 430/2009 definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 1254/2009 a Tribunalului Suceava.

După soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare emisă la data de 20.07.2009 de către B.E.J. TC o nouă somaţie prin care i se pune în vedere contestatorului data prezentării în vederea continuării executării cu respectarea dispoziţiilor art. 387 C.pr.civilă.

Constatând că actul a fost emis cu nerespectarea dispoziţiilor legale, instanţa va respinge, pe fond, contestaţia la executare ca nefondată.

Se va dispune disjungerea capătului de cerere formulat de intimatul BI, prin care solicită obligarea contestatorului la plata sumelor cu titlu de pretenţii şi acordă termen la data de 22.03.2010.

Etichete: