Top

Preschimbare a termenului de judecata

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul(a) ……………….., domiciliat(a) in …………………..

Reclamant(a) sau parat(a) in dosarul nr. ………. al acestei instante, cu termen de judecata la data de ………..,

Formulez:

CERERE DE PRESCHIMBARE A TERMENULUI DE JUDECATA

pentru motivul ca ………………………………

Va rog sa dispuneti fixarea unui termen de judecata (cu citarea sau fara citarea partii adverse), la care, dupa ascultarea mea si a partii adverse sa hotarati preschimbarea termenului de judecata la un alt termen de judecata decat cel stabilit.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 153 alin. 3 C. proc. civ.

Dovada motivelor temeinice o voi face cu ………………………..

Depun taxa timbru in valoare de ……….. lei.

 

Data depunerii

…………….

Semnatura,

……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………