Top

Introducere in cauza a mostenitorilor

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ……………, domiciliat(a) in ………………..

Reclamant(a) in actiunea in pretentii introdusa impotriva paratului(ei) domiciliat(a) in …………, in dosarul nr. ……… cu termen de judecata la data de …………

Pentru ca paratul(a) a decedat la data de …………..,

Formulez:

CERERE DE INTRODUCERE IN CAUZA A MOSTENITORILOR,

 

respectiv a paratului(ei) …………. domiciliat(a) in ……….. ca unic mostenitor (sau unici mostenitori) ai defunctului(ei).

Va rog sa dispuneti amanarea judecarii cauzei si citarea in proces, ca parat(a), a sus-numitului(ei) in calitate de mostenitor al paratului(ei) decedat(a).

In drept imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 243 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ.

Dovada o fac cu certificatul de deces al paratului(ei) defunct(a) si cu adeverinta nr. ………. din ………. eliberata de Primaria ………., din care reiese ca ………….. este mostenitorul(oarea) paratului(ei) decedat(a).

Depun cererea in dublu exemplar pentru a se comunica noului parat(a) odata cu citarea sa.

 

Data depunerii

…………….

Semnatura,

         ……….

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………….