Top

Ordonanta presedintiala

SENTINTA CIVILA Nr. 1207

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe reclamant M.F., reclamant M.E. si pe pârât M.A. reprezentata de O.C., având ca obiect ordonanta presedintiala.

Desfasurarea sedintei de judecata se înregistreaza cu mijloace tehnice audio.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamantii asistati de av. T.I. si reprezentanta pârâtei O.C., asistata de av. I.R..

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care: av.I.R. depune la dosarul cauzei împuternicirea avocatiala nr.1334/27.06.2007,pentru reprezentarea pârâtei, 5 planse foto cu 10 fotografii,o precizare la întâmpinarea din 28.06.2007 si acte anexa sentinta civila nr.9254/2005,decizia civila 35 R/ds.3423/2006,sentinta civila nr.33 CA/ds.496/103/2006 proiect de demolare, raport de expertiza tehnica întocmit de expert P.S.,certificatul de urbanism nr.7/07.03.2002 si daca se impune solicita sa se efectueze o cercetare la fata locului la imobilul proprietatea reclamantilor de la M.A.. Instanta pune în discutie proba solicitata.

Av. T.I. ,pentru reclamanti,depune la dosarul cauzei raspunsul la întâmpinarea pârâtei cu acte anexa-extras din M.Of.933/2004,raport de expertiza din 08.03.2007 cu acte anexa 5 file, si solicita respingerea probei întrucât nu se judeca fondul cauzei. Instanta respinge proba privind cercetarea locala ,nefiind utila cauzei fata de obiectul actiunii.

Întrucât nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat se constata cauza în stare de judecata si se da cuvântul la fond.

Av.T.I. ,pentru reclamanti solicita admiterea actiunii ,în sensul de a li se permite accesul la imobil, doua camere din imobil pot fi locuite, urgenta constituind-o efectuarea de reparatii ,pârâta a îngradit terenul.

Cu cheltuieli de judecata.

Av.I.R. ,pentru pârâta, solicita respingerea actiunii întrucât nu constituie o urgenta, imobilul a fost cumparat din anul 2000 si nu s-au facut acte de conservare pâna acum, se doreste pastrarea imobilului pe terenul pârâtei, nu se poate elibera autorizatie de construire decât cu acordul proprietarului terenului, si daca s-ar admite actiunea reclamantii ar ocoli sentinta civila data de Tribunalul Neamt,având ca obiect obligatia de a face. Referitor la îngradirea terenului, pârâta arata ca s-a pus în executare sentinta civila.

Av. T.I. ,în replica arata ca fotografiile au fost facute dintr-un unghi al casei, proiectul de demolare s-a facut în anul 2000 si este valabil un an, urgenta O.P. constituind-o ca locuinta se poate prabusi în orice moment.

S-au declarat dezbaterile închise, dupa care:

INSTANTA

Dupa deliberare

Asupra cauzei civile de fata ,constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. xxx/321/2007 reclamantii M.F. si M.E. au chemat în judecata pe pârâta M.A.,reprezentata de O.C., solicitând ca pe cale de ordonanta presedintiala pârâta sa fie obligata sa le permita accesul la imobil în vederea întretinerii si accesul în jurul cladirii la o distanta de 1,5 m fata de zid.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat urmatoarele:

Sunt proprietarii unei case de locuit compusa din 6 camere,2 holuri si o veranda situata în intravilanul comunei Agapia ,judetul Neamt ,conform contractului de vânzare cumparare nr.4364/07.09.2000. prin sentinta civila nr.9254 din 15.11.2005 a Judecatoriei Brasov au fost obligati sa lase M.A. în deplina proprietate si linistita posesie terenul în suprafata de 647 mp ,teren pe care este construita casa lor.

Conform raportului de expertiza tehnica întocmit de expertul tehnic P.S. s-a constatat ca imobilul are o uzura de 90 % dar ca în zona de la cordor de 21 mp cele doua holuri si doua camere pot fi amenajate pentru a putea fi locuite.

Prin sentinta civila nr.928 /18.05.2007 data în dosarul nr.469/321/2007 al Judecatoriei Târgu Neamt s-a admis actiunea si s-a stabilit un drept de superficie în favoarea lor pe terenul pârâtei în suprafata de 647 mp.

În urma demersurilor lor în justitie O.C. a dat ordin personalului din subordine sa construiasca un al doilea gard în jurul casei lor îngradindu-le accesul la imobilul proprietatea lor.

Având în vedere ca imobilul se afla într-o stare de degradare foarte mare si exista pericolul ca acesta sa se prabuseasca si sa nu mai poata fi renovat , reclamantii solicita în concluzie sa fie obligata pârâta sa le permita patrunderea în imobil si în jurul acestuia pentru a avea posibilitatea de a face reparatiile necesare, utile si urgente, consolidarii.

Prin întâmpinare pârâta M.A. a solicitat respingerea actiunii având în vedere urmatoarele motive:

În cauza nu sunt întrunite dispozitiile art.581 Cod procedura civila.

M.A. este proprietara suprafetelor de 647 mp si 140 mp teren situat în vatra satului manastiresc Agapia, proprietatea M.A. fiind consfintita prin hotarâri judecatoresti pronuntate de Judecatoria Brasov si respectiv Tribunalul Brasov, aceste hotarâri judecatoresti fiind puse în executare silita de executorul judecatoresc D.G.

Pe aceasta suprafata de teren reclamantii detin o constructie degradata în proportie de 90 % pentru care au solicitat prin Tribunalul Neamt acordul pentru eliberarea unei autorizatii de construire a imobilului sau de renovare a acestuia.

Reclamantii când au cumparat constructia în anul 2000 au si facut demersurile ,respectiv un proiect de demolare pentru a strica aceasta constructie posibil cu scopul de a ridica alta constructie. Autodemolarea nu s-a produs din vina M.A. , acesta era stadiul constructiei si în anul 2000 anul cumpararii acesteia.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Conform contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr.4364/ 07.03.2000 reclamantii au cumparat de la numitii R.N. si R.E. o casa de locuit compusa din 6 camere,2 holuri si veranda si doua magazii ,constructiile prezentând un grad de uzura de 95 % împreuna cu terenul aferent în suprafata de 647 mp ,nr.cadastral provizoriu 78 si suprafata de 140 mp teren ,nr.cadastral provizoriu 79, imobile situate în intravilanul comunei Agapia,judetul Neamt.

Prin sentinta civila nr.9254 din 15.11.2005 pronuntata de Judecatoria Brasov definitiva si irevocabila s-a admis actiunea civila pentru revendicare formulata de pârâta din prezenta cauza M.A. , reclamantii M.F. si M.E. fiind obligati sa lase M.A. în deplina proprietate si linistita posesie terenul în suprafata de 647 nr.cadastral 78 si terenul în suprafata de 140 mp nr. cadastral 79 (suprafata totala fiind de 787 mp) retinându-se ca M.A. este proprietara acestei suprafete de teren în urma compararii titlurilor de proprietate ale partilor.

Dispozitiile art.581 Cod procedura civila stabileste conditiile de admisibilitate a ordonantei presedintiale : urgenta,caracterul vremelnic al masurii care se cere a se lua pe aceasta cale si ca prin masura luata sa nu se prejudice fondul.

Tot în acest articol se apreciaza ca exista urgenta atunci când masura solicitata este necesara pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere ,pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Deci pentru încuviintarea unei ordonante este necesar ca instanta sa constate una din aceste trei situatii care sa justifice urgenta.

În cauza conditia urgentei nu este îndeplinita deoarece în situatia de fata nu se regaseste nici unul din cele trei cazuri prevazute de art.581 Cod procedura civila.

Reclamantii invoca urgenta având în vedere faptul ca imobilul casa de locuit amplasat pe suprafata de 647 mp teren proprietatea pârâtei se afla într-o stare de degradare foarte mare si exista pericolul ca acesta sa se prabuseasca si sa nu mai poata fi renovat.

Ori tocmai reclamantii au solicitat în cursul anului 2000 obtinerea avizului favorabil pentru demolarea acestei constructii în baza proiectului de demolare întocmit de cond. arhitect C.N.

În memoriul justificativ al acestui proiect s-a retinut ca aceasta constructie este nelocuibila de 15 ani.

Fata de stadiul avansat de degradare a acestui imobil , cu un grad de uzura de 95 % asa cum este mentionat în contractul de vânzare cumparare nr.4364 /07.09.2000 nu se poate pune problema întretinerii acestui imobil sau de conservare ci de reconstruire.

Ori pentru reconstruirea acestui imobil reclamantii nu au facut dovada ca detin autorizatie de constructie ,obligatorie potrivit dispozitiilor Legii nr.50/1991.

Fata de cele retinute ,constatând ca reclamantii nu au facut dovada îndeplinirii conditiilor de admisibilitate a ordonantei presedintiale ,respectiv urgenta în baza art.581 Cod procedura civila va respinge actiunea ca nefondata.

Neretinând vreo culpa procesuala a pârâtei în baza art.274 Cod procedura civila va respinge cererea reclamantilor pentru obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata ca nefondata.

Cu privire la cererea pârâtei pentru obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata instanta în baza art.274 Cod procedura civila o va respinge întrucât pârâta nu a facut dovada acestor cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea civila având ca obiect obligatia de „a face” formulata pe cale de ordonanta presedintiala de reclamantii M.F. si M.E. domiciliati în orasul Târgu Neamt, judetul Neamt în contradictoriu cu pârâta M.A. reprezentata de O.C., cu sediul în comuna Agapia , judetul Neamt, ca nefondata.

Respinge cererea partilor pentru plata cheltuielilor de judecata ca nefondata.

Cu recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica azi 5 Iulie 2007.

Etichete: