Top

Plângere contravetionala OUG 195/2002

Sentinta civila nr. 1341/14.05.2009

Prin plângerea înregistrata la aceasta instanta sub nr. XXXX/321/200X, petentul N.I. a solicitat, în contradictoriu cu IPJ Neamt, anularea procesului verbal de contraventie seria PCA nr. XXXXXXX/27 aprilie 2008, prin care a fost sanctionat cu amenda contraventionala în suma de 300 lei, pentru savârsirea contraventiei prevazute de art. 118 lit. c din HG nr. 1391/2006 si sanctionata de art. 101 alin. 3 lit. a din OUG nr. 195/2002R, constând în aceea ca la data de 27.04.2008 a condus pe DN 15 C în localitatea V. spre localitatea Brusturi autoturismul marca Opel Zafira cu nr. BN XXXX si în timp ce a intrat în depasirea autoturismului Opel Kadet cu nr. de înmatriculare NT.XX.XXX, ce circula regulamentar în aceiasi directie, l-a acrosat, întrucât nu a pastrat distanta legala.

În motivarea plângerii, petentul arata ca cele retinute în înscrisul constatator nu sunt reale, s-a angajat regulamentar în depasirea autoturismului Opel Kadet, însa acesta nu a semnalizat intentia de a vira spre stânga, astfel s-a produs impactul între cele doua masini, ca la rubrica adresa contravenientului s-a consemnat o adresa eronata, desi a prezentat organului constatator actul de identitate.

Din oficiu, instanta a dispus introducerea în cauza în calitate de intervenient fortat a persoanei implicate în evenimentul rutier, respectiv F.M., precum si a societatii asiguratoare SC X. SA.

Prin întâmpinare, agentul constatator a solicitat respingerea plângerii, atasând la dosarul cauzei în copie raportul organului constatator, procesul verbal de contraventie, raportul de retinere a permisului de conducere al petentului, declaratiile petentului, ale intervenientului fortat si martorei B.A., doua schite ale accidentului, rezultatul testului alcotest.

SC X. SA Bucuresti a solicitat admiterea plângerii si anularea procesului verbal de contraventie contestat.

La propunerea petentului, au fost audiati martorii D.G. si F.S.; de asemenea, s-a dispus audierea martorului O.C., cel care a semnat înscrisul constatator.

Examinând probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

Prin procesul verbal de contraventie seria PCA nr. XXXXXXX/27 aprilie 2008, petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala în suma de 300 lei, pentru savârsirea contraventiei prevazute de art. 118 lit. c din HG nr. 1391/2006 si sanctionata de art. 101 alin. 3 lit. a din OUG nr. 195/2002R, constând în aceea ca la data de 27.04.2008 a condus pe DN 15 C în localitatea V. spre localitatea X. autoturismul marca Opel Zafira cu nr. BN XXXX si în timp ce a intrat în depasirea autoturismului Opel Kadet cu nr. de înmatriculare NT.XX.XXX, ce circula regulamentar în aceiasi directie, l-a acrosat, întrucât nu a pastrat distanta legala.

Martorul D.G., audiat la propunerea petentului (fila 57 din dosar), a declarat ca la momentul producerii evenimentului rutier se afla în masina petentului, împreuna se deplasau pe directia V. – X., în fata circula autoturismul condus de intervenientul F., petentul la un moment dat a intrat în depasirea acestui autoturism, care brusc a virat la stânga; ca depasirea a avut loc pe un segment de drum nemarcat cu linie, iar acrosarea, respectiv virajul spre stânga al autoturismului marca Opel Kadet s-a facut în momentul în care cele doua autoturisme circulau în paralel.

La fel si martorul F.S. circula cu autoturismul proprietate personala la acel moment, pe acelasi segment de drum, în spatele autoturismului petentului, martorul a vazut când petentul a semnalizat pentru a depasi masina din fata sa, s-a angajat în depasire, iar pe la mijlocul depasirii, când cele doua masini circulau în paralele, masina ce circula în fata petentului a virat brusc la stânga, pentru a intra pe un drum de tara, moment în care a avut loc evenimentul rutier.

Din cuprinsul depozitiilor acestor martori rezulta ca vinovat de producerea acestui eveniment se face F.M..

Depozitia martorului O.C., martor din lucrari, dar audiat si la propunerea petentului, va fi înlaturata ca fiind nesincera; astfel, acesta a declarat în instanta ca era în urma masinii intervenientului, se deplasau împreuna spre Suceava si a vazut producerea evenimentului rutier, fara însa a putea da amanunte în acest sens, pentru ca la Postul de Politie U. sa declare ca nu a fost martor la accident, doar a fost solicitat telefonic de intervenient sa se deplaseze la fata locului, întrucât a fost implicat într-un accident.

Pe de alta parte, odata cu încheierea procesului verbal de contraventie petentului i-a fost retinut si permisul de conducere în vederea suspendarii dreptului de a conduce, împrejurare care rezulta din cuprinsul raportului de retinere (fila 16 din dosar).

Cu toate acestea, în procesul verbal de contraventie nu se face vorbire despre luarea unei asemenea masuri.

In conditiile în care, în conformitate cu art. 109 din Codul rutier, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, instanta apreciaza ca agentul constatator care a întocmit procesul-verbal avea dreptul de a aplica atât sanctiunea contraventionala principala (amenda sau avertisment), sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, precum si de a dispune masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere.

In acelasi sens, instanta are in vedere si prevederile art. 180 din Hotarârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, potrivit carora ,,în cazul în care constata încalcari ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora si locul unde este încheiat; gradul profesional, numele si prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta contravenientului, numarul si seria actului de identitate ori, în cazul cetatenilor straini, al persoanelor fara cetatenie sau al cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent; descrierea faptei contraventionale, cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; numarul punctelor-amenda aplicate si valoarea acestora, posibilitatea achitarii de catre persoana fizica, în termen de cel mult doua zile lucratoare, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, sanctiunea contraventionala complementara aplicata si/sau masura tehnico-administrativa dispusa; indicarea societatii de asigurari, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator si unitatea de politie la care se depune plângerea”.

Sanctiunile contraventionale complementare ce au ca scop înlaturarea unei stari de pericol si preîntâmpinarea savârsirii altor fapte interzise de lege se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.

În conditiile în care nu au fost respectate aceste dispozitii legale, procesul-verbal întocmit este lovit de nulitate absoluta virtuala ce a produs petentului o vatamare care nu poate fi înlaturata decât prin anularea acestuia, deoarece acesta este lipsit de posibilitatea de a ataca sanctiunea contraventionala complementara, nefiind posibila aplicarea ulterioara a acestei sanctiuni.

În acelasi sens, instanta are in vedere si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care, definind in mod autonom notiunea de acuzatie in materie penala, in raport de cele trei criterii alternative stabilite, calificarea in dreptul intern, natura faptei si natura si gradul de severitate al sanctiunii aplicate, a statuat ca scopul interpretarii date dispozitiilor art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, în sensul ca notiunea de „acuzatie în materie penala” include si domeniul contraventional, a fost acela de a asigura aceeasi garantii procesuale celor învinuiti de savârsirea unei contraventii ca si celor învinuiti de savârsirea unei infractiuni (Sporrong si Lonnroth contra Suediei – 1982; Ozturk contra Germaniei – 1984; Lutz contra Germaniei – 1987), neputand lipsi dintre acestea prezumtia de nevinovatie instituita prin art. 6.2 din Conventie (Anghel contra Romaniei, 4.10.2007)

Fata de jurisprudenta Curtii de contencios European, instanta apreciaza ca sanctiunile contraventionale aplicate in baza prevederilor Codului rutier au adresabilitate generala, au caracter represiv si punitiv, cu atât mai mult cu cat dreptul de a conduce un autovehicul este de o mare însemnatate pentru viata oricarei persoane.

În aceste conditii, instanta apreciaza ca petentului ii este incalcat si dreptul la un proces echitabil sub aspectul accesului liber la justitie, drept garantat de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Totodata, instanta retine ca dreptul de acces la justitie are un carater efectiv numai in masura in care instanta are posibilitatea de a analiza si verifica daca aplicarea sanctiunii s-a realizat cu respectarea cerintelor legale. In cauza dedusa judecatii, desi petentul beneficiaza de posibilitatea de a formula plângerea contraventionala împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare contraventionale, prin care declanseaza controlul judecatoresc cu privire la îndeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru antrenarea raspunderii contraventionale, iar sanctiunea complementara este strict determinata de lege deoarece norma legala prevede suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 90 de zile, instanta apreciaza ca sanctionarea contravenientului se dispune de agentul constatator prin procesul-verbal, iar plangere contraventionala investeste instanta cu verificarea tuturor aspectelor acesteia.

Fata de cele expuse mai sus, se retine ca lipsa aplicarii sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce pe o durata determinata are drept consecinta ineficienta masurii tehnico-adminsitrative a retinerii permisului de conducere care a fost prevazuta de legiuitor, tocmai în ideea de a se asigura respectarea sanctiunii complementare a suspendarii dreptului de a conduce. In masura in care sanctiunea contraventionala complementara nu se regaseste in procesul-verbal, fapta a fost in mod nelegal sanctionata fata de dispozitiile O.G. nr. 2/2001, act normativ care nu prevede posibilitatea completarii mentiunilor procesului-verbal de contraventie cu constatarile cuprinse in alte înscrisuri.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse, instanta apreciaza ca plângerea contraventionala formulata de petent este întemeiata si prin urmare o va admite, în baza art. 34 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Având in vedere ca prin procesul-verbal nu s-a dispus si masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere, instanta apreciaza ca nu poate dispune înlaturarea acestei masuri, ci ineficienta juridica a acesteia se deduce din anularea procesului-verbal.

Etichete: