Top

Aplicarea de către agentul constatator a unei singure sancţiuni pentru două fapte contravenţionale. Nulitate. Imposibilitatea instanţei de a verifica individualizarea sancţiunii de către agentul constatator

Aplicarea de catre agentul constatator a unei singure sanctiuni pentru doua fapte contraventionale. Nulitate. Imposibilitatea instantei de a verifica individualizarea sanctiunii de catre agentul constatator.

JUDECATORIA URZICENI JUDETUL IALOMITA

Decizii relevante trimestrul I 2010

SENTINTA CIVILA NR. 2768/16.11.2009

Prin sentinta civila nr. 2768/16.11.2009 , Judecatoria Urziceni a admis plângerea formulata de petentul T. G., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al judetului Ialomita.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut ca prin procesul-verbal, petentul T. G. a fost sanctionat cu amenda în cuantum de 1500 lei si i s-a aplicat masura complementara a retinerii permisului de conducere pentru faptul ca în data de 03.08.2009 a condus cu o viteza peste limita legala admisa de lege, respectiv 142 km/h un autoturismul în localitate.

Prin acelasi proces-verbal a fost sanctionat cu amenda pentru ca nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire efectuat cu bastonul reflectorizant de catre agentul de politie.

Potrivit prevederilor art. 34 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta învestita cu solutionarea plângerii verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Cu privire la legalitatea procesului verbal instanta retine ca acesta desi a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor articolelor 16 si 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute exprese, nu respecta prevederile art. 10 din O. G. nr. 2/2001.

Astfel, conform acestei dispozitii legale „ Daca o persoana a savârsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie”, or asa cum se poate observa din cuprinsul procesului-verbal în sarcina petentului s-au retinut 2 contraventii, însa a fost aplicata o singura sanctiune petentul fiind obligat la plata sumei de 1500 lei reprezentând amenda contraventionala.

Asa cum se prevede în mod expres în ordonanta este necesar ca sanctiunea sa se aplice distinct pentru fiecare contraventie în functie de împrejurarile cauzei tinându-se cont de criteriile de individualizare prevazute de dispozitiile art. 21 alin. 3 din O. G. nr. 2/2001. Instanta nu se poate substitui agentului constatator si sa deduca ce anume sanctiune s-a avut în vedere nefiind exclus ca pentru una din contraventii agentul constatator sa aplice gresit amenda.

Instanta retine ca prin modul de încheiere a procesului-verbal, petentului i s-a produs o vatamare care nu poate fi înlaturata decât prin anularea actului, nelegalitatea întocmirii procesului-verbal împiedicând instanta sa realizeze un control asupra temeiniciei procesului-verbal.

Pentru toate considerentele de fapt si de drept mai sus enuntate, instanta va admite plângerea contraventionala formulata de petentul T. G. împotriva procesului-verbal, în contradictoriu cu Inspectoratul Judetean de Politie Ialomita, va anula procesul-verbal contestat si va exonera petentul de la plata amenzii în cuantum de 1500 lei, urmând a înlatura totodata si masura complementara a retinerii permisului de conducere.

Sentinta civila a ramas definitiva prin nerecurare.

Etichete: