Top

Plângere contraventionala- nelegalitatea procesului verbal de contraventie

4.Sentinta civila nr.377/1.10.2008 –plângere contraventionala- nelegalitatea procesului verbal de contraventie

Prin plângerea înregistrata la aceasta instanta petentul H.P în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt, a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea procesului-verbal seria AZ nr. 1240015, încheiat la data de 06.05.2008 de IPJ Neamt-SPR Neamt, prin care a fost sanctionat cu suma de 300 lei amenda contraventionala pentru savârsirea faptelor prevazute de art.2 pct.l si 33 din Legea nr.61/1991, constând în aceea ca la data de 25.04.2008,ora 13, petentul, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a provocat scandal adresând expresii si cuvinte jignitoare numitei H.M si a refuzat sa se prezinte la politie.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca nu se face vinovat de faptele retinute în sarcina sa.

A depus la dosar copia procesului-verbal(f.3). Legal citat, nu s-a prezentat în instanta si nu a propus probe.

Intimatul a formulat întâmpinare solicitând respingerea plângerii. în motivare, a sustinut faptul ca din punct de vedere al legalitatii, procesul verbal a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor O.G.nr.2/2001, iar din punct de vedere al temeiniciei, sanctionarea petentului a fost determinata de nesocotirea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii su linistii publice si a obligatiei de a se prezenta la politie.(f.8).

S-au depus la dosar procesul-verbal, raportul agentului constatator,plângeri, si declaratii (f.9-15).

Din oficiu, instanta a dispus audierea martorilor din lucrari(f.27,28).

Fiind învestita cu solutionarea plângerii, instanta a procedat mai întâi la verificarea legalitatii procesului-verbal de contraventie, conform prevederilor art.34 alin.l din OG.nr.2/2001.

Astfel, se constata ca la întocmirea acestui proces-verbal nu au fost respectate dispozitiile art.10 din OG nr.2/2001, ce reglementeaza regimul juridic al sanctionarii concursului de contraventii.

Primul alineat al articolului amintit prevede ca pentru contraventiile aflate în concurs, agentul constatator este obligat sa aplice câte o sanctiune pentru fiecare contraventie în parte, în caz contrar încalcându-se principiul aritmetic reglementat de alineatul 2 al aceluiasi articol.

De asemenea, prin nerespectarea celor doua alineate, nu se ofera posibilitatea instantei de a proceda la verificarea criteriilor de individualizare pentru fiecare sanctiune în parte si nici de a stabili daca au fost respectate limitele minime si maxime prevazute de lege.

Întrucât prin procesul-verbal de constatare a contraventiei seria AZ nr. 1240015, agentul constatator nu a aplicat câte o sanctiune pentru fiecare contraventie în parte, încalcându-se astfel dispozitiile O.G. nr.2/2001, urmeaza ca instanta sa admita plângerea.

Etichete: