Top

PENAL.Incetarea măsurii de internare medicală

Asupra recursului penal :

Prin sentinţa penală nr. 690/22.07.2010 , Judecătoria Buzău a dispus respingerea cererii bolnavului VN având ca obiect încetarea măsurii de internare medicală sau înlocuirea măsurii de internare medicală luată prin sentinţa penală nr. 1874/15.10.2009 pronunţată de Judecătoria Ploieşti.

S-a admis sesizarea biroului executări penale din cadrul Judecătoriei Buzău privind verificarea măsurii internării medicale luată faţă de bolnavul VN şi s-a menţinut măsura internării medicale luată faţă de bolnav prin sentinţa penală nr. 1874/15.10.2009 pronunţată de Judecătoria Ploieşti.

Cheltuielile judiciare au rămas in sarcina statului si s-a încuviinţat plata onorariului pentru apărător oficiu.

Pentru a hotărî astfel , instanţa de fond a reţinut in fapt următoarele :

Prin cererea înregistrată sub nr. 2404/200/2010 bolnavul VN a solicitat în baza art. 434 alin. 2 Cod procedură penală înlocuirea măsurii internării medicale prevăzută de art. 114 Cod penal cu măsura de siguranţă a obligării la tratament medical prevăzută de art. 113 Cod penal.

Bolnavul a precizat că este internat în Spitalul de Psihiatrie Săpoca, secţia Ojasca, conform sentinţei penale nr. 1874/15.10.2009 pronunţată de Judecătoria Ploieşti din data de 29.10.2009.

Prin sentinţa penală nr. 275/16.02.2010 pronunţată de Judecătoria Ploieşti, a fost declinată competenţa de soluţionare a unei alte cereri formulate de bolnavul VN având ca obiect încetarea măsurii internării medicale şi în subsidiar, înlocuirea măsurii de siguranţă a internării medicale cu măsura obligării la tratament medical, în favoarea Judecătoriei Buzău. Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 4050/200/2010.

Prin sesizarea biroului penal din cadrul Judecătoriei Buzău, înregistrată sub nr. 7218/200/2010 s-a solicitat verificarea măsurii internării medicale luată faţă de bolnavul VN.

Prin încheierea din 17 iunie 2010 instanţa a dispus conexarea tuturor cauzelor.

În cauză au fost depuse rapoartele de expertiză întocmite de Serviciul de Medicină Legală Buzău, în urma expertizărilor efectuate de comisiile de expertiză medico legală psihiatrică întrunite la datele de 18.03.2010 şi 16.05.2010 , în primul raport de expertiză propunând menţinerea măsurii de siguranţă prevăzută de art. 114 Cod penal iar în al doilea raport de expertiză propunând înlocuirea măsurii de siguranţă prevăzută de art. 114 Cod penal cu măsura de siguranţă prevăzută de art. 113 Cod penal.

Având în vedere concluziile contradictorii la care au ajuns comisiile de expertiză într-un interval mic de timp, sub 6 luni, constatările instanţei de judecată cu ocazia ascultării bolnavului, faptele pentru care a fost cercetat bolnavul – furt, distrugere şi agresarea mai multor persoane, s-a dispus expertizarea bolnavului în cadrul Institutului de Medicină Legală Bucureşti. Concluziile INML Bucureşti a fost formulate în raportul de expertiză nr. A6/4197/2010 din 13.07.2010. Comisia a recomandat menţinerea măsurii de siguranţă prevăzută de art. 114 Cod penal pentru o perioadă de 6 luni, în vederea consolidării remisiunii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs bolnavul VN solicitând să se dispună înlocuirea măsurii de siguranţă a internării medicale cu obligarea la tratament medical , prevăzută de dispoziţiile art. 113 Cod penal.

Tribunalul, analizând sentinţa recurată pe baza materialului si lucrărilor din dosar , sub toate aspectele de fapt şi de drept , potrivit art. 3856 Cod procedură penală va reţine că recursul este nefondat pentru considerentele ce se vor arăta in continuare .

Potrivit raportului de nouă expertiză medico legală psihiatrică întocmit la 13 iulie 2010 în cadrul INML Bucureşti , comisia a stabilit că recurentul a prezentat la examinare „tulburare de personalitate de tip mixt: episod psihotic acut în curs de remisiune „, recomandând menţinerea măsurii de siguranţă a internării medicale pe o perioadă de 6 luni , in vederea consolidării remisiunii.

Având în vedere concluziile acestui raport medico-legal, reţinând şi scopul pentru care a fost instituită măsura de siguranţă a internării medicale, prevăzută de art. 114 Cod penal, respectiv acela de a înlătura o eventuală stare de pericol pentru societate determinată de starea de sănătate a bolnavului , tribunalul va reţine că menţinerea acestei măsuri pentru o perioadă de 6 luni , cu posibilitatea reevaluării stării de sănătate a recurentului este legală şi temeinică .

Faţă de aceste considerente, in temeiul art. 38515 pct.1 lit b Cod procedură penală se va respinge ca nefondat recursul formulat de către bolnavul VN.

Cheltuielile judiciare în recurs vor rămâne in sarcina statului.

Etichete: