Top

Contract de comodat . Reziliere . Aplicarea principiului nemo propriam turpitudinem allegans

Comodantul nu poate obtine rezilierea contractului de comodat în conditiile în care prin actiunile sale pune comodatarul în imposibilitatea de a se bucura de folosinta bunului

Prin sentinta civila nr. 2617 din 9 noiembrie 2006 Judecatoria Roman a respins ca neîntemeiata actiunea civila formulata de reclamantul R.M. împotriva pârâtei P.M. privind rezilierea contractului de comodat autentificat prin încheierea nr. 1450 din 11 mai 2006 la Biroul Notarului Public Tudor Sorin din mun. Roman , având ca obiect autoturismul marca DACIA 1310 TLX înmatriculat sub nr. NT 05 HIZ .

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca prin contractul de comodat autentificat prin încheierea nr. 1450 din 11 mai 2006 a Biroului Notarului Public Tudor Sorin din mun. Roman reclamantul a transmis pârâtei folosinta autoturismului marca DACIA 1310 TLX înmatriculat sub nr. NT 05 HIZ , proprietatea sa , pentru a se folosi de acesta , în interesul sau , în tara si strainatate . Corelativ , comodatara s-a obligat sa îngrijeasca de autoturism ca un bun proprietar, sa achite toate taxele si impozitele prevazute de lege si sa raspunda de daunele delictuale pricinuite prin exploatarea necorespunzatoare a vehiculului , cât si ca urmare a încalcarii dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice. S-a mai stipulat ca împrumutul spre folosinta se face pe o perioada de 2 ani începând de la data autentificarii contractului si ca rezilierea înainte de termen se poate face prin buna întelegere .

La data de 18 mai 2006 reclamantul a reintrat în posesia autoturismului , luându-l din detinerea pârâtei fara învoirea acesteia . În aceeasi modalitate reclamantul a preluat documentele autovehiculului ( cartea tehnica , certificatul de înmatriculare ) si cheile acestuia . Pârâta a întreprins demersuri în scopul reintrarii în posesia autoturismului , solicitându-i reclamantului sa-l predea în mod voluntar , dar acesta s-a opus , astfel ca si în prezent vehiculul se afla în detinerea reclamantului . Pentru a justifica preluarea bunului din detinerea comodatarei reclamantul a invocat un pretins acord de vointa dintre el si pârâta , prin care aceasta ar fi consimtit verbal la o reziliere a contractului . Nu s-a facut , însa , dovada acestui acord de vointa si , mai mult , chiar daca ar fi intervenit o conventie de reziliere a contractului , aceasta ar fi trebuit încheiata tot în forma scrisa , ad validitatem , în temeiul principiului simetriei de forma . În consecinta , instanta a apreciat ca luarea autoturismului din detinerea legitima a pârâtei s-a facut fara acordul acesteia , prin încalcarea prevederilor contractului .

Pe de alta parte , potrivit art. 1020 – 1021 Cod civil , rezilierea reprezinta o sanctiune a neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale asumate de parti . În speta , reclamantul nu a facut dovada ca pârâta nu si-ar fi executat obligatiile asumate prin conventie , ori ca ar fi manifestat o conduita culpabila , de natura sa expuna bunul la pierire . Din contra , nesocotindu-si obligatia de a respecta dreptul de folosinta conferit pârâtei prin contract , reclamantul a luat vehiculul din posesia acesteia , asa încât , solicitând rezilierea contractului , reclamantul îsi invoca practic propria culpa , ceea ce nu poate fi primit ( nemo auditur propriam turpitudinem allegans ) .

Instanta mai constata ca , în speta , nu sunt aplicabile nici prevederile art. 1573 Cod civil , acestea privind împrejurari de fapt ce nu au putut fi prevazute de comodant , or necesitatea utilizarii autoturismului la desfasurarea activitatii în cadrul S.C. V S.R.L. Roman nu îndeplineste a astfel de exigenta .

Pentru considerentele expuse , respectând prevederile art. 1572 Cod civil si principiul fortei obligatorii a contractelor , potrivit art. 969 Cod civil , instanta a respins actiunea reclamantului ca neîntemeiata .

Etichete: