Top

Înlocuirea pedepsei amenzii. Asistenta juridica obligatorie.

Decizia penala nr.9/A din 04.01.2007

Prin sentinta penala nr.170/01.03.2006 pronuntata de Judecatoria Roman, s-a admis sesizarea formulata de Biroul executari penale din cadrul Judecatoriei Roman si, în temeiul art. 631 Cod penal, s-a dispus înlocuirea pedepsei de 600 lei amenda, aplicata condamnatului E.V.R., pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 97 alin.1 si art. 98 alin.1 Cod silvic, cu aplicarea art. 33 Cod penal, cu pedeapsa de 1 an închisoare.

Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut ca, prin sentinta penala nr.503/2003 a Judecatoriei Roman s-a aplicat condamnatului pedeapsa amenzii pentru comiterea unor infractiuni silvice, însa acesta nu si-a îndeplinit decât partial obligatia de a achita amenda în termenul prevazut de lege, desi i s-au acordat mai multe termene de judecata în acest sens.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Roman, criticând-o pentru nelegalitate, deoarece s-a înlocuit pedeapsa rezultanta a amenzii cu închisoare si nu fiecare pedeapsa a amenzii, în parte si nu s-a desemnat un aparator din oficiu pentru condamnat.

Apelul este fondat.

Prima instanta a admis sesizarea Biroului executari penale si a înlocuit pedeapsa amenzii, aplicata pentru savârsirea infractiunilor silvice, prevazute de art. 97 si art. 98 Cod silvic, cu pedeapsa închisorii, fara a desemna un aparator din oficiu pentru condamnat. Ori, asistenta juridica este obligatorie în cauzele în care legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare, conform dispozitiilor art.171 alin.3 Cod procedura penala.

Cum infractiunea silvica prevazuta de art. 98 Cod silvic, se sanctioneaza cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani sau cu amenda, asistenta juridica a condamnatului este obligatorie, cu atât mai mult cu cât, pe calea sesizarii, în temeiul art. 631 Cod penal se creeaza acestuia o situatie juridica mai grea.

Ca atare, prima instanta a pronuntat o hotarâre nelegala potrivit dispozitiilor art. 197 alin.2 Cod procedura penala motiv pentru care, prin admiterea apelului s-a desfiintat hotarârea atacata si s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, urmând a se avea în vedere si motivul de recurs referitor la individualizarea judiciara a pedepselor.

Etichete: