Top

Sentinta Civila

Dosar nr. 373/239/2009

I N S T A N T A ,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de mai sus, reclamanta ***, a chemat in judecata pe paratele ***, solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna anularea hotararii nr. 190/2009 emisa de catre parata si reconstituirea pe cale judecatoreasca a dreptului de proprietate a unui teren arabil in suprafata de 2,50 ha, situat pe raza comunei Sipote judetul Iasi, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca aceasta suprafata de teren inainte de colectivizare a apartinut astfel: defunctului Ursu Ion, tatal reclamantei, suprafata de 15000 mp teren, situat in extravilan Sipote, in tarlaua Hartop, cu vecini la N Ursu Mihai, la S Teodorescu Romica, la E si V drum; defunctului Ursu Mihai, fratele reclamantei, suprafata de 5000 mp teren, situat in extravilan Sipote, in tarlaua Talpagiu, cu vecini la N drum, la S faneata, la E Dup Gheorghe si la V Ursu Constantin; defunctului Diaconescu Dumitru, sotul reclamantei, suprafata de 5000 mp teren de la defunctii sai autori Diaconescu Dumitru si Elena, situat in extravilan Sipote, tarlaua Sesu Postei, cu vecini la N Melinte Constantin, la S Lacatus Petru, la V raul Miletin si la E drum.

Reclamanta a invederat faptul ca, dupa anul 1990, de foarte multi ani, are o posesie pasnica, continua, publica, netulburata si sub nume de proprietar a terenului.

A invederat instantei si faptul ca, in calitate de mostenitoare legala, a urmat intocmai procedura administrativa prevazuta de legile de fond funciar, formuland cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului.

A aratat ca Comisia Locala de Fond Funciar Sipote a validat cererea sa de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafetelor de teren mai sus amintite, iar Comisia Judeteana a invalidat cererea in mod nejustificat, aratand ca declaratiile de martori ar fi neconcludente.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 51 si 53 ale Legii nr. 18/1991 si art. 274 C.proc.civ.

In sustinerea cererii, a fost solicitata proba cu inscrisuri, martori si interogatoriu.

Parata Comisia Judeteana Iasi, in termen legal, a formulat intampinare in prezenta cauza, solicitand instantei sa respinga plangerea reclamantei, ca neintemeiata.

A precizat parata faptul ca declaratiile de martori nu indeplinesc conditiile cerute de lege, reclamanta nefacand dovada dreptului de proprietate in sensul prevazut de art. 6 din Legea 1/2000.

In drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 247/2005 si H.G. nr. 890/2005.

In cursul judecatii, instanta a administrat proba cu inscrisuri, fiind depuse la dosarul cauzei, in copie, hotararea nr. 190/2009 atacata, acte de stare civila, schite ale terenului, toata documentatia care a stat la baza hotararii atacate, si proba cu sase martori, a caror declaratii au fost atasate la dosarul prezentei cauze.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

In data de 27.01.2009, Comisia Judeteana Iasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor a emis hotararea nr. 190 prin care a respins cererea formulata de catre reclamanta privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2,50 ha, teren situat pe raza comunei Sipote judetul Iasi.

Analizand inscrisurile depuse la dosar, coroborate cu declaratiile sub juramant ale martorilor audiati, instanta stabileste ca reclamanta are dreptul la reconstituirea pe cale judecatoreasca a dreptului de proprietate privind suprafata de 2,50 ha, teren situat pe raza comunei Sipote judetul Iasi.

Astfel, analizand inscrisurile, instanta retine ca, inainte de colectivizare, aceasta suprafata de teren a apartinut defunctilor autori Ursu Ion, tatal reclamantei, suprafata de 15000 mp teren, situat in extravilan Sipote, in tarlaua Hartop, cu vecini la N Ursu Mihai, la S Teodorescu Romica, la E si V drum; defunctului Ursu Mihai, fratele reclamantei, suprafata de 5000 mp teren, situat in extravilan Sipote, in tarlaua Talpagiu, cu vecini la N drum, la S faneata, la E Dup Gheorghe si la V Ursu Constantin; defunctului Diaconescu Dumitru, sotul reclamantei, suprafata de 5000 mp teren de la defunctii sai autori Diaconescu Dumitru si Elena, situat in extravilan Sipote, tarlaua Sesu Postei, cu vecini la N Melinte Constantin, la S Lacatus Petru, la V raul Miletin si la E drum.

Analizand probatoriul administrat in prezenta cauza, instanta retine ca reclamanta, dupa anul 1990, de foarte multi ani, are o posesie pasnica, continua, publica, netulburata si sub nume de proprietar a terenului.

Se retine, totodata, si faptul ca, in calitate de mostenitoare legala, a urmat intocmai procedura administrativa prevazuta de legile de fond funciar, formuland cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului.

Analizand documentatia care a stat la baza hotararii atacate, instanta retine ca Comisia Locala de Fond Funciar Sipote a validat cererea sa de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafetelor de teren mai sus amintite, iar Comisia Judeteana a invalidat cererea, aratand ca declaratiile de martori ar fi neconcludente.

Analizand declaratiile sub juramant ale martorilor audiati nemijlocit de instanta, se retine ca acestea se incadreaza in dispozitiile legale, acestia invederand instantei faptul ca reclamanta are in fizic posesia pasnica si netulburata a terenului. Instanta stabileste si faptul ca nu au existat niciodata pretentii emise de catre terte persoane asupra acestui teren in decursul timpului.

De aceea, coroborand toate inscrisurile analizate mai sus cu declaratiile martorilor audiati in prezenta cauza, instanta ajunge la concluzia ca reclamanta are dreptul sa i se reconstituie pe cale judecatoreasca dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 2,50 ha, situat pe raza comunei Sipote judetul Iasi, in urmatorul mod: suprafata de 15000 mp teren, situat in extravilan Sipote, in tarlaua Hartop, cu vecini la N Ursu Mihai, la S Teodorescu Romica, la E si V drum; suprafata de 5000 mp teren, situat in extravilan Sipote, in tarlaua Talpagiu, cu vecini la N drum, la S faneata, la E Dup Gheorghe si la V Ursu Constantin; suprafata de 5000 mp teren, situat in extravilan Sipote, tarlaua Sesu Postei, cu vecini la N Melinte Constantin, la S Lacatus Petru, la V raul Miletin si la E drum.

In concluzie, avand in vedere toate aspectele si considerentele relevate mai sus, observand si propunerea de validare a Comisiei Locale de Fond Funciar Sipote, instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantei, sa anuleze hotararea respectiva a Comisiei Judetene Iasi si sa oblige paratele la reconstituirea dreptului de proprietate, conform sustinerilor reclamantei.

Avand in vedere lipsa chitantelor de la dosar, instanta va respinge cererea de plata a cheltuielile de judecata, ca nedovedite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite plangerea formulata de reclamanta ***, in contradictoriu cu paratele ***.

Dispune anularea hotararii nr. 190/27.01.2009 emisa de catre parata Comisia Judeteana Iasi.

Dispune reconstituirea pe cale judecatoreasca pe numele reclamantei a dreptului de proprietate a terenului in suprafata de 2,50 ha, situat pe raza comunei Sipote judetul Iasi, in urmatorul mod: suprafata de 15000 mp teren, situat in extravilan Sipote, in tarlaua Hartop, cu vecini la N Ursu Mihai, la S Teodorescu Romica, la E si V drum; suprafata de 5000 mp teren, situat in extravilan Sipote, in tarlaua Talpagiu, cu vecini la N drum, la S faneata, la E Dup Gheorghe si la V Ursu Constantin; suprafata de 5000 mp teren, situat in extravilan Sipote, tarlaua Sesu Postei, cu vecini la N Melinte Constantin, la S Lacatus Petru, la V raul Miletin si la E drum.

Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata, ca nedovedite.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 21.05.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Pristavu Codrin Mirel Dobos Mirela

Red./tehnored. P.C.M.

5 ex.

04.06.2009

Etichete: