Top

Încheiere – Investire cu formulă executorie

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr…../180/2010 creditorea P. BANK ROMÂNIA S.A., a solicitat învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin WBAN 0008 emis la data de 07.07.2009 de către debitoarea S.C. I N S.R.L. pentru suma de 10007,84 lei, având scadenţa la data de 10.09.2009 şi locul plăţii la Bacău, refuzat la plată.

Cererea a fost legal timbrată.

Analizând cererea în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată.

Instanţa reţine faptul că, debitoarea S.C. I N S.R.L. a emis pe numele creditoarei P. BANK ROMÂNIA SA, la data de 07.07.2009, biletul la ordin WB nr. 0008 pentru suma de 10007,84 lei, având scadenţa la data de 10.09.2009 şi locul plăţii la Bacău, refuzat la plată.

De asemenea, instanţa constată faptul că sunt îndeplinite condiţiile art. 104 din Legea nr. 58/1934, biletul la ordin ce face obiectul prezentei cauze având specificată: denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba română, promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată, respectiv suma de 10007,84 lei, arătarea locului unde plata trebuie făcută – Bacău, numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută P. BANK ROMÂNIA S.A., arătarea datei şi a locului emiterii – 07.07.2009, arătarea scadenţei -10.09.2009, semnătura emitentului.

De asemenea, instanţa reţine faptul că biletul la ordin WBA.. 000…. a fost girat către S.C. P. BANK ROMANIA S.A.

Pentru aceste motive, în baza art. 61 coroborat cu art. 106 din Legea nr. 58/1934 şi art. 3733 Cod procedură civilă, instanţa urmează să admită cererea creditoarei S.C. P. BANK ROMANIA S.A., şi să învestească cu formulă executorie biletul la ordin.

Etichete: