Top

Sentinta civila

DOSAR NR. 499/239/2009

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de contestaţie în anulare formulată împotriva încheierii din 13.06.2006, pronunţată de Judecătoria Hârlău în dosarul nr. 494/2006, înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, contestatorul *********************************, a solicitat în contradictoriu cu intimata *********************************, admiterea contestaţiei în anulare şi anularea încheierii din 13.06.2006 arătată mai sus.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că încheierea a fost dată în mod nelegal, necitându-se pârâtul şi făcându-se o gravă greşeală materială de drept.

A învederat contestatorul că reclamanta a chemat în judecată Primăria Comunei Plugari, fiind condamnat la plata amenzii pe zi de întârziere Consiliul Local al Comunei Plugari.

Au fost invocate în drept dispoziţiile art. 580 ind. 3 C.proc.civ. şi art. 580 ind. 4 şi 580 ind. 2 C.proc.civ., precum şi dispoziţiile Legii nr. 215/2001, 317 pct. 1 şi 318 C.proc.civ.

În cursul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisuri, fiind ataşat la dosarul prezentei cauze dosarul nr. 494/2006 al Judecătoriei Hârlău şi adresa nr. 608/2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Din analiza dosarului nr. 494/2006 aflat pe rolul Judecătoriei Hârlău, instanţa reţine că cererea reclamantului a fost făcută în contradictoriu cu pârâtul primarul Comunei Plugari.

Instanţa reţine că, într-adevăr, la data de 13.06.2006, prin încheiere, instanţa a condamnat la plata amenzii pe zi de întârziere Consiliul Local al Comunei Plugari.

În acelaşi timp, instanţa reţine că a fost vorba doar de o eroare materială intervenită în procesul de redactare al încheierii din acea dată, motiv pentru care, la data de 06.02.2007, prin încheiere irevocabilă, instanţa a admis cererea de îndreptare eroare materială formulată şi a dispus îndreptarea erorii materiale, în sensul ca în loc de obligă pe debitorul Consiliul Local Plugari să se menţioneze obligă Primarul Comunei Plugari.

În acest sens, instanţa reţine că forma actuală a încheierii din data de 13.06.2006 are în vedere pe pârătul Primarul Comunei Plugari, parte legal citată, şi nu Consiliul Local Plugari, conform încheierii prin care s-a îndreptat eroarea materială strecurată iniţial în textul încheierii atacate.

Astfel, instanţa observă că motivele invocate de către contestator în susţinerea prezentei cereri de contestaţie în anulare sunt neîntemeiate, atâta vreme cât încheierea a fost pronunţată în contradictoriu cu o parte legal citată, care a fost, de altfel, şi reprezentată în instanţă.

De aceea, având în vedere toate consideraţiile de mai sus, instanţa urmează să respingă prezenta contestaţie în anulare, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia în anulare formulată de contestatorul ****************************, în contradictoriu cu intimata **************, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.10.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Pristavu Codrin Mirel Doboş Mirela

Red./tehnored. P.C.M.

4 ex.

26.10.2009

Etichete: