Top

Plangere contraventionala

INSTANTA

La data de 28 septembrie 2010, cu nr.X a fost inregistrata la instanta plingerea contraventionala formulata de petenta A A impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.03 incheiat la data de 13 septembrie 2010 de Municipiul B prin Primar prin care i s-a aplicat amenda de 1000 lei si s-a dispus oprirea imediata a lucrarilor si desfiintarea constructiei pentru savarsirea contraventiei prev. de art.26 alin.1 lit.a din Legea nr.50/1991 republicata

In motivarea plingerii contraventionale petenta sustine ca procesul verbal a fost incheiat in lipsa ei si la sesizarea vecinei sale I P care are calitatea de martor asistent in procesul verbal desi este colega la locul de munca al agentului constatator, ca cele consemnate in procesul verbal nu corespund realitatii deoarece magazia era foarte veche si in stare avansata de degradare si existind pericolul de prabusire a initiat demersuri la primaria Municipiului B pentru obtinerea autorizatiei si pentru ca intocmirea documentelor necesita timp, ea are o virsta inaintata si se apropia frigul a inceput lucrarile de reparatii fara a modifica amplasamentul.

Mai arata petenta ca functie de circumstantele personale, virsta inaintata, pensia mica, problemele de sanatate considera ca i se poate aplica un avertisment daca instanta va retine ca este vinovata de savirsirea contraventiei.

S-a anexat copia procesului verbal de constatare a contraventiei, au fost depuse inscrisuri, s-a solicitat audierea martorului X.

Prin intimpinare organului constatator a solicitat respingerea plingerii contraventionale deoarece petenta a desfiintat o magazie si apoi a inceput reconstructia pe hatul proprietatii fara a detine autorizatie de construire, contraventie prev.de art.26 alin.1 lit.a din legea nr.50/1991 si constatata in urma controlului efectuat la data de 6 septembrie 2010 desi la data de 6 august 2010 petenta a fost somata sa ridice constructia realizata fara autorizatie de constructie pe hatul dintre proprietati, fara a respecta distanta prevazuta de Codul civil si a solicitat sa-i fie comunicate de Primarie actele necesare obtinerii autorizatiei de construire dupa ce a ridicat contractia si a fost somata sa o demoleze, obtinerea unei autorizatii pentru o constructie realizata cu incalcarea prevederilor legale fiind imposibila, dar si aplicarea unei sanctiuni cu avertisment deoarece disp.art.26 pct.6 din Legea nr.50/1991 interzic aplicarea sanctiunii cu avertisment in conditiile Legii nr.50/1991.

Au fost anexate planse foto ale constructiei realizate, inscrisuri, s-a solicitat audierea martorei I P mentionata in continutul procesului verbal, s-au depus inscrisuri.

Verificind legalitatea si temeinicia procesului verbal in conformitate cu art.34 din OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, instanta constata ca acesta a fost incheiat cu respectarea prevederilor legale care reglementeaza conditiile necesare pentru incheierea sa valabila.

Nu poate fi retinuta sustinerea petentei, ca, nu poate avea calitatea de martor numita I P , mentionata in continutul procesului verbal in lipsa petentei deoarece desi aceasta isi desfasoara activitatea la primaria Municipiului B, ea are calitatea de consilier ,cu atributii de redactare si pregatire a sedintelor Consiliului Local B si nu este agent constatator, asa cum prevad disp.art.19 alin.2 din OG nr.2/2001, calitate incompatibila cu cea de martor.

In ce priveste fondul cauzei, chiar daca OG nr.2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a procesului verbal de contraventie, se apreciaza ca acesta face dovada deplina a situatiei de fapt a incadrarii in drept, pina la dovada contrara, pe care trebuie sa o produca cel ce contesta mentiunile din acest proces verbal.

In cazul de fata, petentei i-a fost aplicata amenda de 1000 lei si s-a dispus, oprirea imediat a lucrarilor si desfiintarea constructiei deoarece la controlul efectuat la data de 6 septembrie 2010 la imobilul situat in str.X s-a constatat ca a fost desfiintata si apoi inceputa reconstructia unei magazii pe hatul proprietatii fara a detine autorizatie de construire, contraventie prev.de art.26 alin.1 lit.a din Legea nr.50/1991.

Petenta nu a negat savirsirea contraventiei insa a sustinut ca anterior inceperii constructiei a initiat demersuri pentru obtinerea documentelor, ca a inceput lucrarile de reparatii la magazie fara a modifica amplasamentul, ca lucrarile nu au fost efectuate de ea.

Martora audiata in cauza, I P a confirmat ca anterior constatarii contraventiei a fost demolata constructia veche fara a exista autorizatie de demolare, ca aceasta constructie este efectuata de un ginere al petentei, situatie de fapt confirmata si de martorul propus de petenta X.

Fata de cele retinute, instanta apreciaza ca petenta se face vinovata de savirsirea contraventiei iar demersurile facute de aceasta cu privire la obtinerea autorizatiei de construire dupa demolarea si inceperea noii constructii nu pot avea drept consecinta exonerarea de raspundere cu atit mai mult cu cit asa cum a aratat organul constatator aceasta nu este construita cu respectarea dispozitiilor Codului civil privind distanta legala, asa cum se poate observa si din plansele fotografice depuse la dosarul cauzei.

Nu poate fi retinuta pentru admiterea plingerii contraventionale nici sustinerea ca petenta nu este cea care a efectuat lucrarea deoarece conform disp.Legii nr.50/1991 cel sanctionat e4ste proprietarul ori asa cum rezulta din sentinta civila nr.1594 pronuntata la data de 24 aprilie 1997 de Judecatoria B, reclamanta este proprietara imobilului situat in B, X, jud.V.

Deoarece petentei i-a fost aplicata amenda minima prev.de art.26 alin.2 din legea nr.50/1991, iar potrivit disp.art.26 pct.6 din Legea nr.50/1991 se interzice aplicarea sanctiunii avertisment pentru contraventiile prev.de Legea nr.50/1991 instanta apreciaza ca sanctiunea a fost corect individualizata, plingerea contraventionala dedusa judecatii urmind a fi respinsa ca nedovedita in bazaart.1169 cod civil, iar procesul verbal mentinut ca temeinic si legal intocmit.

Plingerea contraventionala a fost formulata in termen legal si este scutita de plata taxei de timbru.

Etichete: