Top

Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei ca urmare a unei condamnări intervenite după împlinirea termenului de încercare. Lipsirea de efecte a constatării intervenirii reabilitării de drept şi în consecinţă reţinerea recidivei postcondamnat

Infractiunile savârsite de inculpat în februarie 2006 si aprilie 2006 sunt comise în stare de recidiva postcondamnatorie, desi la dosar s-a depus o hotarâre judecatoreasca prin care s-a constatat intervenirea reabilitarii de drept.

Astfel, inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr.6045/13.12.2001 a Judecatoriei Iasi (mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr. 668/29.05.2003 a Tribunalului Iasi) la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea cu intentie a unor infractiuni asemanatoare, executarea pedepsei fiind suspendata conditionat pe un termen de încercare de 3 ani si 6 luni, care a început sa curga de la ramânerea definitiva a hotarârii, respectiv de la 29.05.2003.

Potrivit art. 83 din Codul penal, daca în termenul de încercare condamnatul a savârsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea conditionata, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa pentru noua infractiune. In cauza, inculpatul în termenul de încercare al suspendarii conditionate a savârsit mai multe infractiuni, pentru care se va dispune o condamnare, care va atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei. Descoperirea savârsirii infractiunilor a avut loc de asemenea, potrivit art. 83 alin. 2 Cod penal în cursul termenului de încercare.

Desi inculpatul a fost reabilitat de drept prin sentinta penala nr.4941/2006 a Judecatoriei Iasi, totusi, acest fapt nu împiedica revocarea suspendarii conditionate; este adevarat ca dispozitiile Codului penal nu prevad institutia anularii reabilitarii de drept ci doar a celei judecatoresti; însa Codul penal prevede posibilitatea revocarii suspendarii conditionate si în cazul în care condamnarea survine dupa împlinirea termenului de încercare; rezulta ca o hotarâre de constatare a intervenirii reabilitarii de drept ramâne fara efecte atunci când ulterior împlinirii termenului de reabilitare si constatarii intervenirii ei, se descopera o noua infractiune savârsita în termenul de încercare pentru care inculpatul este condamnat; la momentul pronuntarii hotarârii de constatare a reabilitarii, desi savârsirea infractiunii era descoperita iar actele de cercetare erau în lucru, judecatorul care a pronuntat hotarârea nu putea avea cunostinta de condamnarea ce urma sa intervina. Din aceste motive, constatarea intervenirii reabilitarii de drept produce efecte nu doar prin simpla împlinire a termenului de încercare, ci si sub conditia ca pâna la împlinirea acestui termen, sa nu se fi savârsit vreo infractiune, sau, daca s-a savârsit totusi o infractiune, aceasta sa nu fie descoperita decât dupa expirarea termenului. În consecinta, cum instanta urmeaza a dispune revocarea suspendarii executarii conditionate a pedepsei si cum aceasta revocare împiedica, potrivit dispozitiilor art. 86 din Codul penal, reabilitarea de drept, instanta urmeaza a retine starea de recidiva postcondamnatorie, urmând a schimba în acest si încadrarea juridica data faptelor retinute prin rechizitoriu.

Etichete: