Top

Revocarea suspendarii conditionate in cazul savârsirii unei infractiuni intentionate.

Cod penal, art. 83 alin. 1

Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei inchisorii este obligatorie, conform art. 83 alin. 1 Cod penal, daca in cursul termenului de incercare cel condamnat a savârsit o noua infractiune intentionata pentru care s-a pronuntat o hotarâre de condamnare.

Examinând actele si lucrarile dosarului, curtea constata ca Tribunalul Tulcea, prin decizie penala nr.60/27 mai 2008, a admis apelurile declarate de inculpatii P.G. si B.G.G., si de partile civile P.A. si P.M. A extins efectele apelului si cu privire la inculpatul P.D.

A desfiintat în parte sentinta penala atacata numai cu privire la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului B., la modalitatea de executare a acesteia, la continutul pedepsei accesorii aplicate inculpatilor P.G., P.D. si B.G.G., precum si cu privire la solutionarea actiunii civile formulate de partea civila P.A. si P.M. si, judecând în fond, în temeiul art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit.”a, g si i” cod penal cu aplicarea art.74 lit.”c” si art.76 lit.”c” cod penal, a condamnat pe inculpatul B.G.G. la o pedeapsa de 6 luni închisoare.

În temeiul art. 83 cod penal, a revocat suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 177/2006 a Judecatoriei Babadag si a dispus executarea acesteia alaturat pedepsei aplicate prin prezenta hotarâre, urmând ca în final inculpatul sa execute o pedeapsa de 1 an închisoare.

În temeiul art. 71 alin.1 si 2 cod penal, a interzis inculpatului B., precum si inculpatilor P.G. si P.D. drepturile prev. de art.64 lit.”a” teza a –II – a si lit.”b” cod penal pe durata executarii pedepselor aplicate celor trei inculpati.

În temeiul art. 861 cod penal, a dispus suspendarea executarii pedepsei aplicate inculpatului B. sub supraveghere pe timp de 3 ani.

Inculpatul P.G., în seara zilei de 28.06.2007, fiind în stare de ebrietate, fara motiv, a aplicat partii vatamate L.D., în zona capului, cu o sacosa în care avea un borcan, mai multe lovituri. Partea vatamata s-a prezentat la I.M.L. pentru eliberarea unui certificat medical dar a formulat pretentii civile în suma de 1500 lei.

În noaptea de 22/23 septembrie 2007, inculpatul Petcu Gabi împreuna cu fratele sau, inculpatul P.D., au escaladat gardul curtii partii vatamate – C.N. -, de unde au sustras fier vechi, în valoare de 600 lei.

În aceeasi noapte, cei doi inculpati s-au deplasat la locuinta partii vatamate M.I., de unde au sustras fier vechi pe care l-au pus în caruta cu care venisera. Datorita câinilor care latrau, s-au alertat numitii P.A. si P.I., vecinii partii vatamate M.I. Inculpatii au reusit sa porneasca atelajul cu intentia de a se deplasa de la locul faptei, dar la o curba, atelajul s-a rasturnat. Un drug de fier a cazut peste inculpatul P.D., iar inculpatul P.G., s-a dus la numitul P.A. pe care l-a îmbrâncit si i-a aplicat în zona capului, o lovitura cu o lanterna si alte lovituri cu pumnii si picioarele pâna ce P.A. a cazut la pamânt. Inculpatul P.D. s-a ridicat si el de jos si a runcat cu o piatra spre P.A., lovindu-l în zona gurii, distrugându-i proteza dentara. Cum P.M. striga dupa ajutor, inculpatul P.G. i-a aplicat si acesteia mai multe lovituri în zona membrelor inferioare si mai multe lovituri cu pumnul în fata.

Între timp, au iesit în strada partea vatamata M.I. si mama acestuia – M.D., carora inculpatul P.G., care se întorsese pentru a-si lua atelajul, le-a adresat injurii si amenintari cu moartea, aruncând asupra lor bucati din ferul vechi aflat în atelaj.

Conform certificatului medico-legal nr.673/24.09.2007, eliberat de S.M.L. Tulcea, partea vatamata M.I. a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 12-14 zile îngrijiri medicale, iar conform certificatului medico-legal nr.676/24.09.2007, eliberat de S.M.L., partea vatamata P.M. – a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 2-3 zile îngrijiri medicale.

În noaptea de 9/10.2007, inculpatul Petcu Gabi, împreuna cu inculpatul B.G.G., au fortat gratiile de la fereastra unui magazin apartinând S.C. „P.F.” SRL E. si, din interior, au sustras bani în valoare de 3.287,40 lei.

Judecatoria Macin, ca instanta de fond analizând materialul probator administrat în cauza, a stabilit aceeasi situatie de fapt si aceeasi încadrare juridica a faptelor.

Astfel, prin sentinta penala nr.211/21 decembrie 2007, Judecatoria Tulcea, i-a condamnat pe inculpatul P.D. la o pedeapsa rezultanta de 1 an închisoare, inculpatul B.G.G., la o pedeapsa rezultanta de 1 an si 6 luni închisoare, iar pe inculpatul P.G., la o pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare l-a care a adaugat amenda penala de 20 lei; a dispus suspendarea conditionata a inculpatului P.D., a aplicat pedeapsa accesorie a drepturilor prev. de art. 64 lit.”a,b” Cod penal, pe durata executarii pedepselor aplicate celor trei inculpati, suspendând pedeapsa accesorie aplicata inculpatului P.D., caruia i-a atras atentia asupra dispozitiilor art. 83 si 85 Cod penal; a mentinut starea de arest a inculpatului P.G., a dedus perioada arestului preventiv a aceluiasi inculpat; a obligat pe inculpatii P.G. si B.G.G. la 1583,40 lei despagubiri civile catre partea civila S.C. P.F. S.R.L.; a obligat inculpatii P.G. si P.D. în solidar la plata despagubirilor civile catre partea civila M.I. în suma de 500 lei, catre partea civila C.N. în suma de 600 lei, si catre partea civila P.A. în suma de 1000 lei; a obligat pe inculpatul P.G. la 300 lei cu titlu de daune morale catre partea civila P.M.; a obligat inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Împotriva acestor hotarâri, au declarat apel inculpatii P.G., B.G.G. si partile civile P.A. si P.M.

Tribunalul Tulcea, analizând motivele de apel, actele si lucrarile dosarului, a constatat ca toate apelurile sunt fondate si a extins efectele apelului si pentru inculpatul P.D.

S-a considerat ca pedeapsa aplicata inculpatului B.G.G. este într-un cuantum exagerat de mare si drept urmare, a fost redusa la 1 an si 6 luni închisoare. S-a revocat suspendarea conditionata a pedepsei de 6 luni închisoare si s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 6 luni, facându-se aplicarea art.861 – 863 Cod penal.

Împotriva deciziei penale pronuntata de instanta de apel, a declarat recurs – Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Apelul vizeaza pe inculpatul B.G.G. si prin criticile aduse, se sustine ca în mod gresit, acestui inculpat i s-a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere, în conditiile în care, s-a revocat suspendarea executarii pedepsei de 6 luni închisoare, aplicata inculpatului B.G.G., prin sentinta penala nr.177/07.09.2006 a Judecatoriei Babadag.

Verificând hotarârile recurate, actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs si din oficiu, curtea constata urmatoarele:

Prima instanta a retinut în mod corect situatia de fapt si a stabilit vinovatia inculpatilor pe baza unei juste aprecieri a probelor administrate în cauza, dând faptelor comise de acestia, încadrarea juridica corespunzatoare.

Criticile aduse de partile civile, în acest sens, sunt nefondate.

Actiunea de furt a vizat patrimoniul partii vatamate M.I., iar componenta adiacenta s-a exercitat asupra acestor parti vatamate, sub forma amenintarii cu moartea .

Fapta de tâlharie se raporteaza la numarul subiectilor pasivi ai faptei de furt.

Între actele de violenta exercitate asupra partilor civile P.A. si P.M. si sustragere nu a existat o relatia cauzala, violentele s-au petrecut în conditii si cu explicatii precise, fara nicio legatura cu furtul.

Instanta a facut o justa individualizare a pedepsei aplicate inculpatilor P.D. si P.G. Pedeapsa aplicata inculpatului B.G.G. a fost într-un cuantum mult prea mare raportat la împrejurarile concret în care a fost comisa si la datele ce caracterizeaza persoana inculpatului.

Tribunalul Tulcea a facut o justa individualizare a pedepsei aplicate inculpatului B.G.G., dar modalitatea de executare a fost stabilita cu grava încalcare a prevederilor art.83 Cod penal si art.861 Cod penal.

Potrivit art.83 Cod penal, când revoca suspendarea conditionata, instanta dispune executarea în întregime a pedepsei care nu se contopeste cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune. Revocarea se dispune daca în cursul termenului de încercare cel condamnat savârseste din nou o infractiune.

În speta, inculpatul B.G.G. a comis aceasta fapta în interiorul termenului de încercare stabilit prin sentinta penala nr.177-07.09.2006 a Judecatoriei Babadag.

Revocându-se suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 6 luni închisoare, instanta nu putea sa nesocoteasca autoritatea de lucru judecat si sa reindividualizeze pedeapsa, în sensul suspendarii executarii acesteia sub supraveghere.

Sub acest aspect, recursul parchetului este întemeiat, se va admite, se va casa decizia Tribunalului Tulcea si se va dispune ca inculpatul B.G.G. sa execute pedeapsa de 6 luni închisoare, prin privare de libertate.

Etichete:

Revocarea suspendării condiţionate pentru neexecutarea obligaţiilor civile

REVOCAREA SUSPENDĂRII CNDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI NU SE VA DISPUNE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE CELCNDAMNAT DOVEDEŞTE CĂ NU A AVUT PUTINŢA A ÎNDEPLINI ACELE BLIGAŢII

Prin sentinţa penală nr. 136/03.12.2008 instanţa a respins ca nefondată cererea de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an aplicată inculpatului D N prin sentinţa penală nr.70/24.05.2007 a Judecătoriei Însurăţei.

Prin cererea formulată, petenta E I a solicitat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 ( un) an închisoare aplicată inculpatului D N, prin sentinţa penală nr.70/24.05.2007 a Judecătoriei Însurăţei.

În motivarea cererii, petenta a arătat că prin respectiva sentinţă inculpatul D N a fost obligat şi la plata sumei de 2500 lei cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale, din care, până la data introducerii acestei cererii la instanţă petenta a reuşit doar recuperarea sumei de 1800 lei, prin intermediul executorului judecătoresc.

În susţinerea cererii, petenta a depus la dosarul cauzei copia sentinţei penale nr.70/24.05.2007 şi copia procesului verbal de executare întocmit în dosarul de executare silită.

La termenul de judecată din 29 octombrie 2008 , prezent în instanţă, condamnatul a depus o notă de precizări prin care învederează instanţei că nu este încadrat în muncă, nu realizează venituri, plăteşte în mod regulat pensia de întreţinere lunară pentru cei doi copii minori, care i-au fost încredinţaţi spre creştere şi educare petentei prin hotărâre judecătorească şi că, în plus mai are în întreţinere şi pe minora S A, născută din relaţia sa de concubinaj cu numita S D aşa cum s-a constatat prin sentinţa civilă nr.485/07.10.2008 pronunţată de Judecătoria Însurăţei, care a constatat că el este tatăl minorei.

Condamnatul solicită respingerea cererii petentei, deoarece nu realizează venituri, munceşte alături de tatăl său care îl ajută să plătească pensia de întreţinere la care a fost obligat de instanţă, întrucât petenta, fosta sa soţie este dispusă oricând să facă plângere penală împotriva sa pentru săvârşirea faptei de abandon de familie.

Mai mult, acesta precizează că din suma datorată a achitat suma de 1300 lei, dar are chitanţă numai pentru 700 lei, întrucât diferenţa de 600 lei i-a înmânat-o secretarei executorului judecătoresc care i-a spus că îi va tăia chitanţă când va mai achita şi altă sumă, motiv pentru care solicită să fie ataşat prezentei cauze şi dosarul de executare pentru a se vedea că nu din rea credinţă nu a achitat integral suma de 2500 lei la care l-a obligat instanţa.

În susţinerea precizărilor sale condamnatul a depus la dosar sentinţa civilă nr.485/07.10.2008 a Judecătoriei Însurăţei.

Ca urmare a solicitărilor instanţei, Administraţia Finanţelor Publice – Însurăţei a comunicat instanţei cu adresa nr…./xx.xx.2008 că D N nu figurează în evidenţele fiscale cu venituri din activităţi autorizate iar date despre bunuri şi imobile pot fi obţinute de la Primăria Însurăţei.

Cu adresa nr. …/xx.xx.2008 Primăria Însurăţei a comunicat instanţei că D N figurează înscris în Registrul agricol volumul …, poziţia …, tip …, deţine 2 porci şi 10 păsări, dar nu deţine teren extravilan.

La dosar a fost depusă şi copia documentului de executare nr. al executorului judecătoresc .

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa apreciază că neonorarea integrală a obligaţiilor băneşti la care condamnatul a fost obligat către petenta E I nu se datorează relei credinţe a condamnatului debitor, ci faptului că acesta nu dispune de suficiente venituri nici pentru a-şi onora obligaţiile legale de întreţinere pentru cei doi minori aflaţi în întreţinerea petentei, precum şi a minorei rezultată din relaţia de concubinaj a condamnatului cu numita S D, situaţie în care condamnatul se găseşte în situaţia prev. de art.84 teza ultimă cod penal.

Potrivit art.192 alin.2 cod pr. penală, petenta E I urmează să fie obligată la plata către stat a sumei de 80 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E ;

Respinge ca nefondată cererea de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1(un) an închisoare aplicată condamnatului D N prin sentinţa penală nr.70/24.05.2007 a Judecătoriei Însurăţei.

În baza art.192 alin.2 C.pr.pen. obligă petenta E I la plata sumei de 80 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu condamnatul DN şi de la comunicare cu petenta E I.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 03 decembrie 2008.

Etichete:

REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE

SĂVÂRŞIREA CU INTENŢIE A DOUĂ INFRACŢIUNI ÎN TERMENUL DE ÎNCERCARE AL SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ACESTEA SUNT DESCOPERITE ŞI JUDECATE SEPARAT, VA DETERMINA O SINGURĂ REVOCARE A SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE. ÎN CAZUL A DOUĂ INFRACŢIUNI CONCURENTE SĂVÂRŞITE ÎN TERMENUL DE ÎNCERCARE AL SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE, SE VOR AVEA ÎN VEDERE, CU PRIORITATE, REGULILE DE LA CONCURS, PENTRU CONTOPIREA ACESTORA, IAR REZULTANTA SE VA EXECUTA ALĂTURI DE PEDEAPSA A CĂREI EXECUTARE A FOST SUSPENDATĂ CONDIŢIONAT, ÎN SENSUL ART. 83 C.PEN., ULTERIOR REVOCĂRII SUSPENDĂRII

Prin sentinţa penală nr. 96/22.07.2008, Judecătoria Însurăţei l-a condamnat pe inculpatul X, în baza art. 1/1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de port fără drept a unui cuţit în locurile publice. De asemenea, prin aceeaşi sentinţă, inculpatul a fost condamnat, în baza art. 239 alin. 2 C.pen., la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

În acelaşi context, s-a avut în vedere că, prin sentinţa penală nr. 38/27.02.2008, pronunţată de Judecătoria Însurăţei, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 400 lei amendă dispunându-se revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. 367/19.10.2005, pronunţată de Judecătoria Însurăţei şi urmând ca aceasta să se execute alături de pedeapsa de 400 lei amendă.

În consecinţă, instanţa a constatat că suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. 367/19.10.2005, pronunţată de Judecătoria Însurăţei a fost revocată prin sentinţa penală nr. 38/27.02.2008.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. b C.pen. şi art. 36 C.pen., instanţa a contopit pedepsele de 3 luni, respectiv 6 luni închisoare, aplicate prin prezenta sentinţă, cu pedeapsa de 400 lei amendă, aplicată prin sentinţa penală nr. 38/27.02.2008 dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 luni închisoare. În acest sens, instanţa a avut în vedere faptul că infracţiunile pentru care s-au pronunţat cele trei condamnări au fost concurente, conform art. 33 lit. a C.pen..

La aplicarea dispoziţiilor art. 83 C.pen., privind efectele revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei, instanţa a constatat că pedeapsa de 3 luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală nr. 367/19.10.2005, pronunţată de Judecătoria Însurăţei a fost executată. În concluzie, condamnatului i-a rămas de executat doar pedeapsa de 6 luni închisoare rezultată în urma aplicării regulilor concursului de infracţiuni în modalitate prezentată mai sus.

Etichete:

Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii în cazul neîndeplinirii pbligaţiilor civile stabilite prin hotărâre de condamnare

Asupra cauzei penale de faţă constată:

Sub nr. 14430/180/10.09.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău cererea formulată de partea civilă EN prin care se solicită instanţei ca în conformitate cu dispoziţiile art. 447 alin 2 Cprpen să dispună cu privire la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului RN prin sentinţa penală nr. 3120/28.11.2006 a Judecătoriei Bacău definitivă prin decizia penală nr. 977/R/25.10.2007 a Tribunalului Bacău.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine: Prin sentinţa penală nr. 3120/28.11.2006 a Judecătoriei Bacău definitivă prin decizia penală nr. 977/R/25.10.2007 a Tribunalului Bacău s-a dispus condamnarea inculpatului RN la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi vătămare corporală prev. de art. 193 Cpen şi art. 181 alin 1 Cpen cu aplic. art. 75 lit.a Cpen.

Prin aceiaşi sentinţă penală, în temeiul art. 14 şi art. 346 alin 1 Cprpen rap la art. 998 şi 1003 Cciv inculpatul RN a fost obligat, în solidar cu inculpaţii TV şi TF la plata sumei de 4000 lei daune materiale şi 6000 lei daune morale către partea civilă EN.

De la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 3120/28.11.2006 pronunţată de Judecătoria Bacău şi până la data introducerii prezentei cereri de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei, inculpatul a achitat părţii civile parte din despăgubirile la care a fost obligat, aspect ce rezultă din procesul verbal din data de 21.10.2009, rămânând de achitat suma de 1230,99 lei..

În cursul cercetării judecătoreşti apărătorul părţii civile s-a prezentat în instanţă şi a învederat acesteia că inculpatul a achitat parţial suma de bani la plata căreia a fost obligat prin sentinţa penală nr. 3120/2006 a Judecătoriei Bacău, făcând dovada solvabilităţii inculpatului prin depunerea adresei nr.8000/15.09.2009 emisă de Primăria

Potrivit dispoziţiilor art. 447 alin 2 Cprpen „ Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei”

Dacă până la expirarea termenului de încercare nu au fost respectate obligaţiile civile prevăzute în art. 84 sau cele prevăzute în art. 86^4 alin. 1 din Codul penal, partea interesată sau procurorul sesizează instanţa care a pronunţat în primă instanţă suspendarea, în vederea revocării suspendării executării pedepsei.

Art.84 Cpen prevede „Revocarea în cazul neexecutării obligaţiilor civile”

Dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei, afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii.

Avînd în vedere că inculpatul nu a achitat integral, cu rea credinţă părţii civile daunele materiale şi morale, deşi are bunuri iar partea civilă a fost diligentă şi a pus în executare sentinţa penală, instanţa în baza art. 447 alin 2 Cprpen rap la art. 84 Cpen va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată condamnatului RN –prin sentinţa penală nr. 3120/28.11.2006 a Judecătoriei Bacău, definitivă prin decizia penală nr. 977/R/25.10.2007 a Tribunalului Bacău, şi dispune executarea în întregime a acesteia.

PEDEAPSĂ DE EXECUTAT: 2 ani închisoare.

În baza art. 71 Cpen va interzice condamnatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cpen pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 192 alin 2 C.pr.pen.va obliga condamnatul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete:

Revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei ca urmare a unei condamnări intervenite după împlinirea termenului de încercare. Lipsirea de efecte a constatării intervenirii reabilitării de drept şi în consecinţă reţinerea recidivei postcondamnat

Infractiunile savârsite de inculpat în februarie 2006 si aprilie 2006 sunt comise în stare de recidiva postcondamnatorie, desi la dosar s-a depus o hotarâre judecatoreasca prin care s-a constatat intervenirea reabilitarii de drept.

Astfel, inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr.6045/13.12.2001 a Judecatoriei Iasi (mentinuta si ramasa definitiva prin decizia penala nr. 668/29.05.2003 a Tribunalului Iasi) la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru savârsirea cu intentie a unor infractiuni asemanatoare, executarea pedepsei fiind suspendata conditionat pe un termen de încercare de 3 ani si 6 luni, care a început sa curga de la ramânerea definitiva a hotarârii, respectiv de la 29.05.2003.

Potrivit art. 83 din Codul penal, daca în termenul de încercare condamnatul a savârsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitiva, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea conditionata, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa pentru noua infractiune. In cauza, inculpatul în termenul de încercare al suspendarii conditionate a savârsit mai multe infractiuni, pentru care se va dispune o condamnare, care va atrage revocarea suspendarii executarii pedepsei. Descoperirea savârsirii infractiunilor a avut loc de asemenea, potrivit art. 83 alin. 2 Cod penal în cursul termenului de încercare.

Desi inculpatul a fost reabilitat de drept prin sentinta penala nr.4941/2006 a Judecatoriei Iasi, totusi, acest fapt nu împiedica revocarea suspendarii conditionate; este adevarat ca dispozitiile Codului penal nu prevad institutia anularii reabilitarii de drept ci doar a celei judecatoresti; însa Codul penal prevede posibilitatea revocarii suspendarii conditionate si în cazul în care condamnarea survine dupa împlinirea termenului de încercare; rezulta ca o hotarâre de constatare a intervenirii reabilitarii de drept ramâne fara efecte atunci când ulterior împlinirii termenului de reabilitare si constatarii intervenirii ei, se descopera o noua infractiune savârsita în termenul de încercare pentru care inculpatul este condamnat; la momentul pronuntarii hotarârii de constatare a reabilitarii, desi savârsirea infractiunii era descoperita iar actele de cercetare erau în lucru, judecatorul care a pronuntat hotarârea nu putea avea cunostinta de condamnarea ce urma sa intervina. Din aceste motive, constatarea intervenirii reabilitarii de drept produce efecte nu doar prin simpla împlinire a termenului de încercare, ci si sub conditia ca pâna la împlinirea acestui termen, sa nu se fi savârsit vreo infractiune, sau, daca s-a savârsit totusi o infractiune, aceasta sa nu fie descoperita decât dupa expirarea termenului. În consecinta, cum instanta urmeaza a dispune revocarea suspendarii executarii conditionate a pedepsei si cum aceasta revocare împiedica, potrivit dispozitiilor art. 86 din Codul penal, reabilitarea de drept, instanta urmeaza a retine starea de recidiva postcondamnatorie, urmând a schimba în acest si încadrarea juridica data faptelor retinute prin rechizitoriu.

Etichete: