Top

CIVIL. CONSTATARE NULITATE ABSOLUTA TITLU DE PROPRIETATE PRIN OMITEREA UNOR MOSTENITORI

Asupra prezentei actiuni civile;

Prin cererea introdusa la aceasta instanta, reclamanta BL a chemat in judecata pe paratele SI, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor B si Comisia Comunala pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor VP, solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate emis pe numele def.PP, pentru suprafata de 3,49 ha in intravilanul si extravilanul comunei VP, respectiv cu privire la mostenitorii def.PP, precum si obligarea Comisiei Judetene B, sa emita un nou titlu de proprietate, in care alaturi de mostenitor al def.PP, alaturi de parata SI sa figureze si autorul sau PG.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar conform art.42 din Legea 1/2000 introdus prin Titlul VI din Legea nr.247/2005, raportat la art.15 lit.p din Legea 146/1997 si art.1 alin.2 din OG 32/1995.

In motivare, reclamanta a invederat instantei ca este unica mostenitoare a def.PG, fapt recunoscut prin sentinta civila a Judecatoriei Buzau, definitiva si irevocabila.

Asa cum este recunoscut si prin adresa eliberata de Primaria comunei VP cererea de reconstituire a dreptului deproprietate conform Legii 18/1991 a fost facuta si de autorul sau, iar dintr-o eroare in titlul de proprietate s-a trecut in calitate de mostenitoare numai parata SI.

Reclamanta a mai sustinut ca autorul sau PG, a depus mai multe cereri prin care a solicitat indreptarea acestei erori, in sensul includerii sale in calitate de mostenitor a def.PP situatie admisa si recunoscuta de Comisia Locala VP iar Comisia Judeteana B prin Hotararea a aprobat trecerea ca mostenitori la autor defunct PP si a autorului sau PG, dar parata a refuzat sa depuna originalul titlului de proprietate, iar in anul 2002 a instrainat cea mai valoroasa parte a terenului.

In drept, reclamanta si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art.III alin.1 lit.a din Legea 247/2005, privind modificarea Legii 169/1997 si 18/1991.

In sprijinul actiunii, reclamanta a depus urmatoarele acte: copia titlului de proprietate eliberat de Comisia Judeteana B, certificatele de deces PP si PG, adresele eliberate de Primaria comunei VP cererea inregistrata adresata Comisiei Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor VP imputernicire avocatiala.

La solicitarea instantei, parata Comisia Locala pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Vadu Pasii, jud.Buzau, a inaintat intreaga documentatie ce a stat la baza eliberarii titlului de proprietate nr.16220/13/20.09.1993 (filele 21-23 dosar).

Parata Comisia Locala pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor VP, in termen legal a formulat intampinare in conditiile art.114-115 C.pr.civila prin care a solicitat admiterea actiunii promovate de reclamanta.

In sprijinul intampinarii, Comisia Comunala VP a depus adresa a Prefecturii Jud.Buzau, adresa.

Paratele SI si Comisia Jud.B pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, desi legal citati, nu s-au prezentat in instanta si nici nu au formulat intampinare in conditiile art.114-115 C.pr.civila, prin care sa arate care sunt exceptiile si toate mijloacele de aparare fata de cererea reclamantei, in conformitate cu dispozitiile art.118 alin.3 C.pr.civila.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta va retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:

La data de 27.06.2007, reclamanta BL a solicitat in contradictoriu cu paratele SI si cele doua comisii de fond funciar, pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate emis pe numele defunctului PP pentru suprafata de 3,49 ha teren intravilan si extravilan situat in com.VP, pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si emiterea unui nou titlu de proprietate in care, in calitate de mostenitor al def.PP, alaturi de parata SI sa fie trecut si autorul sau def. PG.

In drept, s-au invocat dispozitiile art.III alin.1 lit.a din Legea 247/2005, privind modificarea si completarea Legii 169/1997 si Legii 18/1991, privind posibilitatea tertilor vatamati in drepturile lor prin emiterea unor titluri de proprietate sa solicite nulitatea absoluta in conditiile in care actele de reconstituire sau constituire s-au emis in favoarea unor persoane neindreptatite, potrivit legii, la reconstituire.

Instanta a retinut faptul ca reclamanta este uica mostenitoare a defunctului PG, fapt ce rezulta si din sentinta civila a Judecatoriei Buzau.

Totodata s-a mai retinut de instanta ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate a fost formulata de autorul PP, care pana la rezolvarea acesteia a decedat, si cu toate ca mostenitorii acceptanti ai mostenirii au fost atat parata SI cat si tatal reclamantei PG, din eroare in calitate de mostenitoare s-a trecut numai parata SI.

Prin intampinarea depusa de parata Comisia Locala VP prin care solicita admiterea actiunii, se confirma ca intr-adevar in anul 1998, prin adresa inaintata Comisiei Judetene B, s-a solicitat indreptarea acestei erori, in sensul de a se include in titlul de proprietate autor defunct PP si mostenitorului PG, fiu, cerere ce a fost admisa la data de 16.02.1999 prin adaugarea la pozitia autor def.PP si a mostenitorului PG.

Prin urmare, instanta va retine ca aceasta solicitare nu a putut fi finalizata tocmai datorita faptului ca parata SI a refuzat sa predea originalul titlului de proprietate.

In drept, instanta va retine ca potrivit art.III pct.”a” din Legea 169/1997 modificat prin Legea nr.247/2005, sunt lovite de nulitate absoluta potrivit legislatiei civile, aplicabile la data incheierii actului juridic, actele de reconstituire si constituire a dreptului de proprietate in favoarea persoanelor, care nu erau indreptatite la astfel de reconstituiri sau constituiri.

In speta, instanta constata ca sunt incidente dispozitiile textelor de lege invederate mai sus, reclamanta incadrandu-se in categoria tertilor vatamati in drepturile lor la reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea unor persoane care nu erau indreptatite si la astfel de reconstituiri.

Fata de considerentele de mai sus,instanta va aprecia ca actiunea formulata de reclamanta este intemeiata , motiv pentru care urmeaza sa o admita.

Prin urmare, va admite actiunea si va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate emis de parata Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor B, emis pe numele defunctului PP, pentru suprafata de teren de 3,49 ha situat pe raza comunei, in sensul modificarii acestuia.

Va dispune obligarea paratei Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor B la emiterea unui nou titlu de proprietate in care sa fie inclus in calitate de mostenitor a defunctului PG alaturi de parata SI.

In temeiul art.274-275 C.pr.civila, va obliga pe parata SI la plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecata, respectiv onorariu aparator.

Etichete: