Top

LIBERARE CONDIŢIONATĂ.

Prin sentinţa penală nr. 3856/16.12.2009 a Judecatoriei Iasi, instanţa a dispus: “Respinge cererea de liberare condiţionată formulată de către condamnatul N. I., deţinut în executarea pedepsei de 6 ani şi 8 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 832/2006 a Tribunalului Iaşi, pentru infracţiunea de tâlhărie.
Fixează termen la data de 12.01.2010..”
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut următoarele:
Prin sentinţa penală nr. 832/2006 a Tribunalului Iaşi s-a aplicat persoanei condamnate N.I. pedeapsa de 6 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie”, dispunându-se emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 1011/06/2007. Pedeapsa a început a fi executată la data de 28.12.2005 şi expiră la data de 27.08.2012. Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1623 de zile, la data de 15.12.2009, data întocmirii procesului verbal, acesta executând 1623 de zile de închisoare, din care 174 de zile ca urmare a muncii prestate.
În perioada detenţiei, persoana condamnată s-a adaptat corespunzător la sistemul de norme şi reguli specifice aşezământului de detenţie, s-a încadrat în programul zilnic ordonat, a îndeplinit cu conştiinciozitate sarcinile repartizate, a manifestat seriozitate în relaţiile cu celelalte persoane private de libertate, cadre ale unităţii şi alte persoane cu care acesta a intrat în contact. A participat la activităţile cultural educative şi moral religioase de câte ori a fost solicitat, a fost inclus în derularea programelor obligatorii INSTAD şi PROLIB; a fost recompensat de 7 ori şi a fost sancţionat o singură dată cu avertisment, sancţiune ridicată.
Anterior, petentul a mai executat trei pedepse cu închisoarea, fiind liberat condiţionat tot de atâtea ori.
Pentru antecedentele penale, comisia a considerat că deţinutul nu întruneşte condiţiile prevăzute de lege şi a propus amânarea la 12.01.2010.
Propunerea comisiei este întemeiată. Astfel, conform art. 59 Cod penal, liberarea condiţionată se poate acorda după executarea a cel puţin două treimi din durata pedepsei care nu depăşeşte 10 ani, dacă deţinutul este stăruitor în muncă, disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele penale ale acestuia. În cazul de faţă, deşi a fost executată fracţia de pedeapsă şi a avut o bună conduită, participând şi la activităţile lucrative, nu este îndeplinită ultima condiţie prevăzute în textul de lege sus-menţionat, respectiv antecedenţa sa este una bogată, anterior executând trei pedepse cu închisoarea în regim penitenciar, aspect care denotă lipsa de reeducare morală în penitenciar.

Etichete: