Top

Opozabilitatea hotarârii judecatoresti fata de terti. Invocarea de catre terti a unui drept de proprietate asupra imobilului supus executarii silite.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: CONTESTATIE LA EXECUTARE

Dosar nr. 7959/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11848/26.11.2009

TITLU: Opozabilitatea hotarârii judecatoresti fata de terti. Invocarea de catre terti
a unui drept de proprietate asupra imobilului supus executarii silite.

Prin sentinta civila nr. 11848/2009, instanta a respins contestatia la executare
formulata de contestatorii T.M. si T.A în contradictoriu cu intimatii M.A.C, M.M,
M.O, T.I si T.A.
Pentru a pronunta aceasta sentinta s-a retinut:
La data de 9.04.2009 a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi, sub nr. de
dosar 7959/2454/2009 contestatia formulata de contestatorii T. M. si T.A. în
contradictoriu cu intimatii M.N.C., M. M. si M. O., împotriva executarii silite
începute în dosarul X al B.E.J. Z. C..
Solicita suspendarea executarii silite pâna la solutionarea irevocabila a
prezentei contestatii.
În fapt motiveaza contestatoarea ca în data de 02.04.2009 au primit la
domiciliul lor din comuna T., un proces verbal întocmit de B.E.J. Z. C. prin care li se
aduce la cunostinta ca în baza unui titlu executoriu emis de catre Judecatoria Iasi,
parintii lor T. I. si T. A., fusesera obligati sa le demoleze locuinta, ca au aflat în
urma cu câteva luni despre faptul ca între creditori, T. I. si T. A. au existat litigii
civile cu privire la o suprafata de teren pe care acestia o cumparasera cu zdelca si le-
au dat-o ulterior ca zestre, dupa casatorie, pentru a-si construi o locuinta. Sustin ca
au luat în stapânire terenul si au muncit timp de mai multi ani pentru a ridica o casa
de locuit, pe care o si folosesc împreuna cu copilul lor minor, ca imobilul a fost
ridicat din resursele lor proprii si este înregistrat pe rolul P. T. pe numele lor la
pozitia nr.60 vol. V, astfel cum reiese din adeverinta nr. Z emisa de P. T. la
17.11.2008
Creditorii au promovat mai multe actiuni civile în contradictoriu cu T. I. si T.
A., aratând în mod eronat ca tot ei ar fi si proprietarii constructiei ridicate pe terenul
pe care îl revendicau. În acest mod au reusit sa obtina o hotarâre prin care îi obligau
pe acestia sa le demoleze casa.
Considera ca dispozitivul sentintei civile ce constituie titlu executoriu nu
poate fi pus în aplicare deoarece nu le este opozabil. Creditorii s-au judecat cu
parintii lor pentru demolarea casei ce este proprietatea lor exclusiva, ei nefiind
niciodata înstiintati de intentiile lor.
Pentru aceste motive, având în vedere si caracterul definitiv si iremediabil al
punerii în executare a cererii creditorilor de demolare a constructiei, solicita
suspendare executarii silite pâna la solutionarea irevocabila a contestatiei la
executare. Învedereaza ca imobilul reprezinta singura lor locuinta, au un copil minor
si nu au nici o legatura cu disputele legale dinte creditori si parintii lor, T. I. si T. A..
În drept au fost invocate dispozitiile art. 399 si 403 Cod procedura civila.
Cererea, timbrata cu taxa de timbru în cuantum de 193 lei si timbru judiciar
de 0,3 lei a fost însotita de copii dupa procesul verbal nr. Z al BEJ Z. C., adeverinta
nr.Y eliberata de P. C. T. si împuternicire avocatiala.
Intimatii M. N. C., M. M. si M. O., au formulat întâmpinare, prin care au
solicitat respingerea contestatiei formulate.
Au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatorilor motivat
de faptul ca acestia nu au figurat în calitate de parti în cadrul procesului privind
desfiintarea constructiei, dar si pentru considerentul ca acestia nu se afla în situatia
unor terti care sa pretinda un drept propriu cu privire la imobilul supus executarii
silite, întrucât nu au facut dovada proprietatii asupra constructiei.
Contestatorii au solicitat respingerea exceptiei, întrucât art. 399 al.1 din Codul
de procedura civila prevede ca pot face contestatie cei interesati sau vatamati prin
executare. Învedereaza ca proprietatea asupra constructiei se poate face prin orice
mijloc de proba.
La termenul de judecata din 11.06.2009 instanta a pus în discutia partilor
introducerea în cauza, în calitate de intimati a numitilor T. I. si T. A., debitorii din
executarea silita.
Prin întâmpinarea formulata intimatii T. I. si T. A. au solicitat respingerea
cererii.
Sustin ca T. M. este fiul lor si în aceasta calitate i-au oferit drept dota, conform
traditiei, la casatorie, o suprafata de teren pe care sa-si construiasca o casa, ca
terenul l-au cumparat cu zdelca de la o ruda a intimatilor M. si erau pe deplin
convinsi ca transferul de proprietate fusese pe deplin realizat. Contestatorii au
cumparat o mica parte din materialele de constructie necesare si pentru ca nu aveau
venituri suficiente, au plecat în mai multe locatii din tara si strainatate la munca.
Dupa începerea constructiei au fost citati în mai multe procese de intimatii
M., care nu au recunoscut vânzarea efectuata de ruda lor. Convinsi de faptul ca erau
cu adevarat proprietarii suprafetei de teren au încercat obtinerea formelor autentice
de vânzare – cumparare judecându-se la rândul lor cu intimatii M. În nici un proces
nu au fost citati contestatorii iar ei, bazându-se pe buna lor credinta si având
încredere ca situatia se va rezolva favorabil, nu i-au înstiintat despre pretentiile
intimatilor M. asupra terenului.
Sustin ca imobilul ce face obiectul contestatiei la executare este proprietatea
exclusiva a contestatorilor, ca imobilul a fost ridicat din materialele cumparate din
veniturile lor, realizata în regie proprie, tot ei fiind si cei care au muncit efectiv la
edificarea constructiei. Pe toata durata realizarii constructiei contestatorii au facut
publica activitatea lor, întreaga comunitate percepând în mod direct munca depusa si
destinatia imobilului. Au locuit înca de la început singuri în casa, acesta fiind
caminul lor distinct, total separat de locuinta lor. În nici un moment nu au fost somati
de intimati sa nu construiasca sau sa întrerupa constructia. Mai mult au înregistrat
imobilul în registrele P., platind în mod legal impozit în calitate de proprietari.
Au depus alaturat adeverinta nr. Y eliberata de P. T.
Prin încheierea din 23.07.2009, instanta a unit cu fondul exceptia lipsei calitatii
procesuale active si a dispus suspendarea executarii silite pâna la solutionarea pe
fond a prezentei contestatii.
La cererea partilor a fost administrata în proces proba cu înscrisuri.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine:
Prin decizia civila 213/2007 a T. I., T. I. si T. A. au fost obligati sa ridice
constructia efectuata în anul 2003, pe terenul proprietatea reclamantei M. I., aceasta
din urma fiind decedata în prezent, iar mostenitorii, conform certificatului de
mostenitor nr. 5/2008, sunt M. N. C., M. M. si M. O..
Pentru ca debitorii nu si-au îndeplinit de buna voie obligatia, s-a procedat la
punerea în executare prin executorul judecatoresc, formându-se astfel dosarul de
executare nr. 182/2009 al BEJ Z. C..
Cât priveste calitatea procesuala activa a reclamantilor, instanta retine ca
potrivit art. 399 Cod procedura civila, împotriva executarii silite, poate face
contestatie la executare orice persoana interesata sau vatamata prin executare.
Cum contestatorii au pretins un drept de proprietate asupra constructiei,
sustinându-se ca urmarirea silita se face asupra unui bun care nu apartine
debitorilor, apreciaza astfel ca s-a facut de catre contestatori dovada ca au un interes
în cauza, legitimându-si astfel calitatea procesuala activa în cauza.
Urmeaza în consecinta ca exceptia invocata sa fie respinsa.
Pe fondul cauzei instanta retine ca actiunea formulata este neîntemeiata.
Astfel contestatorii au invocat inopozabilitatea hotarârii judecatoresti si ca
sunt proprietari ai casei asupra careia este pornita executarea silita.
În privinta efectelor hotarârii judecatoresti, instanta retine ca actul
jurisdictional produce pe lânga efectele obligatorii între parti, întemeiate pe
principiul relativitatii si efecte de opozabilitate fata de terti.
Hotarârea nu poate fi ignorata de terti sub motiv ca nu au participat în
procesul finalizat prin adoptarea ei. Fata de acestea însa, hotarârea se va opune cu
valoarea unui act juridic si cu valoarea unui mijloc de proba, respectiv o prezumtie.
Pentru ca numitii T. M. si T. A. nu au participat la dezbaterea judiciara
finalizata prin hotarâre judecatoreasca ce li se opune si astfel, nu si-a putut face
propriile aparari, ei aveau posibilitatea ca în cadrul contestatiei la executare sa-si
formuleze probe pentru a rasturna prezumtia care în raport cu ei are doar valoare
relativa.
Instanta constata însa ca nu au fost formulate probe de natura sa rastoarne
situatia retinuta de instanta cu ocazia judecarii fondului, iar simpla invocare a
inopozabilitatii nu poate fi retinuta, conform argumentelor expuse anterior.
Pe de alta parte contestatorii, desi au invocat ca sunt proprietarii imobilului,
nu au facut aceasta dovada, adeverintele depuse la dosar facând referire la o
constructie mai veche.
Fata de considerentele expuse si având în vedere dispozitiile art. 399 si urm.
Cod procedura civila instanta va respinge contestatia formulata.
În temeiul art. 274 Cod procedura civila contestatorii vor fi obligati la plata
cheltuielilor de judecata catre intimati.

Etichete: