Top

Contestatie executare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2123/270/2010

Din 24.03.2010 contestatie executare

SENTINTA CIVILA NR.2447

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 08.09.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ADRIAN ASAVEI

GREFIER – DORINICA LUNGU

Pe rol fiind rejudecarea cauzei civile privind contestatia la executare formulata de contestatorii … , ….. , împotriva intimatului …….. , s.a.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat avocat ….. pentru contestatori , avocat ….. pentru intimata ….. , lipsa celelalte intimate .

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ……. ,solicita a se lua act ca nu sunt cereri noi , a se acorda cuvântul pe fondul cauzei .

Avocat …… depune la dosar adresa nr.720/P/2010 eliberata de lichidator ……. , cu care face dovada ca factura emisa exista si este înregistrata în evidentele contabile .Solicita cuvântul pe fondul cauzei .

Instanta constata cauza în stare de judecata , nefiind cereri noi de formulat probe de administrat si acorda cuvântul pe fondul cauzei .

Avocat ….. , solicita a se lua act ca s-au depus concluzii prin încheierea de sedinta din 02.06.2010 , a se admite contestatia la executare si a se dispune anularea formelor de executare , întoarcerea executarii , cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata .A se retine de instanta ca factura în original nu exista , fiind stornata în anul 2008 .

Avocat .. , solicita mentinerea concluziilor depuse , în plus a se retine ca nu exista nici o dovada ca ……. a fost urmarit penal , masina fiind preluata de …..: Factura stornata a fost depusa la dosarul de executare si de la lichidator a facut dovada existentei acelei facturi . In „ zdelca” vânzator apare …. nu societatea ….. , solicita respingerea contestatiei , obligarea la plata cheltuielilor de judecata .Depune la dosar concluzii scrise .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a ramas în pronuntare .

I N S T A N T A

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata ;

Contestatorii …… si …. , domiciliati în ……, au formulat contestatie la executare , vizând formele de executare silita din dosarul de executare nr. 112/2010 al B.E.J. Prisecariu Cezar Sorin , în contradictoriu cu …. cu sediul în …. si …. , cu sediul în …… , prin care se solicita anularea formelor de executare silita , întoarcerea executarii silite.

Contestatia a fost legal timbrata iar în motivare contestatorii arata urmatoarele :

La data de 18.03.2010 i s-a adus la cunostinta faptul ca împotriva debitorului ……… a început executarea silita la cererea creditoarei ……. si au solicitat sa le predea un autoturism marca „Ford Tranzit „ proprietatea contestatorilor , dupa care autovehiculul a fost ridicat fiind lasat în custodia creditoarei .

Autoturismul a fost cumparat de la debitoare , intimata ….

Contestatorii invoca art. 1909 Cod civil potrivit caruia lucrurile miscatoare se prescriu prin faptul posesiei si daca beneficiaza de prezumtia de proprietari ai bunului mobil si ca atare nu aveau dreptul sa îi deposedeze de autoturismul respectiv.

Intimata …. a formulat întâmpinare în care arata ca contestatia la executare este netemeinica si nelegala pe urmatoarele motive :

S-a stabilit cu contestatorii ca pâna la sfârsitul lunii octombrie 2008 sa fie achitata contravaloarea autoutilitarei si sa fie perfectat contractul de vânzare cumparare. A fost întocmita pentru contravaloarea autoutilitarei o prima factura care nu a fost onorata la plata , urmeaza de o a doua factura.

Intimata ……… mai arata ca a pierdut actele autovehiculului , asa încât a declarat pierderea la un ziar : autoutilitara în momentul executarii silite nu se afla în posesia contestatorilor ci se afla într-o parcare publica.

La data de 29.03.2010 intimata a predat cheile autovehiculului reprezentantului …….

De asemenea si intimata ……. a formulat întâmpinare în care , solicitând respingerea contestatiei la executare , arata ca autoutilitara în cauza a fost dobândita de ea în urma vânzarii prin licitatie organizata de B.E.J. Prisecariu Sorin Cezar la data de 20.03.2010 , autovehicul care , în momentul ridicarii nu se afla în posesia contestatorilor ci se afla într-o parcare publica .

In cauza s-a administrat proba cu înscrisuri , la dosar fiind depuse în copie xerox actele de executare silita din dosarul 112/2010 al B.E.J. Prisecariu Cezar Sorin , din care rezulta urmatoarele :

La cererea creditoarei intimata ……. , B.E.J. Prisecariu Cezar Sorin a pornit executarea silita împotriva debitoarei intimate …… în baza titlului executoriu Fila CEC în valoare de 47.294,19 lei , executare silita soldata cu vânzare prin licitatie a autovehiculului marca „ Ford cu nr. de înmatriculare B – 12 – REI apartinând debitoarei intimate ……

Contestatorii contesta faptul ca masina în cauza apartine intimatei debitoare …… si ca în realitate este proprietatea lor .

Instanta apreciaza aceasta sustinere ca fiind lipsita de fundament legal , întrucât contestatorii nu au facut dovada ca masina le-a fost vânduta efectiv lor de catre ………

Este drept ca , contestatorii invoca un înscris sub semnatura privata intitulat „ contract de vânzare – cumparare „ dar din înscrisul respectiv nu rezulta un mod neechivoc ca …… le-a vândut autoutilitara în cauza , deci rezulta fara putinta de tagada ca la data vânzarii prin licitatie bunul respectiv era în proprietatea intimatei debitoare ……

Contestatorii mai invoca prevederile art.1909 Cod civil prin faptul ca autoutilitara se afla în posesia lor , lucru care nu le-a dovedit .

Din actele aflate la dosar rezulta ca autoutilitara se afla în parcare publica iar cheile erau în posesia intimatei debitoare …… , la fel si cartea de identitate si certificatul de înmatriculare.

Fata de cele retinute instanta apreciaza ca , contestatia la executare este nefondata.

Având în vedere argumentele expuse mai sus, de la sine si capatul de cerere privind întoarcerea executarii silite este vadit nefondata , urmând , de asemenea sa fie respins.

In privinta capatului de cerere privind suspendarea executarii silite , aceasta nu are nici o baza faptica si legala , dat fiind ca executarea silita a fost finalizata prin vânzarea prin licitatie a autovehiculului .

Ca atare , urmeaza sa fie respins si acest capat de cerere

Pentru aceste motive ,

In numele legii ,

H O T A R A S T E :

Respinge contestatia la executare silita introdusa de contestatorii …. si …. , domiciliati în …… , în contradictoriu cu intimatii .. cu sediul în str. ….. , cu sediul în ….. .

Respinge cererea de suspendare a executarii silite pâna la solutionarea contestatiei.

Respinge capatul de cerere privind întoarcerea executarii silite .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronuntata în sedinta publica azi 08.09.2010.

Etichete: