Top

Vânzare Casa Agronomului licitaţie publică C.A.P.; proces-verbal de licitaţie publică; acţiune in constarea dreptului de proprietate astfel dobândit.

Prin cererea înregistrată sub nr. 13676/245/2008 pe rolul Judecătoriei Iaşi, reclamanţii N G şi N M au chemat în judecată pârâta Comuna Ţibăneşti, prin Primar şi Consiliul Local al Comunei Ţibăneşti pentru a se constata că sunt proprietarii apartamentului situat în Blocul „Casa Agronomului” – Comuna Ţibăneşti, Judeţul Iaşi, compus din trei camere, bucătărie, două holuri, verandă.
Prin sentinta civila nr. 7047/20.05.2009 pronuntata de Judecatoria Iasi s-a constatat că, CONSILIUL LOCAL al Comunei Ţibăneşti are calitate procesuală si a fost respinsa cererea .
Pentru a hotara astfel prima instanta a retinut urmatoarele:
Reclamanţii au invocat ca act valabil în constatarea calităţii lor de proprietari ai apartamentului component al „Casei Agronomului” – proprietatea C.A.P. Ţibăneşti – procesul-verbal de licitaţie publică din 28.12.1991 întocmit de Comisia de lichidare a C.A.P. Ţibăneşti, la data adjudecării apartamentului, fiind achitat şi preţul de 130.122 lei.
Insa construcţia în cauză este afectată unei utilizări sociale şi aparţine proprietăţii publice a Comunei Ţibăneşti, care are calitate procesuală în cauză, conform disp. art. 28 alin. ultim din Legea nr. 18/1991 (art. 29 din lege republicată), după cum calitate procesuală pasivă are şi Consiliul, Local, care administrează domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.
Competenţa de a înstrăina imobilul în litigiu nu revine însă Comisiei de lichidare a C.A.P., care nu putea dispune decât de bunuri de producţie, conform art. 28 alin. ultim din Legea nr. 18/1991.
Nu au relevanţă, în speţă, calitatea de specialişti invocată de reclamanţi, faptul că au achitat impozitul, motivat de faptul că locuinţa nu a trecut în proprietatea vreunei asociaţii înfiinţate, ci a unităţii administrativ-teritoriale, respectiv administrarea Consiliului Local al Comunei Ţibăneşti.
Pentru aceste motive actiunea a fost respinsa.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs in termen N G si N M criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In motivare s-a aratat ca hotararea a fost data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii.
In fapt ambii recurenti, de profesie ingineri agronomi au lucrat la CAP Tibanesti si au locuit cu contract de inchiriere la Casa Agronomului din Com. Tibanesti, proprietatea CAP-ului Tibanesti. Recurentii au cumparat prin licitatie publica de la Comisia de lichidare a CAP-ului Tibanesti apartamentul pe care il aveau inchiriat din Casa Agronomului in schimbul pretului de 130.122 lei pe care l-au platit in trei rate. Procesul verbal de licitatie nu a fost anulat de nicio autoritate astfel ca vanzarea prin licitatie publica a unui apartament care a apartinut CAP-ului Tibanesti este legal si temeinic. In mod gresit prima instanta isi argumenteaza sentinta invocand dispozitiile pct. 9 al art. 29 din legea 247/2005 deoarece apartamentele din casa agronomului nu pot fi asimilate cu constructiile de utilitate sociala si culturala. Apartamentul denumit ,,Casa agronomului 2″ a fost edificat de fosta CAP Magurele in 1964 fiind destinata specialistului agronom si folosit ca atare pana in 1979. Este adevarat ca in 1991 imobilul a fost folosit ca dispensar dar acest fapt nu i-a schimbat destinatia de locuinta . De altfel inca din 1983 proprietarul CAP a somat locatarul sa elibereze imobilul pentru a-l folosi conform destinatiei sale. Ca urmare retinandu-se ca imobilul a fost destinat pentru locuinta ca aceasta destinatie nu se schimba prin faptul utilizarii temporare cu alta destinatie, in speta nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. final din legea nr. 18/1991 astfel ca ramanand in proprietatea fostei CAP aceasta prin comisia de lichidare a fost in drept sa-l scoata la licitatie alaturi de alte bunuri .
Cererea de recurs a fost legal timbrata.

Analizand cererea de recurs prin prisma motivelor invocate si a dispozitiilor legale incidente in cauza tribunalul retine urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata recurentii au solicitat sa se constate că sunt proprietarii apartamentului situat în Blocul „Casa Agronomului” – Comuna Ţibăneşti, Judeţul Iaşi, compus din trei camere, bucătărie, două holuri, verandă. Din adresa nr. 1081/15.02.2010 depusa la dosar la fila 29 tribunalul retina ca imobilul ,,Casa agronomului” a fost construita in anii 1980 de catre CAP Tibanesti.
Din procesul verbal de licitatie publica incheiat la data de 28.12.1991 de catre Comisia de Lichidare a CAP Tibanesti rezulta faptul ca reclamantii au adjudecat la licitatie publica apartamentul component al Casei agronomului situat la etajul I in partea de nord in schimbul sumei de 130122 lei care a si fost achitata prin chitantele nr. 470/22.10.1991, nr. 501/27.12.1991 si nr. 503/28.12.1991. Acest proces verbal de licitatie nu a fost anulat astfel incat el isi pastreaza valabilitatea si in prezent.
In conditiile in care pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra constructiilor in anul 1991 nu era necesara respectarea formei autentice tribunalul retine ca in urma adjudecarii la licitatie publica de catre recurenti a apartamentului situat in Casa agronomului din Tibanesti format din trei camere, bucătărie, două holuri, verandă si a achitarii pretului stabilit ca urmare a licitatiei reclamantii au devenit proprietarii imobilului in discutie.
In mod gresit prima instanta a retinut ca actiunea reclamantilor nu este intemeiata deoarece Comisia de lichidare a CAP Tibanesti nu a avut competenta de a instraina imobilul in litigiu deoarece in situatia de fata instanta nu a fost investita sa analizeze modalitatea de scoatere la licitatie a apartamentului si nici competenta de instrainare a Comisiei de lichidare a CAP Tibana. Mai mult imobilul a fost construit de catre CAP Tibanesti din fonduri proprii deci CAP Tibanesti avand calitatea de proprietar la momentul organizarii licitatiei avea aptitudinea de a transmite prin Comisia de lichidare dreptul de proprietate in favoarea adjudecatarului. In conditiile in care procesul verbal de licitatie nu a fost constatat nul de catre o instanta judecatoreasca si nici nu a fost contestat de catre parati el reprezinta un act sub semnatura privata capabil sa faca dovada vanzarii prin licitatie a bunului si a transmiterii dreptului de proprietate de la CAP Tibanesti catre reclamanti. Daca paratii ar fi considerat faptul ca licitatia publica a fost efectuata cu incalcarea dispozitiilor legale aveau posibilitatea sa atace in justitie procesul verbal de licitatie. Dar nu au procedat in acest fel, mai mult paratul Unitatea Administrativ Teritoriala Tibanesti a recunoscut calitatea reclamantilor de proprietari ai apartamentului in conditiile in care din 1991 pana in prezent au incasat de la acestia impozit pentru imobil.
In aceste condiţii in care dobandirea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra imobilului in discutie a avut loc in momentul in care au achitat integral pretul stabilit ca urmare a licitatiei publice organizate la data de 18.10.1991 se retine ca sunt indeplinite conditiile art. 111 Cod procedură civilă, pentru a se constata calitatea reclamantilor de proprietari ai apartamentului cu atat mai mult cu cat acestia detin si titlu de proprietate pentru terenul aferent imobilului.
Pentru aceste motive tribunalul retinand ca prima instanta a interpretat si aplicat in mod gresit dispoziţiile legale incidente in cauza in baza art. 312 alin. 3 rap la art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă a admis recursul , a modificat in parte sentinţa atacata si pe fond a admis acţiunea.

Etichete: