Top

Intrerupere executare pedeapsa-declinare de competenta

DOSAR NR.2910/88/2008 SENTINŢA PENALĂ NR.13 Şedinţa publică din 13 ianuarie 2009 Prin cererea introdusă la data de 05 decembrie 2008 şi înregistrată sub numărul 2910/88/2008, petentul ……… a solicitat întreruperea executării pedepsei privative de liberate în a cărei executare se află. La termenul de judecată din data 13 ianuarie 2009, instanţa, din oficiu, a pus în discuţia părţilor excepţia competenţei materiale de soluţionare a cauzei, având în vedere că petentul execută o pedeapsă aplicată prin s.p. 454/2002 a Judecătoriei Tulcea. Potrivit dispoziţiilor articolului 456 Cod procedură penală, instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa la locul de muncă, corespunzătoare în grad instanţei de executare. Conform acestui text de lege, cum petentul ……… se află în executarea unei pedepse aplicate de Judecătoria Tulcea, instanţa competentă să soluţioneze cauza este Judecătoria Tulcea, ca fiind instanţa de executare. Aşa fiind, văzând şi dispoziţiile articolului 42 Cod procedură penală, urmează a declina competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea. Onorariu avocat din oficiu în sumă de 100 lei urmează a se plăti din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi Tulcea pentru avocat ………

Etichete: