Top

Ordonanţă preşedenţială, nejudecarea fondului.

O creanţă născută din biletul la ordin emis pentru o anumită sumă scadentă la o anume dată, dacă a fost sau nu stinsă prin emiterea facturii fiscale pentru aceeaşi sumă, nu poate fi cercetată în cererea formulată de reclamantă pe calea ordonanţei preşedinţiale.
Chiar dacă interesul şi urgenţa se justifică din partea reclamantei, judecătorul fondului nu putea ignora faptul că cea de-a treia condiţie cerută de art. 581 Cod procedură civilă, aceea de neprejudecare a fondului, nu era îndeplinită.
Verificarea realităţii incidentului şi a vinovăţiei celor implicaţi nu se putea realiza în cadrul procedurii sumare a ordonanţei preşedinţiale, impunându-se cercetarea fondului raportului litigios, în condiţiile în care dispoziţiile de a se proceda la anularea incidentului de plată, nu pot fi asimilate unei măsuri vremelnice.
Decizia comercială nr. 400/27.09.2004 a Curţii de Apel Iaşi prin care s-a admis recursul declarat de pârâta S.C. RAIFFEISEN BANK S.A. şi s-a respins acţiunea (ordonanţa preşedinţială) reclamantei S.C. „IVCONSERG COMPANY” S.R.L. Bârlad.
Decizia comercială nr. 400/27.09.2004

Etichete: ,

Ordonanta presedentiala

Dosar nr. 915/239/2009

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Hârlău sub nr. 915/239/2009, reclamantul **********************, a chemat în judecată pe pârâta *******************, solicitând instanţei să stabilească, pe calea ordonanţei preşedinţiale, domiciliul minorei Airimioaei Alexandra Florina la actualul domiciliu al reclamantului în satul Deleni comuna Deleni judeţul Iaşi, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că minora Airimioaei Alexandra Florina a rezultat din căsătoria părţilor.

A arătat reclamantul că pârâta, ulterior pronuntarii hotararii de divort, a plecat din tara si a lasat pe minora in grija mamei sale.

A arătat că minora are grave probleme de sanatate, a fost internata singura in spital si nimeni nu se ingrijeste de ea. A invederat instantei si faptul ca a luat pe minora de acolo, gasind-o pe aceasta slaba, prost hranita si piscata de diferite insecte.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 581 şi 274 C.proc.civ.

Pârâta, în termen legal, a depus întâmpinare, prin care a arătat că nu este de acord cu acţiunea reclamantului, invocand si exceptia necompetentei teritoriale.

A solicitat respingerea actiunii reclamantului, ca inadmisibila si neintemeiata, aratand ca mijlocul procedural care trebuia ales era o actiune in reincredintarea minorei.

La termenul de judecata din data de 29.07.2009, prin incheiere interlocutorie, instanta a respins exceptia invocata de catre parata prin intampinare.

Au fost depuse la dosarul cauzei, în copie, certificatul de naştere al minorei, acte medicale, sentinta civila de divort nedefinitiva, contract de vanzare-cumparare, plangere penala, sentinta civila nr. 658/2009 a Judecatoriei Toplita si decizia civila nr. 509/2009 a Tribunalului Harghita, adresa de la Parchetul de pe langa Judecatoria Toplita, precum si referatele de anchta sociala efectuate la domiciliul partilor. De asemenea, a fost administrata proba cu interogatoriul paratei, fiind audiaţi doi martori, a căror declaraţii au fost ataşate la dosarul cauzei.

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În data de 12.01.2004, urmare a relaţiilor de căsătorie dintre părţi, s-a născut minora Airimioaei Alexandra Florina.

Instanţa reţine faptul că parata, dupa pronuntarea hotararii de divort, a parasit tara, lasand-o pe minora in grija bunicii materne.

Cu privire la stabilirea domiciliului minorei, văzând şi dispoziţiile art. 42 C.fam. şi art. 581 şi urm., precum şi art. 613 indice 2 C.proc.civ., instanţa, având în vedere declaraţiile sub jurământ ale martorilor, coroborate cu înscrisurile depuse la dosar, cu susţinerile reclamantului, va admite acţiunea reclamantului, stabilind domiciliul minorei conform solicitării acestuia.

Se apreciază de către instanţă că prin această stabilire provizorie a domiciliului minorei nu este lezat interesul superior al minorei, avându-se în vedere mai ales vârsta acesteia, faptul că parata nu s-a ocupat îndeaproape de creşterea şi educarea minorei, in conditiile in care copila are grave probleme de sanatate, care necesita ajutorul si implicarea directa a unuia dintre parintii sai.

Urgenta si necesitatea rezolvarii imediate a situatiei rezulta din caracterul grav al problemelor de sanatate ale minorei, gravitate care nu poate sa nu produca efecte juridice in acest sens. In aceeasi ordine de idei, in analiza urgentei situatiei, instanta a avut in vedere si maniera anormala in care parata a inteles sa trateze problemele de sanatate ale copilului sau, fiind de neconceput pentru instanta ca o minora de o varsta atat de frageda sa fie internata singura intr-un spital, fara a avea sprijinul si afectiunea unuia dintre parinti in momente dificile din viata ei, cum a fost acesta.

In ceea ce priveste atitudinea parintilor sai, instanta a stabilit ca reclamantul, in momentul cand a inteles gravitatea problemelor minorei, a intrerupt contractul de munca din strainatate si s-a intors de urgenta in tara pentru a fi alaturi de copil si nevoile sale, in timp ce parata nu a inteles sa procedeze intr-o maniera asemanatoare.

Prin urmare, având în vedere toate considerentele şi precizările de mai sus, instanţa va admite cererea reclamantului şi va stabili, pe calea ordonanţei preşedinţiale, domiciliul minorei Airimioaei Alexandra Florina la actualul domiciliu al reclamantului în satul Deleni comuna Deleni judeţul Iaşi.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 C.proc.civ., instanţa va obliga pe pârâta la plata către reclamant a sumei de 13,50 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate de acesta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de către reclamantul ********************, în contradictoriu cu pârâta *******************.

Stabileşte, pe calea ordonanţei preşedinţiale, domiciliul minorei Airimioaei Alexandra Florina la actualul domiciliu al reclamantului în satul Deleni comuna Deleni judeţul Iaşi.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 C.proc.civ., obligă pe pârâta la plata către reclamant a sumei de 13,50 lei, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate de acesta.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.09.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

Pristavu Codrin Mirel Doboş Mirela

Red./tehnored. P.C.M.

4 ex.

20.09.2009

Etichete:

Ordonanţa preşedenţială

Prin sentinţa civilă nr. 1288 din 02.06.2010, Judecătoria Fălticeni a admis cererea de reîncredinţare minor formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială de către reclamantul – pârât FG, în contradictoriu cu pârâta – reclamantă TV

A dispus reîncredinţarea provizorie a minorului FM, născut la data de 26.09.2003, către reclamantul – pârât până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii de reîncredinţare minor, ce formează obiectul dosarului nr. 1425/227/2010 aflat pe rolul Judecătoriei Fălticeni.

A respins ca nefondată cererea reconvenţională de obligare a reclamantului – pârât la predarea către pârâta – reclamantă a minorului FM

A obligat pârâta – reclamantă să plătească reclamantului – pârât cheltuieli de judecată în cuantum de 12 lei reprezentând taxă judiciară de timbru.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul şi pârâta TV au fost căsătoriţi, iar prin sentinţa civilă nr. 1453/2007 a Judecătoriei Suceava s-a declarat desfăcută căsătoria, minorul rezultat din căsătorie fiind încredinţat spre creştere şi educare pârâtei, cu obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului în cuantum de 97,5 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii şi până la majorat.

Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni şi înregistrată sub nr. 1526/227 din 12.05.2010. reclamantul FG a chemat în judecată pe pârâtele TV şi TE, pentru ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să se dispună reîncredinţarea provizorie până la soluţionarea irevocabilă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 1425/227/2010 aflată pe rolul Judecătoriei Fălticeni, a minorului FM, cu obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, a arătat că a divorţat de pârâta TV în anul 2007, iar minorul a fost încredinţat spre creştere şi educare acesteia, aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr. 1453/2007.

Situaţia care a fost avută în vedere de instanţă la data încredinţării minorului s-a modificat, în sensul că de mai mult timp pârâta TV este plecată în Italia şi a abandonat copilul la mama sa, TE, în vârstă de 80 de ani. Aceasta nu are condiţii să crească minorul, este foarte murdară, trăieşte într-un mediu insalubru, punând în pericol şi sănătatea copilului, în plus, nu-l duce la grădiniţă, îl bate, iar sâmbăta şi duminica cerşeşte în preajma bisericilor. Recent a aflat că minorul pe fondul neîngrijirii s-a îmbolnăvit grav, iar bunica acestuia refuză ca el să contacteze copilul şi să-l ajute.

Etichete: