Top

Contract de închiriere. Neefectuarea plăţii chiriei la termen. Consecinţe.

Conform capitolului 5 pct. 8 din contractul de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, nr. 8227/17.08.1998 dintre Consiliul Local al Municipiului Huşi, în calitate de proprietar, şi S.C. „SECUND” SRL Huşi, în calitate de chiriaş, plata chiriei s-a stabilit să se facă lunar, cel mai târziu până în ultima zi a lunii pentru care se face aceasta. În caz de neplată a chiriei în termenul stipulat în contract, se vor percepe majorări de întârziere în procent de 0,5% zi. Cuantumul majorărilor nu poate depăşi chiria datorată. Acest contract a fost semnat de ambele părţi fără obiecţiuni, fiind incidente în cauză art. 969, 970 şi 1073 Cod civil.
Faţă de aceste prevederi legale şi contractuale, în mod greşit prima instanţă a obligat pârâta la plata unor majorări de întârziere mult mai mari decât valoarea chiriei.
Decizia civilă nr. 303/12.07.2004 a Curţii de Apel Iaşi prin care s-a admis recursul introdus de pârâta – reclamantă S.C. „SECUND” SRL Huşi împotriva sentinţei civile nr. 552/22.03.2004 a Tribunalului Vaslui.
Decizia comercială nr. 303/12.07.2004

Etichete: