Top

Acţiune în revendicare

Autorul reclamanţilor are drept de proprietate reconstituit în condiţiile Legii 18/1991. Pentru ca pârâţii să fie consideraţi de bună-credinţă în sensul art.486 Cod civil trebuiau să fi fost puşi în posesie de Comisia comunală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Simplu fapt al contestării titlului de proprietate emis reclamanţilor nu este de natură a le legitima pârâţilor ocuparea terenului şi culegerea fructelor.

Decizia civilă nr.630/11.05.2004

Reclamanta a investit instanţa cu acţiune în revendicarea suprafeţei de 9,33 ha teren şi construcţii şi un capăt de cerere subsidiar, de obligare a Statului Român la plata contravalorii bunurilor, în măsura în care restituirea în natură nu este posibilă, motivat de achitarea autorului său prin decizia penală nr.41/1993 a Curţii Supreme de Justiţie şi înlăturarea măsurii confiscării.

Curtea, ca instanţă de apel, schimbă în parte sentinţa judecătoriei, obligă pârâtul Consiliul Local Ţibana la restituirea suprafeţei de teren identificată în dispozitivul hotărârii, conform raportului de expertiză tehnică. Obligă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice la plata sumei de 399.948.447 lei despăgubiri pentru construcţiile confiscate. Păstrează celelalte dispoziţii ale sentinţei.

Curtea a constatat că terenul nu poate face obiectul Legii 18/1991, acţiunea în revendicare fiind admisibilă. Imobilele ce au făcut obiectul confiscării se cuvin a fi restituite în natură, dacă este posibil, iar dacă aceasta nu poate fi dispusă, succesorii sunt îndreptăţiţi la plata contravalorii, obligaţia revenind Statului Român.

Decizia civilă nr. 1427/28.09.2004

Tags: