Top

Fond funciar. Anulare ordin prefect

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Iaşi, reclamanţii au solicitat
anularea Ordinului Prefectului prin care le-a fost respinsă cererea de
reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 500 mp. teren
situată în municipiul Iaşi.
În motivare, reclamanţii au arătat că nu este reală susţinerea pârâtului
precum că terenul ar fi afectat de detalii de sistematizare, dimpotrivă, acesta
este liber, putând fi restituit în natură.
S-a mai precizat că toate bunurile existente pe acest teren, respectiv:
trotuar, alee acces pietoni, spaţiu verde, nu sunt de natură să ducă la
respingerea cererii, chiar dacă sunt reale.
Instanţa a constatat că autorul reclamanţilor a avut în proprietate o
suprafaţă de teren de 0,05 ha, prin Decretul nr. 63/1965 fiind expropriaţi de
1050 mp. teren şi o construcţie cu suprafaţa de 105,76 mp, situate în Iaşi.
Prin expertiza topocadastrală efectuată în cauză a fost identificată
suprafaţa de 1050 mp teren, constatându-se că este afectată parţial de
construcţii şi investiţii aprobate conform legii, respectiv 712 mp fiind
ocupaţi de stradă şi trotuarul aferent acesteia. Suprafaţa de 338 mp cu privire
la care expertul a constatat că ar fi liberă, este străbătută de o cale de acces
pietonală, instanţa constatând că aceasta face legătura cu trotuarul aferent
străzii, reprezentând o investiţie în sensul legii.
Prin suplimentul la expertiză efectuat au fost individualizate separat
cele două suprafeţe de teren pe care aceasta le desparte, de 85,705 mp,
respectiv de 225,425 mp, instanţa, văzând şi dispoziţiile art. 36 al.5 din LG.
18/1991 modif. şi compl., urmând a admite, în parte, acţiunea civilă şi anula
ordinul contestat, urmând a obliga Instituţia Prefectului judeţului Iaşi a le
reconstitui dreptul de proprietate reclamanţilor pentru cele două suprafeţe
menţionate.

Etichete: