Top

Functionar public din sistemul administratiei penitenciarelor. Compensarea chiriei lunare

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 302/CA (24.11.2008)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: chirii

Prin decizia de imputare nr. M25/128 din 01.07.2008 directorul Penitenciarului Vaslui a imputat în sarcina contestatorului Doroftei Ioan suma de 1121 lei reprezentând contravaloarea chiriei pentru perioada 09.02.2008-29.02.2008 si luna martie 2008.

Potrivit dispozitiilor art.38 alin.1, litera a din legea nr.293/2004, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare, transferat în interesul serviciului în alta localitate decât cea în care îsi are domiciliul beneficiaza de locuinta pentru serviciu, daca nu detine nici el, nici sotia/sotul în proprietate personala o locuinta în localitatea în care se transfera;pâna la asigurarea locuintei de serviciu, beneficiaza de compensarea lunara a chiriei, în cuantum de pâna la 50% din venitul realizat, dar nu mai mult decât chiria prevazuta în contractul de închiriere, încheiat în conditiile legii.

Prin OUG nr.4/2008 s-au modificat prevederile art.38,privind acordarea compensatiei , astfel ca potrivit alin.6 al art.38, nu se acorda compensatia lunara pentru chirie în situatia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de pâna la gradul II inclusiv ale functionarului public cu statut special ori ale sotiei/ sotului acestuia/acesteia.

La art.II din OUG nr.4/2008 s-a prevazut ca la data intrarii în vigoare a prevederilor art.38alin.1-4 din legea nr.293/2004, functionarii publici cu statut special care beneficiaza de compensarea lunara a chiriei îsi pastreaza acest drept pâna la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere.

Reclamantul a beneficiat de compensarea lunara a chiriei conform contractului de închiriere din 09.08.2007 înregistrat la AFP Vaslui, astfel ca îsi mentine acest drept si dupa intrarea în vigoare a OUG nr.4/2008 .

Plata compensatiei lunare nu era conditionata în vechea reglementare de gradul de rudenie dintre proprietar si chirias si nici art. II din OUG nr.4/2008 nu contine dispozitii exprese care sa-l excluda pe chirias de la beneficiul compensatiei.

Contestatia fiind întemeiata, urmeaza sa fie admisa.

Instanta va dispune anularea deciziei de imputare si va exonera petentul de la plata sumei imputate.

Etichete: , ,