Top

Partaj succesoral. Omisiunea atribuirii casei de locuit.

Din interpretarea art.281 Cod procedură civilă rezultă că procedura îndreptării erorilor sau omisiunilor din hotărâri sau încheierii nu poate fi folosită pentru remedierea greşelilor de judecată, ci doar a celor greşeli privitoare la nume, calitatea, susţinerile părţilor, a celor de calcul urmare redactării hotărârii şi care nu afectează legalitatea şi temeinicia hotărârii.

Atribuirea în proprietate exclusivă a bunului imobil unui succesor, prin încheiere conform art.281 Cod procedură civilă este nelegală, fiind o omisiune în judecată, ce nu constituite o eroare sau omisiune în sensul textului citat.

Pentru completarea dispozitivului hotărârii şi lămurirea înţelesului acestuia există alte instituţii reglementate prin art.281 ind.1 şi art.181 ind.2 cod procedură civilă.

Decizia civilă nr.399/30.04.2004

Etichete: