Top

Hotărâre dată în contradicţie cu probele administrate. Nulitate

Instanţa trebuie să valorifice corespunzător materialul probator administrat.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 510 din 3 noiembrie 2008

La dosarul cauzei se află obiecţiile depuse de recurentă în care sunt consemnate susţinerile faţă de propunerea lichidatorului judiciar privind închiderea procedurii. Aici se susţine continuarea procedurii, completarea raportului lichidatorului cu indicarea persoanelor vinovate de aducerea societăţii în stare de insolvenţă.

Pe obiecţii se află două rezoluţii, cu scris şi nuanţă diferită, pe prima consemnându-se „primit 30.04.2008” cu două săptămâni înainte de judecarea cauzei, cum susţine recurenta, iar cea de a doua conţine „primit 17.05.2008, după pronunţare”.

Contrar primei rezoluţii, care este cea valabilă, sentinţa recurată reţine că nu s-ar fi formulat obiecţii pe marginea raportului lichidatorului, ceea ce este inexact. Unde au stat obiecţiile până la 17.05.2008, este irelevant din moment ce acestea au fost depuse la registratură la 30.04.2008, înainte de data judecării cauzei.

La dosarul de recurs, odată cu motivele invocate au fost depuse alte exemplare de pe obiecţii şi contestaţia împotriva tabelului nominal.

În condiţiile date recursul, s-a vădit a fi întemeiat şi, fiind admis a fost casată sentinţa primei instanţe şi a fost trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cu ocazia rejudecării vor fi valorificate şi celelalte motive de recurs invocate.

Pentru aceste considerente, s-a admis recursul formulat de D.G.F.P. a judeţului Iaşi – A.F.P. a municipiului Iaşi, împotriva sentinţei comerciale nr. 217/S din 13 mai 2008 a Tribunalului Iaşi – judecător sindic, sentinţă ce a fost casată, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Tags: