Top

Recurs. Achiesare. Renunţare la judecata acţiunii de către intimatul-reclamant

Decizia nr.475/16.10.2006

Curtea de Apel Iaşi, secţia comercială, a admis recursul declarat de S.C. „LALA CRISMAR” S.R.L. Vaslui împotriva sentinţei civile nr. 1395/03.07.2006 a Tribunalului Vaslui, pe care a modificat-o în tot, luând act de renunţare la judecata acţiunii formulată de O.N.R.C. Bucureşti prin O.R.C. de pe lângă Tribunalul Vaslui în contradictoriu cu S.C. „LALA CRISMAR” S.R.L. Vaslui.

S-a dispus efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul comerţului Vaslui privind radierea dizolvării S.C. „LALA CRISMAR” S.R.L. Vaslui.

S-a reţinut că acţiunea a fost iniţiată de către O.R.C., iar la momentul respectiv nu avea toate datele privind îndeplinirea obligaţiilor financiar contabile. Cum în prezent în urma verificărilor întreprinse s-a constatat că societatea şi-a îndeplinit aceste obligaţii având în vedere şi principiul disponibilităţii, s-a admis recursul mai ales că recurenta nu este în culpă, respectând art. 237 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 republicată.

Prin consecinţă, s-a admis recursul şi s-a modificat în tot sentinţa recurată în sensul că s-a luat act de renunţarea la judecată.

În acelaşi sens, deciziile nr. 449/16.10.2006 şi nr. 488 ale aceleiaşi instanţe.

Etichete: