Top

Casare cu trimitere. Cererea de amânare a cauzei pentru motive justificate trebuie admisă, altfel echivalează cu îngrădirea dreptului la apărare

Acordarea unui nou termen de judecată la cererea făcută de către recurent prin reprezentant, întemeiată pe imposibilitatea prezentării în instanţă pentru a-şi putea face apărările, dovedită cu certificat medical, se impunea, altfel se încalcă dreptul la apărare.
Curtea de Apel Iaşi, decizia comercială nr. 1117 din 13 decembrie 2007
Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de S.C. „A.” S.A. Iaşi împotriva sentinţei comerciale nr. 314/S/4.07.2007 a Tribunalului Iaşi, judecător sindic, pe care o casează.
A trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
S-a reţinut că, analizând motivele de recurs şi conţinutul dosarului de fond ataşat, instanţa de recurs constată că recursul este fondat.
În motivarea acestei decizii, instanţa de recurs, a reţinut că prin cererea trimisă la dosar prin poştă la data de 02.07.2007 (f. 58) pentru termenul de judecată din 04.07.2007, numita L.L.-M., reprezentant ales a pârâtei S.C. „A.” S.A. Iaşi, a solicitat acordarea unui termen nou de judecată fiind în imposibilitate de a fi prezentă în instanţă pentru a reprezenta şi apăra interesele pârâtei, depunând şi un certificat medical în susţinerea cererii sale (f. 57).
Se constată că instanţa de fond trecând peste această cerere motivată a încălcat dreptul la apărare al pârâtei fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă pentru a fi casată sentinţa primei instanţe şi a fi trimisă cauza spre rejudecare primei instanţe, cu obligaţia de a respecta dreptul la apărare al pârâtei-recurente.
Astfel instanţa de recurs va admite recursul, va casa sentinţa primei instanţe şi va trimite cauza spre rejudecare primei instante.

Etichete: