Top

Nerespectarea dreptului la aparare. Nulitate absoluta. Casarea cu trimiterea spre rejudecare

Decizia penala nr. 242/17 noiembrie 2006

La data de 8 iunie 2005 s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea, la nr. 3173/2005 plângerea prealabila formulata de partea vatamata I.E. în calitate de administrator al S.C. Ningea S.R.L., prin care a solicitat tragerea la raspundere penala a faptuitorului V.P., pentru savârsirea infractiuni de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin . 1 Cod penal.

În fapt, partea vatamata a aratat ca are ca principal obiect de activitate, efectuarea de lucrari agricole, iar în luna aprilie 2005 a încheiat contracte de arenda pentru o suprafata de 25 ha cu mai multi proprietari si, desi terenul în caza se afla în proprietatea A.D.S., acesta fusese lucrat în concesiune de catre S.C. „Agroindustriala Consul” S.A. Nalbant, al carui administrator este B.P.

A mai aratat partea vatamata ca inculpatul a fost notificat cu privire la situatia terenului dupa ce noii proprietari au fost pusi în posesie însa, cu toate acestea, societatea administrata de faptuitor a continuat sa efectueze lucrari de discuire si însamântare.

Prin sentinta penala nr. 360 din 28 februarie 2006, Judecatoria Tulcea a dispus în baza art. 11 pct. 2 lit. a, raportat la art. 10 lit. d cod proc. penala, achitarea inculpatilor B.P., R.D si C N., pentru infractiunea prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal, de tulburare de posesie.

Împotriva acestei hotarâri, în termen legal, a declarat recurs partea vatamata S.C. „Ningea” S.R.L. Lastuni, care a criticat-o pentru nelegalitate.

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate dar si sub toate aspectele, în limitele prevazute de art. 385 indice 6 Cod proc. penala, tribunalul retine ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente :

La data de 22 iulie 2005 a fost publicata în Monitorul Oficial Legea nr. 247/2005 care a modificat cuantumul pedepsei pentru infractiunea de tulburare de posesie prev. de art. 220 alin. 1 Cod penal, sanctiunea fiind închisoare de la 1 la 5 ani.

Desi raportat la cuantumul pedepsei se impunea asistarea inculpatilor de catre un aparator, la data de 9 septembrie 2005 a fost audiat inculpatul B.P. care nu a beneficiat de asistenta juridica.

Abia la termenul din 18 noiembrie 22005 Judecatoria Tulcea a solicitat desemnarea a câte un aparator din oficiu pentru fiecare dintre cei trei inculpati si nu a mai procedat la audierea inculpatului B.P.

Întrucât potrivit aret. 197 alin. 2 cod proc. penala dispozitiile relative la asistarea inculpatului de catre aparator sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute, tribunalul constata ca sentinta penala nr. 360/2006 a Judecatoriei Tulcea este nelegala, fiind încalcat dreptul la apararea al unuia dintre inculpati.

Întrucât aceasta nulitate se poate invoca din oficiu si nu poate fi acoperita, urmeaza sa fie admis recursul declarat de partea vatamata S.C. „Ningea” S.R.L. Lastuni. În consecinta, va fi casata în totalitate sentinta penala nr. 360 din 28 februarie 2006 a Judecatoriei Tulcea si se va trimite spre rejudecare cauza aceleasi instante pentru respectarea dreptului la aparare a inculpatului B.P.

Etichete:

Nerespectarea dreptului la apărare. Trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a se intra în legalitate

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 247 din 19 mai 2008
Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul formulat de S.C. „E.T.” S.R.L. – Paşcani, contra sentinţei comerciale nr. 84/S/26.02.2008, pe care a casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, pentru următoarele considerente.
Cererea formulată de creditor s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi – judecător sindic la data de 14.01.2008, acordându-se termen la 26.02.2008.
La data de 25 februarie 2008 debitorul S.C. „ E.T.” S.R.L. – Paşcani depune la dosar cerere prin care solicită acordarea unui termen în vederea angajării unui apărător.
Ignorând cererea formulată de debitor, instanţa a soluţionat cauza la primul termen de judecată, încălcând prevederile legale şi punând partea în imposibilitate de a-şi formula apărările impuse de situaţia sa procesuală, de a formula în baza dispoziţiilor art.33 din Legea nr.85/2006 contestaţie şi a dovedi faptul că societatea nu se află în stare de insolvenţă.
Rezultă astfel că, instanţa a încălcat dreptul la apărare al debitorului, urmând a se admite recursul a se casa sentinţa recurată, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Cu ocazia rejudecării vor fi avute în vedere şi susţinerile formulate în recurs vizând fondul cauzei.

Etichete:

Nerespectarea dreptului la apărare

Judecarea cauzei în fond în lipsa părţii vătămate şi a avocatului ales al acesteia este greşită, iar sentinţa pronunţată este nelegală.

(Decizia penală nr. 31 din 27 ianuarie 2005 a Tribunalului Botoşani, Secţia Penală)

Etichete: