Top

Mandat european de arestare. Amânarea temporară a predării persoanei solicitate

În conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin. 3 din Legea nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care s-a dispus predarea persoanei solicitate, în mod excepţional predarea poate fi amânată temporar, pentru motive umanitare serioase, cum ar fi existenţa unor temeiuri suficiente pentru a se crede că predarea va periclita în mod evident, viaţa sau sănătatea persoanei solicitate.

Curtea de Apel Iaşi, sentinţa penală nr. 8 din 19 iunie 2009

Prin sentinţa nr. 5/MEA/din 17 februarie 2009 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 77/45/2009, a fost admisă sesizarea formulată de Judecătoria Penală 2 Figueres, Girona – Spania şi s-a hotărât predarea persoanei solicitate C.M., cetăţean român, către autoritatea judiciară emitentă în vederea executării pedepsei.

S-a constatat că persoana solicitantă a fost reţinută la 30 ianuarie 2009 orele 12:58 şi arestată la aceeaşi dată 30 ianuarie 2009, la zi.

Prin încheierea de şedinţă din 13 martie 2009 a fost amânată predarea persoanei solicitate motivat de faptul că Penitenciarul Spital Tîrgu Ocna a comunicat că acesta este supus investigaţiilor medicale în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului de TBC pulmonar.

Starea de arest provizoriu a fost menţinută consecutiv prin încheierile de şedinţă ulterioare.

Prin referatul medical nr. U2/20988/SPTOBC/18.06.2009 emis de Spitalul Penitenciar Tîrgu Ocna s-a arătat că persoana solicitată C.M., în urma investigaţiilor efectuate, a fost diagnosticată cu TBC pulmonar secundar infiltrativ nodular, aplical stânga, caz nou, fiind instituit tratament specific antituberculos din data de 10 aprilie 2009, tratamentul urmând a fi continuat până la data de 10 octombrie 2009.

În conformitate cu dispoziţiile art. 96 alin.3 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală, în mod excepţional predarea poate fi amânată temporar pentru motive umanitare serioase, cum ar fi existenţa unor temeiuri suficiente pentru a se crede că predarea va periclita, viaţa sau sănătatea persoanei solicitate.

Faţă de conţinutul documentelor medicale cât şi necesitatea continuării tratamentului medical de specialitate, curtea de apel a constatat că executarea mandatului european de arestare putea avea loc de îndată ce aceste motive ar fi încetat, respectiv după data de 10 octombrie 2009.

În conformitate cu dispoziţiile art. 90 alin.11 din Legea nr. 302/2004, instanţa avea posibilitatea înlocuirii măsurii arestării cu măsura prevăzută de art.145 din Codul de procedură penală – obligarea de a nu părăsi localitatea – tocmai în vederea executării mandatului european de arestare.

O asemenea măsură restrictivă de libertate nu putea fi luată în cauza dedusă judecăţii, întrucât ar fi împiedicat persoana solicitată să se prezinte la unităţi spitaliceşti de specialitate aflate în alte localităţi, în vederea continuării tratamentului medical.

În acest context măsura arestării a fost revocată cu consecinţa punerii efective în libertate la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dacă persoana solicitată nu mai era reţinută sau arestată în altă cauză.

Etichete: