Top

Pensie intretinere majorare

Sentinţa civilă nr.513

Şedinţa publică de la 17 Februarie 2009

Asupra acţiunii civile de faţă:

La data de 16.01.2009 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr……./327/2009, cererea formulată de către reclamanta ………., domiciliată în ………….. în contradictoriu cu pârât ………………, domiciliat în ……………., prin care solicita ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr. ……../02.05.2007 a Judecătoria Tulcea în favoarea minorului ……….., născut la data de …………… Mai arată reclamanta că suma de 65 lei lunar a fost stabilită, ţinându-se seama de venitul minim pe economie la aceea dată si că ulterior aceste venituri, precum si nevoile minorului s-au modificat, situaţie în care se impune modificarea cuantumului pensiei de întreţinere. De asemenea mai arată reclamanta că pârâtul mai are un minor în întreţinere.

În susţinerea acţiunii s-au depus la dosar următoarele înscrisuri: copia sentinţei civile nr………../02.05.2007 a Judecătoriei Tulcea, copia certificatului de naştere al minorului.

Reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întreţinere în raport de venitul minim pe economie din prezent şi a se avea în vedere faptul că pârâtul mai are un minor în întreţinere.

Pârâtul, legal citat, a depus la dosar copia certificatului de naştere al minorei ………….., pe care îl are în întreţinere şi a precizat că nu realizează venituri impozabile.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorata în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmează a o admite, va dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr.1225/02.05.2007, a Judecătoriei Tulcea în favoarea minorului …………… ns. la ……….., de la suma de 65 RON, la suma de 100 RON începând cu data introducerii acţiunii – 16.01.2009 şi până la majoratul minorului.

Etichete: