Top

Natura juridică a litigiului: civilă sau comercială

Caracterizarea unui litigiu ca fiind de natură civilă sau comercială trebuie făcută în raport de normele juridice aplicabile raporturilor juridice existente între părţi. Împrejurarea că una din părţile contractante este dezvoltator imobiliar nu este relevantă în cauză, atât timp cât între părţi nu s-au stabilit obligaţii comerciale, iar terenul nu a fost înstrăinat în vederea realizării unei activităţi comerciale.

Decizia civilă nr. 198 din 18 mai 2011

Etichete: