Top

Cerere în vederea radierii din evidentă a autoturismului

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1317 Şedinţa publică din 13 mai.2010

Constată că reclamanta SC I. D. SRL a chemat în judecată pe pârâtul B. N. S. solicitând a se dispune obligarea acestuia să se prezinte cu actele autoutilitarei ARO 320 D cu nr. de înmatriculare BC 03 YFR la A. F. M. în vederea radierii din evidentă a autoturismului.

Cererea s-a timbrat cu 20 lei conf. chitanţei nr.0104476/13 mai 2010 depusă şi anulată la dosar şi t.j. de 1,5 lei iar în motivarea acesteia se arată că reclamanta a înstrăinat pârâtului autoutilitara ARO 320 D cu nr. de înmatriculare BC 03 YFR, căruia i s-au predat şi actele maşinii. Ulterior pârâtul nu s-a mai prezentat cu actele maşinii în vederea radierii acesteia din evidenţele Administraţiei Financiare de pe numele reclamantei., reclamanta achitând în continuare impozitul pentru autovehicul.

In cauză s-au depus acte,pârâtul a fost legal citat, însă nu s-a prezentat în instanţă, instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

Prin procesul verbal din data de 5.05.2006 reclamanta a înstrăinat pârâtului autoutilitara ARO 320 D cu nr. de înmatriculare BC 03 YFR, conf. facturii fiscale nr.02440530 din aceiaşi dată la preţul de 3000 lei.

Cartea de identitate şi documentele maşinii , certificatul de înmatriculare, au fost predate cumpărătorului care nu s-a mai prezentat pentru radierea maşinii, aspect reţinut din adresa nr.83/27.02.2008 adresată Poliţiei M.(fila 7 dosar).

Reclamanta nu poate prezenta actele maşinii la Administraţia Financiară, având în vedere că acestea au fost predate cumpărătorului.

Instanţa apreciază ca întemeiată cererea reclamantei.

Pârâtul aflându-se în culpă, urmează ca în baza art.274 C.pr.civilă să fie obligat să achite reclamantei cheltuielile de judecată ocazionate de proces, respectiv onorariul de avocat, conform chitanţei nr.55/13.05.2010 depusă la dosar.

Etichete: