Top

Acţiune oblică. Calitatea de creditor – art. 974 C.civ.

Acţiunea oblică prevăzută de art. 974 C.civ. nu are aplicabilitate în situaţia în care un terţ solicită punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în care terţul nu a fost parte. Terţul nu are calitatea de „creditor” în sensul art. 974 C.civ., în raport de Primarul localităţii, care are o obligaţie subsidiară ce derivă din hotărârea judecătorească irevocabilă.

Decizia civilă nr. 215 din 25 mai 2011

Etichete: