Top

Contestaţia la executare. Judecarea cauzei fără citarea tuturor părţilor implicate în faza executării silite. Nelegalitatea hotărârii.

Conform articolului 85 Cod procedură civilă, judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor, afară numai dacă legea nu dispune altfel.

Prin sentinţa civilă nr. 1053/06.12.2004, Judecătoria Huşi (Popa Marilena) a admis contestaţiile la executare formulate de contestatori şi a dispus anularea formelor de executare întocmite de executorul judecătoresc.

Tribunalul Vaslui a admis recursul declarat de contestatori şi prin decizia civilă nr. 380 din 10 mai 2005 a casat sentinţa pronunţată de judecătorie şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. S-a constatat că deşi din actele dosarului de executare rezultă că creditorul a solicitat executarea silită împotriva tuturor debitorilor menţionaţi în titlul executoriu, la judecata contestaţiei la executare nu au fost citaţi o parte din debitori.

Citarea tuturor părţilor implicate în faza executării silite fiind obligatorie, instanţa de recurs a reţinut că hotărârea a fost pronunţată de instanţa de fond cu încălcarea legii, în cauză fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 5 Cod procedură civilă.

Etichete: