Top

Contestaţie la executare. Lămurire, înţeles, întindere şi modul de aplicare a titlului executoriu. Citarea părţilor.

Drept procesual civil

Potrivit art.400 (2) Cod procedură civilă, contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea care se execută, şi se judecă, conform art.402 (1) Cod procedură civilă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă, respectiv cu citarea tuturor părţilor.

Curtea de Apel Bacău – Secţia Civilă,Cauze Minori, Familie, Conflicte de Muncă,Asigurări Sociale Decizie Nr.170/10.12.2008

Prin sentinţa civilă nr.721/D/2008, dosarul 3754/110/2008, Tribunalul Bacău a respins ca nefondată contestaţia la executare formulată de contestatorul Biroul Român de Metrologie Legală Bucureşti, în contradictoriu cu B.M..

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 72/2006 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul 1542/2003 a fost admisă în parte acţiunea în revendicare formulată de reclamanta B.M. în contradictoriu cu pârâţii: Primăria Municipiului Bacău, Direcţia de Statistică Bacău, Inspectoratul de Stat pentru Controlul cazanelor, recipientelor, sub presiune şi instalaţiilor de ridicat (ISCIR) – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice, Statul Român şi Biroul Român de Metrologie Legală Bucureşti.

S-a dispus printre altele, obligarea pârâţilor: Statul Român, Biroul Român de Metrologie Legală, ISCIR şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor: „să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie. suprafaţa de 65 mp, situată în Bacău, str.V.”.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin decizia civilă 129/11.02.2008 a Curţii de Apel Bacău, iar prin încheierea din 3.04.2008 Tribunalul Bacău a dispus învestirea acesteia cu formulă executorie.

Instanţa a reţinut că în dispozitivul sentinţei nu se fac referiri la construcţia edificată pe terenul de 65 m.p. ce s-a retrocedat, iar prin contestaţia formulată se tinde de către contestatoare să se soluţioneze prin lămurirea dispozitivului, aspecte ce nu au fost avute în vedere de instanţa de fond.

Contestatoarea a formulat recurs, care, în raport de temeiul de drept al contestaţiei art.402 al.3 Cod procedură civilă, a fost recalificat ca apel prin încheierea din 10 decembrie 2008.

Prin motivele de apel, contestatoarea arată că în mod greşit s-a respins contestaţia la executare, întrucât sentinţa civilă nr.72/2006, se impune a fi lămurită, deoarece instanţa nu s-a pronunţat şi asupra situaţiei garajului ridicat parţial pe suprafaţa de 65 m.p., pe care trebuie să-i lase în proprietate şi liniştită posesie lui B.M..

Susţine că respectivul garaj este un bun public, construit din fonduri publice şi nu poate fi supus executării silite conform art.11 din Legea nr.213/1998.

Curtea examinând criticile formulate a constatat apelul fondat, însă pentru considerentele ce urmează a fi expuse.

Este de observat că ne aflăm în faţa unei contestaţii la executare, prin care se solicită a se lămuri înţelesul, întinderea şi modul de aplicare a titlului executoriu, sentinţa civilă nr.72/2006 pronunţată de Tribunalul Bacău şi cu privire la situaţia construcţiei de cărămidă cu destinaţie de garaje şi laboratoare ce aparţine statului român şi administrată de cele 3 instituţii şi aflată parţial şi pe cei 65 m.p. revendicaţi.

Contestaţia la executare s-a soluţionat de către tribunal în primă instanţă în contradictoriu doar cu intimata B.M..

Aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr.72/2006 a Tribunalului Bacău ca pârâţi au figurat mai multe părţi şi chiar dispoziţia ce se referă la cei 65 m.p. cuprinde măsuri dispuse în sarcina acestora.

Aşadar, fiind vorba de o cerere ce vizează lămurirea şi înţelesul acestei hotărâri, este necesar că şi contestaţia la executare să se judece în contradictoriu cu toate părţile implicate în procesul de fond.

Relevante sunt în acest sens dispoziţiile cuprinse în art.402 (1) Cod procedură civilă potrivit cărora „contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod corespunzător” iar „părţile vor fi citate în termen scurt”…

Prin urmare, tribunalul a pronunţat o soluţie nelegală cu încălcarea dispoziţiilor art.105 (2) Cod procedură civilă coroborate cu art.85 Cod procedură civilă, motiv pentru care, în temeiul art.297 (1) Cod procedură civilă, Curtea a admis apelul, a desfiinţat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre rejudecare primei instanţe, cu citarea legală a tuturor părţilor din dosarul nr. 1542/2003, în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr.72/2006, al cărui dispozitiv se solicită a fi lămurit pe calea contestaţiei la executare.

Etichete: