Top

Contestaţia la executare. Anularea în parte a actelor de executare

Prin sentinţa civilă nr.1843/2.06.2008 pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul 1435/333/2008 a fost admisă contestaţiala executare formulată de C.V. şi C.E.,în contradictoriu cu creditorul H.G..

S-a dispus anularea în parte a actelor de executare efectuate în dosarul de executare şi anume în ceea ce priveşte bunurile mobile atribuite lui H.G prin sentinţa civilă 2188/13.06.2007 şi în ce priveşte suma de 3139 lei.

Instanţa a menţinut actele de executare pentru suma de 982,5 lei.

Instanţa a reţinut următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 2188/13.06.2007 pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul 3/333/2007, debitorii contestatori au fost obligaţi să plătească creditorului H.G suma de 579 lei cu titlu de sultă.

Prin decizia 1451/R/5 dec. 2007, debitorii contestatori au fost obligaţi să plătească creditorului H.G. 1508 lei cheltuieli de judecată la fond iar debitorul – contestator C.V. să-i plătească şi 700 lei cheltuieli de judecată în recurs.

La aceste sume de bani se adaugă şi cheltuielile de executare care, conform procesului verbal din 12 martie 2008 (pag. 29) se ridică la suma de 1334,5 lei.

Deci, în total, debitorii contestatori datorează creditorului H.G. următoarele sume de bani: 579 lei reprezentând sultă, 1508 lei reprezentând cheltuieli de judecată în fond, 700 lei (numai C.V. ) – cheltuieli de judecată în recurs, 1333,50 lei reprezentând cheltuieli de executare.

În total, obligaţia de plată a debitorilor – contestatori faţă de creditorul H.G. este de 4121,50 lei.

Instanţa reţine însă împrejurarea că şi creditorul H.G. datorează sume de bani debitorilor – contestatari, conform sentinţei civile nr.2188/2007, şi anume 3139 lei reprezentând sultă.

Cu ocazia judecării contestaţiei la executare, creditorul a arătat că este de acord cu compensarea sumelor datorate de ambele părţi.

Ca efect al compensării, debitorii – contestatori ar trebui să mai plătească lui H.G. doar suma de 982,50 lei (4121,50 lei – 3139 lei) din care 700 lei reprezintă o obligaţie de plată exclusivă a lui C.V..

Având în vedere împrejurarea că toate bunurile mobile atribuite lui H.G.prin sentinţa civilă 2188/2007 se află în posesia sa ( a se vedea considerentele sentinţei – pagina 3, alin. 2), instanţa reţine că în mod neîntemeiat a fost formulată cererea de executare de către H.G. , pentru partajarea bunurilor conform titlului executoriu şi că în mod neîntemeiat au fost emise somaţii în ceea ce priveşte bunurile supuse partajului.

Atât timp cât toate bunurile atribuite lui H.G.se găsesc în posesia sa în mod nelegal acesta a început executarea silită pentru aceste bunuri.

În ceea ce priveşte cheltuielile de executare, instanţa reţine că acestea au fost percepute în mod legal de către executor, acesta fiind îndreptăţit la plata unui onorariu.

Prin Decizia civilă 1224/R/1.10.2008 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul 1453/333/2008 a fost admis recursul declarat de C.E. şi C.V. şi anulate în totalitate formele de executare.

A reţinut Tribunalul Vaslui că în condiţiile în care executarea silită s-a pornit în mod nelegal urmează ca formele de executare să fie anulate în totalitate.

Etichete: