Top

Reabilitare

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

Dosar nr. 7135/260/2010

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 17

Şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2011

Completul compus din:

Asupra cauzei penale de faţă constată următoarele

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Moineşti sub nr.7135/260/2010, petentul D G, a solicitat pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate intervenită reabilitarea de drept pentru pedeapsa de 6 luni închisoare aplicata prin sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti.

In motivarea cererii, petentul arată ca a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni inchisoare aplicata prin sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 208-209 lit. a, g, I, Cod Penal, art. 333 Cod Penal, si deoarece nu a mai săvârşit nicio altă faptă penală solicită să se constate că a intervenit reabilitarea.

In acest sens a depus la dosarul cauzei fisa cazier judiciar, copie după sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti, la care s-a ataşat referatul biroului executări penale din cadrul Tribunalului Militar Cluj.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa constata următoarele:

Prin sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti, petentul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea de infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 208-209 lit. a, g, I, Cod Penal şi art. 333 Cod Penal.

Condamnatul a fost arestat la data de 10.11.2000 şi a fost eliberat condiţionat prin sentinţa penală nr. 775/15.03.2001.

Potrivit art. 134 alin. 1 Cod penal „Reabilitarea persoanei fizice are loc de drept în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nicio altă infracţiune „,

în cuprinsul prevederilor art. 136 alin. 1 Cod Penal se arată că termenul de 3 ani despre care se face vorbire în art. 134 Cod Penal curge de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale.

Deoarece din fisa de cazier judiciar de la fi. 3, 8 reiese ca petentul nu a mai săvârşit o alta infracţiune in termenul de 3 ani de la data executării pedepsei, fata de prevederile legale mai sus prezentate, instanţa va constata intervenita reabilitarea de drept a petentului pentru pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata prin sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti.

Fata de aceasta situaţie, instanţa apreciază cererea petentului ca fiind întemeiata, motiv pentru care o va admite.

Conform art.502 Cod procedura penala, după rămânerea definitiva a hotărârii de reabilitare se va face menţiune despre aceasta pe hotărârea prin care s-a pronunţat condamnarea pentru care s-a admis reabilitarea .

In baza art.192 pct. 3 alin.3 Cod procedură penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne in sarcina acestuia.

Etichete: